Pneumatika

Spôsoby ovládania - Ovládanie silou

Aký druh ovládania silou je zobrazený na obrázku?
Presunutím obdĺžníkov doľava vytvorte správne dvojice.