Pneumatika

Prvky systému pneumatického riadenia

Presunutím obdĺžníkov doľava vytvorte správne dvojice.