Spolucítenie, empatia

1. Som vďačný poslucháč/-ka, rád/rada počúvam iných.

Toto tvrdenie nikdy neplatí.

Toto tvrdenie platí zriedka, skôr neplatí.

Toto tvrdenie platí niekedy.

Toto tvrdenie platí zväčša.

Toto tvrdenie platí vždy.


2. Viem pochopiť city iných a rešpektujem ich potreby.

Toto tvrdenie nikdy neplatí.

Toto tvrdenie platí zriedka, skôr neplatí.

Toto tvrdenie platí niekedy.

Toto tvrdenie platí zväčša.

Toto tvrdenie platí vždy.


3. Moji priatelia sa môžu spoľahnúť, že im v ťažkostiach pomôžem..

Toto tvrdenie nikdy neplatí.

Toto tvrdenie platí zriedka, skôr neplatí.

Toto tvrdenie platí niekedy.

Toto tvrdenie platí zväčša.

Toto tvrdenie platí vždy.


4. Moji priatelia sa môžu spoľahnúť, že im v ťažkostiach pomôžem.

Toto tvrdenie nikdy neplatí.

Toto tvrdenie platí zriedka, skôr neplatí.

Toto tvrdenie platí niekedy.

Toto tvrdenie platí zväčša.

Toto tvrdenie platí vždy.


5. Mám rád/rada tímovú spoluprácu a neprekážajú mi ani problémy, ktoré z toho vyplývajú.

Toto tvrdenie nikdy neplatí.

Toto tvrdenie platí zriedka, skôr neplatí.

Toto tvrdenie platí niekedy.

Toto tvrdenie platí zväčša.

Toto tvrdenie platí vždy.


6. Je ťažké získať si dôveru iných ľudí.

Toto tvrdenie nikdy neplatí.

Toto tvrdenie platí zriedka, skôr neplatí.

Toto tvrdenie platí niekedy.

Toto tvrdenie platí zväčša.

Toto tvrdenie platí vždy.


7. Ak má niekto citové problémy a potrebuje moju pomoc, vďačne presuniem svoje pracovné termíny.

Toto tvrdenie nikdy neplatí.

Toto tvrdenie platí zriedka, skôr neplatí.

Toto tvrdenie platí niekedy.

Toto tvrdenie platí zväčša.

Toto tvrdenie platí vždy.


8. Nerád/nerada sa miešam do záležitostí iných ľudí.

Toto tvrdenie nikdy neplatí.

Toto tvrdenie platí zriedka, skôr neplatí.

Toto tvrdenie platí niekedy.

Toto tvrdenie platí zväčša.

Toto tvrdenie platí vždy.


9. Rečou svojho tela vyjadrí človek často viac ako slovami.

Toto tvrdenie nikdy neplatí.

Toto tvrdenie platí zriedka, skôr neplatí.

Toto tvrdenie platí niekedy.

Toto tvrdenie platí zväčša.

Toto tvrdenie platí vždy.


10. Nie je jednoduché nájsť si priateľov.

Toto tvrdenie nikdy neplatí.

Toto tvrdenie platí zriedka, skôr neplatí.

Toto tvrdenie platí niekedy.

Toto tvrdenie platí zväčša.

Toto tvrdenie platí vždy.