Pneumatika

Prvky pneumatického systému a ich realizácia

Presunutím obdĺžníkov doľava vytvorte správne dvojice.