Regulácia, Ovládanie a Riadenie

Priemysel

Označ správnu odpoveď/odpovede.