Priemysel

Regulácia, Ovládanie a Riadenie

Presunutím obdlžníkov doľava vytvorte správne dvojice.