Angličtina 1 :)

Autor: Igor Krucovčin

Vytvorené: 15. 02. 2015 Tlačiť

 
Obsah:
0. LEKCIA Výslovnosť
Výslovnosť krátkych samohlások, Výslovnosť dlhých samohlások, Výslovnosť dvojhlások, Výslovnosť spoluhlások
1. LEKCIA Kontakty 1
Slovíčka 1 Všetky slovíčka 1. lekcie
Pozdravy pri stretnutí a lúčení, Test 1 Pozdravy
Predstavovanie, Test 2 Predstavovanie a pozdravy (ako písomka)
Gramatika 1 Časovanie slovesa to be (byť) v prítomnom čase, Test 3 Časovanie slovesa to be (byť) v prítomnom čase (ako písomka)
Test 4 Dialóg Stretnutie (ako písomka), Test 5 Stretnutie a rozlúčenie (ako písomka)
Reálie 1 - Podanie ruky a predstavovanie
2. LEKCIA Osobné údaje
Slovíčka 2 Všetky slovíčka 2. lekcie
Test 6 Krajiny a národnosti (ako písomka)
Reálie 2 - Kto odkiaľ pochádza
Test 7 Národnosti a ich jazyk (ako písomka)
Gramatika 2 Jednoduchý prítomný čas, Test 8 Jednoduchý prítomný čas (ako písomka)
3. LEKCIA Kontakty 2
Slovíčka 3 Všetky slovíčka 3. lekcie
Test 9 Formulár (ako písomka)
Rodinný stav
Test 10 Prázdny formulár ako písomka
Reálie 3 - Oslovovanie
4. LEKCIA Ľudia
Slovíčka 4 Všetky slovíčka 4. lekcie
Test 11 Vonkajšie znaky osôb (ako písomka)
Gramatika 3 Podstatné meno GLASSES
Farby, ktorými možno opísať vlasy a oči osôb
Test 12 Opis samého seba ako písomka
Gramatika 4 Sloveso TO HAVE
Test 13 Opis osôb (ako písomka)
Opis krásy dievčat, žien a mužov
Test 14 Slová opačného významu (ako písomka)
Test 15 Stavy osôb (ako písomka)
Gramatika 5 Vety so slovesom TO BE a časticou NOT, Test 16 Záporné tvary slovesa to be (ako písomka)
Gramatika 6 Podstatné mená MAN, WOMAN a CHILD
5. LEKCIA Povolania
Slovíčka 5 Všetky slovíčka 5. lekcie
Povolanie, Test 17 Povolania 1 (ako písomka), Test 18 Povolania 2 (ako písomka)
Reálie 4 - Názvy povolaní a rody
Gramatika 7 Členy v angličtine (určitý a neurčitý)
Test 19 Členy podstatných mien (ako písomka)
Členy pri povolaniach
Test 20 Povolania 3 (ako písomka)
6. LEKCIA Rodina a priatelia
Slovíčka 6 Všetky slovíčka 6. lekcie
Test 21 Rodina (ako písomka), Test 22 Rodinní príslušníci (ako písomka)
Gramatika 8 Privlastňovacie zámená
Privlastňovacie zámená, Test 23 Privlastňovacie zámená (ako písomka)
Gramatika 9 Množné číslo, Test 24 Množné číslo (ako písomka)
Test 25 O rodine a priateľoch (ako písomka)
Označenie vlastníka
Test 26 Označenie vlastníka (ako písomka)
7. LEKCIA Dátum a čas
Slovíčka 7, 8 Dátum a čas, Anglické číslovky
Test 27 Názvy anglických čísloviek (párovačka, ako písomka)
Gramatika 10 Tvorba anglických radových čísloviek, Test 28 Anglické radové číslovky (ako písomka)
Test 29 Mesiace a ročné obdobia (ako písomka)
Gramatika 11 Dátum a letopočet
Test 30 Dátumy po anglicky (ako písomka)
Test 31 Osobnosti a dátumy ich narodenia (ako písomka)
Gramatika 12 Určovanie času
Test 32 Určovanie času (párovačka, ako písomka)
8. LEKCIA Voľný čas
Slovíčka 9 Voľný čas, Test 33 Trávenie voľného času (ako písomka), Test 34 Trávenie voľného času 2 (ako písomka)
Gramatika 13 Priebehový prítomný čas :)
Test 35 Čo ľudia robia (ako písomka), Test 36 Čo ľudia robia 2 (ako písomka)
Tvorenie návrhov (na trávenie voľného času) a odpovede na ne
GRAMATIKA
Sloveso TO BE
Zámená
SLOVÍČKA
Zámená 
 

0. LEKCIA Výslovnosť

Výslovnosť krátkych samohlások

Výslovnosť dlhých samohlások

Výslovnosť dvojhlások

Výslovnosť spoluhlások

 

1. LEKCIA Kontakty 1

  Slovíčka 1 Všetky slovíčka 1. lekcie

  Pozdravy pri stretnutí a lúčení

 Test 1 Pozdravy

Predstavovanie

 Test 2 Predstavovanie a pozdravy (ako písomka)

 

