Pneumatika

Prvky v pneumatickej schéme zapojenia

Presunutím obdĺžníkov doľava vytvorte správne dvojice.