Pneumatika

Spôsoby ovládania - Rôzne

Aký druh ovládania je zobrazený na obrázku?
Presunutím obdĺžníkov doľava vytvorte správne dvojice.