 Gramatika 1 Časovanie slovesa to be (byť) v prítomnom čase

 

 Test 3 Časovanie slovesa to be (byť) v prítomnom čase (ako písomka)

 Test 4 Dialóg Stretnutie (ako písomka)

 Test 5 Stretnutie a rozlúčenie (ako písomka

 

xReálie 1 - Podanie ruky a predstavovanie 

 

 

2. LEKCIA Osobné údaje

  Slovíčka 2 Všetky slovíčka 2. lekcie

 Test 6 Krajiny a národnosti (ako písomka)

 

xReálie 2 - Kto odkiaľ pochádza 

 

 Test 7 Národnosti a ich jazyk (ako písomka

 

 Gramatika 2 Jednoduchý prítomný čas

 

 Test 8 Jednoduchý prítomný čas (ako písomka)  

 

 

3. LEKCIA Kontakty 2

  Slovíčka 3 Všetky slovíčka 3. lekcie

 

 Test 9 Formulár (ako písomka)  

Rodinný stav

 Test 10  Prázdny formulár ako písomka 

 

xReálie 3 - Oslovovanie 

 

 

4. LEKCIA Ľudia 

  Slovíčka 4 Všetky slovíčka 4. lekcie

 

 Test 11 Vonkajšie znaky osôb (ako písomka)  

 

 Gramatika 3 Podstatné meno GLASSES

Farby, ktorými možno opísať vlasy a oči osôb

 Test 12  Opis samého seba ako písomka

 

  Gramatika 4 Sloveso TO HAVE

 

 Test 13 Opis osôb (ako písomka)

Opis krásy dievčat, žien a mužov

 Test 14 Slová opačného významu (ako písomka)

 Test 15 Stavy osôb (ako písomka)

 

  Gramatika 5 Vety so slovesom TO BE a časticou NOT

 

 Test 16 Záporné tvary slovesa to be (ako písomka)

 

  Gramatika 6 Podstatné mená MAN, WOMAN a CHILD

 

 

5. LEKCIA Povolania 

  Slovíčka 5 Všetky slovíčka 5. lekcie

 Povolanie

  Test 17 Povolania 1 (ako písomka)

 Test 18 Povolania 2 (ako písomka)

 

xReálie 4 - Názvy povolaní a rody 

 

  Gramatika 7 Členy v angličtine (určitý a neurčitý)

 

 Test 19 Členy podstatných mien (ako písomka)

Členy pri povolaniach

 Test 20 Povolania 3 (ako písomka)

 

 

6. LEKCIA Rodina a priatelia

  Slovíčka 6 Všetky slovíčka 6. lekcie

  Test 21 Rodina (ako písomka)

  Test 22 Rodinní príslušníci (ako písomka)

 

  Gramatika 8 Privlastňovacie zámená

 

  Privlastňovacie zámená

  Test 23 Privlastňovacie zámená (ako písomka)

 

 Gramatika 9 Množné číslo

 

  Test 24 Množné číslo (ako písomka

  Test 25 O rodine a priateľoch (ako písomka)

Označenie vlastníka  

  Test 26 Označenie vlastníka (ako písomka)

 

7. LEKCIA Dátum a čas

  Slovíčka 7, 8 Dátum a čas, Anglické číslovky

 

  Test 27 Názvy anglických čísloviek (párovačkaako písomka)

 Gramatika 10 Tvorba anglických radových čísloviek

 

  Test 28 Anglické radové číslovky (ako písomka)

  Test 29 Mesiace a ročné obdobia (ako písomka)

 Gramatika 11 Dátum a letopočet

 

 Test 30 Dátumy po anglicky (ako písomka)

 Test 31 Osobnosti a dátumy ich narodenia (ako písomka)

 Gramatika 12 Určovanie času

 

 Test 32 Určovanie času (párovačkaako písomka)

 

8. LEKCIA Voľný čas

  Slovíčka 9 Voľný čas

 

 Test 33 Trávenie voľného času (ako písomka)

 Test 34 Trávenie voľného času 2 (ako písomka)

 Gramatika 13 Priebehový prítomný čas :)

 

 Test 35 Čo ľudia robia (ako písomka)

 Test 36 Čo ľudia robia 2 (ako písomka)

Tvorenie návrhov (na trávenie voľného času) a odpovede na ne

 

 

 

 

 __________________________________________________________________________

 


 GRAMATIKA

Sloveso TO BE

Zámená

 

 SLOVÍČKA

Zámená

 

__________________________________________________________________________

 

Aktuálny OBSAH kurzu angličtiny

0. Výslovnosť
1. Kontakty 1
2. Osobné údaje
3. Kontakty 2
4. Ľudia
5. Povolania
6. Rodina a priatelia
7. Dátum a čas
8. Voľný čas
9. Na cestách
10. V meste
11. Cestovanie
12. Jedlá a nápoje
13. Nákupy
14. V reštaurácii
15. V kuchyni
16. V obchodnom dome
17. V prírode
18. Telefonovanie
19. Listy a e-maily
20. Médiá
21. Telo
22. U lekára
23. Bývanie
24. Umenie a kultúra
25. V kancelárii
----- ----------------------------------  
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady