Nemčina

Zvieratá na farme

Text napísaný po slovensky prepíš do nemčiny (vrátane členov).