Vedomie zodpovednosti, radosť zo zodpovedných úloh

1. V súvislosti s domácimi zvieratami mi najväčšmi prekáža, že starostlivosť o ne vyžaduje veľa zodpovednosti.

Toto tvrdenie nikdy neplatí.

Toto tvrdenie platí zriedka, skôr neplatí.

Toto tvrdenie platí niekedy.

Toto tvrdenie platí zväčša.

Toto tvrdenie platí vždy.


2. Stojím si za svojím presvedčením a mám výhrady voči iným ľuďom, ak majú, podľa mňa, nesprávny názor.

Toto tvrdenie nikdy neplatí.

Toto tvrdenie platí zriedka, skôr neplatí.

Toto tvrdenie platí niekedy.

Toto tvrdenie platí zväčša.

Toto tvrdenie platí vždy.


3. Na mňa sa možno spoľahnúť.

Toto tvrdenie nikdy neplatí.

Toto tvrdenie platí zriedka, skôr neplatí.

Toto tvrdenie platí niekedy.

Toto tvrdenie platí zväčša.

Toto tvrdenie platí vždy.


4. Ak niekomu niečo sľúbim, určite to aj splním..

Toto tvrdenie nikdy neplatí.

Toto tvrdenie platí zriedka, skôr neplatí.

Toto tvrdenie platí niekedy.

Toto tvrdenie platí zväčša.

Toto tvrdenie platí vždy.


5. Robí mi problém zorganizovať si termíny a činnosti.

Toto tvrdenie nikdy neplatí.

Toto tvrdenie platí zriedka, skôr neplatí.

Toto tvrdenie platí niekedy.

Toto tvrdenie platí zväčša.

Toto tvrdenie platí vždy.


6. Ak svoj cieľ nedosiahnem, bude to moja vina.

Toto tvrdenie nikdy neplatí.

Toto tvrdenie platí zriedka, skôr neplatí.

Toto tvrdenie platí niekedy.

Toto tvrdenie platí zväčša.

Toto tvrdenie platí vždy.


7. Pracujem veľmi svedomito.

Toto tvrdenie nikdy neplatí.

Toto tvrdenie platí zriedka, skôr neplatí.

Toto tvrdenie platí niekedy.

Toto tvrdenie platí zväčša.

Toto tvrdenie platí vždy.


8. Keď nastupujem na dovolenku, začatú prácu prenechám kolegom.

Toto tvrdenie nikdy neplatí.

Toto tvrdenie platí zriedka, skôr neplatí.

Toto tvrdenie platí niekedy.

Toto tvrdenie platí zväčša.

Toto tvrdenie platí vždy.


9. Neraz si aj po pracovnom čase lámem hlavu nad pracovnými úlohami.

Toto tvrdenie nikdy neplatí.

Toto tvrdenie platí zriedka, skôr neplatí.

Toto tvrdenie platí niekedy.

Toto tvrdenie platí zväčša.

Toto tvrdenie platí vždy.


10. Keď sa rozdeľuje práca, vždy dúfam, že sa mi neujde najťažšia úloha.

Toto tvrdenie nikdy neplatí.

Toto tvrdenie platí zriedka, skôr neplatí.

Toto tvrdenie platí niekedy.

Toto tvrdenie platí zväčša.

Toto tvrdenie platí vždy.