Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 07.mesiac 17.deň prehľad PSYCHOLÓGIA o 2 články :)

Autor: Igor Krucovčin

Vytvorené: 29. 07. 2015 Tlačiť

Pridané dňa 17. júla 2020 - 2 články:

Pridané dňa 12. júla 2016 - článok Používanie mozgu.

 
EQ testy
Dôvera k okoliu
Postoj k zmenám
Sebahodnotenie a sebadôvera
Spolucítenie, empatia
Vedomie zodpovednosti, radosť zo zodpovedných úloh
Výkonnosť, pohotovosť, ochota
Vyrovnanosť, optimizmus
Zaužívané postoje, prežívanie a kontrola vlastných emócií
testy na tému Spoznaj sa
Čo prezradia čarbanice? 
Kto má/nemá rád akú farbu? 
Osobnostný typ, profesijné uplatnenie - test vhodný hlavne pre tých, ktorí sa nevedia rozhodnúť akú vysokú školu ísť študovať.
Reč tela - podanie ruky 
Reč tela - prstov 
Typ človeka a fajčenie cigary alebo fajky 
Typ človeka a pitie kávy 
Typ muža a držanie cigarety 
Typ muža a sedenie na stoličke 
Typ ženy a obľúbené kvety 
 
Pojmy 
Abstrakcia 
Adolescencia 
Afekty
Aktivačno-motivačné vlastnosti 
Analógia 
Analýza 
Asertivita 
Asociácia 
Astenický typ 
Atletický typ
Časové ohraničenie vývinových období 
Charakteristické vlastnosti osobnosti 
Cholerik (silný nevyrovnaný typ) 
Cit
Členenie vývinu ľudského života podľa Komenského 
Čuchová adaptácia 
Dedukcia 
Dynamické vlastnosti osobnosti
Ektomorfný typ
Emócie
Emocionálna inteligencia (EQ)
Endorfný typ
Estetické city
etické city
Extrovert
Flegmatik (silný vyrovnaný nepohyblivý typ)
funkcie citov 
Genialita
Halucinácie
Ilúzia
Indukcia
Intelektuálne city
Inteligencia
Intenzita pozornosti
Introvert
kolísanie pozornosti
Konkretizácia
Krivka učenia
Krivka zabúdania
Logické zapamätanie
Mechanické zapamätanie
Medzníky
Melancholik (slabý typ)
medzníky
Mezomorfný typ
Morálne city
Myslenie
Myšlienkové operácie
Nadanie
Nálady 
Neúmyselné zapamätanie
Obdobia vôľového procesu
Osobnosť
Pamäť 
Periodizácia podľa predstaviteľa štadiálnych teórii Jeana Piageta – zástancu kognitívnej teórie vývinu
Periodizácia podľa predstaviteľa teórií sociálneho vývinu Erika Eriksona
Periodizácia podľa zástancu teórií morálneho vývinu Lawrence Kohlbergera
Periodizácia, z ktorej vychádzajú V. Kačáni, V. Příhoda, J. Vaněk, a J. Kuric a iní
Periodizácie vývinu
Pocit
pocit
Pociťovanie
Pojem
Porovnávanie
Pozornosť 
Predstavy
Prenášanie pozornosti
Pyknický typ
Regulácia správania
Rozdeľovanie pozornosti
rozdiel medzi pamäťou a učením
Rozsah pozornosti
Roztržitosť
Sangvinik (silný vyrovnaný pohyblivý typ)
Schopnosť
Sebacit
Sebakoncepcia osobnosti
sebapresadenie
Sebaregulačné vlastnosti
Sociálne city
Stálosť pozornosti
Štruktúra osobnosti
Súd
súdy
Sústredenosť
Svedomie
Syntéza
Talent
Telesný a pohybový vývin
Temperament
Typ
Úmyselná pozornosť
Úmyselné zapamätanie
Úroveň schopností vo väčšej skupine
Úsudok
Vášne 
vigilita
Vnem
vnem
Vnímanie
Vôľové konanie
Všeobecné rozumové schopnosti
Výkonové vlastnosti
Vyššie city
Vývin jedinca 
Vzťahovo-postojové vlastnosti
Zabúdanie
Zameranosť pozornosti
Zapamätanie
zraková adaptácia
 
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady