Vytvorené: 09. 10. 2015 Tlačiť

Roku 1946

- do tohoto roku bolo do Nemecka odtransportovaných do 1 200 Nemcov,

- sa konala prvá povojnová oberačková slávnosť,

- Pezinskí futbalisti vyhrali 1.A triedu. 

Roku 1947

- vyšlo prvé ucelené dielo o dejinách mesta. Knihu Dejiny mesta Pezinka napísala Darina Lehotská,

- Pezinskí futbalisti vyhrali 1. divíziu.

 

Dorast divadelného dramatického krúžku Poverello v roku 1947

 

Roku 1948 

- k Pezinku bola pričlenená obec Cajla,

- futbalový klub ŠC Pezinok postúpil do prvej celoštátnej ligy,

- mal Pezinok 9357 obyvateľov,

- bola znova zamietnutá žiadosť Jozefa Bacigála o zriadenie hudobnej školy.

Roku 1950 

- sa všetky cirkevné matriky do roku 1894 stali majetkom štátu. Pezinské matriky prevzal Archív mesta Bratislava,

- 10. novembra - schválila Rada MNV zriadenie Hudobnej školy (HŠ) v Pezinku. 

Roku 1951 

- rozhodlo sa o zriadení okresného múzea v Pezinku a začalo sa s obnovou múzejných zbierok, ktoré prechodom frontu utrpeli veľké straty,

- bol v Pezinku založený prvý klub orientačného behu,

- bol otvorený prvý školský rok na HŠ. Škola mala v tom čase pridelenú jednu miestnosť na Kollárovej ulici 4. Neskôr jej pribudli ďalšie miestnosti v budove Čsl. št. poisťovne na Kollárovej ulici 1. Do HŠ si podalo prihlášku až 210 žiakov.

 

Svadba Pezinčanov v roku 1952

 

Účastníci výletu Hudobnej školy Pezinok na konci školského roka 1951/1952

 

Roku 1953 - bola v Pezinku zriadená okresná knižnica. Dovtedy bola v Pezinku iba obecná knižnica, ktorá prechodom frontu utrpela značné straty.

Roku 1955

- 29. mája - na počesť 10. výročia oslobodenie mesta sa konala v Pezinku prvá okresná spartakiáda,

- opustili brány HŠ prví absolventi. Škole bol udelený čestný názov Hudobná škola Eugena Suchoňa. 

Roku 1957 - bola zrúcaná pezinská synagóga. 

Židovská synagóga

 

Zamestnanci Okresného veliteľstva ZNB v Pezinku v roku 1956

 

Roku 1959, 26.-27. septembra - sa v Pezinku konalo prvé tradičné malokarpatské vinobranie. Na výstave vín bolo možné ochutnať 250 druhov vín. Súčasne bolo otvorené i malé múzeum Jána Kupeckého. 

Roku 1960 

- vzniklo Malokarpatské múzeum v Pezinku,

- bola HŠ presťahovaná do budovy mestskej radnice. V nej mal už každý vyučujúci svoju triedu. 

Roku 1961 - mal Pezinok 10 823 obyvateľov. 

 

Pezinské vinobranie zachytené temperou maliara Ondreja Štemberlu v roku 1965

 

Roku 1966 - vyšlo prvé číslo novín Pezinčan. Vydávanie novín sa však prerušilo, čo občanov dosť sklamalo. O jeho znovuvychádzanie sa významne zaslúžil Miroslav Stojkovič. Stalo sa to v roku 1971. Prvýkrát bol Pezinčan viacfarebný v roku 1972. Od roku 1979 vychádzal vo formáte A4 (dovtedy vo formáte A5).

 

Hlavička časopisu Pezinčan z roku 2005

 

Roku 1967 

- okresné múzeum bolo vyhlásené za špecializované múzeum s oblastnou pôsobnosťou. Dnes má oddelenie vinohradnícke a vinárske, vlastivedné, umenovedné a oddelenie novších dejín. Zároveň spravuje rodný dom Jána Kupeckého. Ten sa ako malá galéria používa na usporadúvanie výstav umeleckých diel najmä pezinských umelcov,

- vznikol v meste pod vedením pána Karola Šindelára pezinský volejbalový oddiel. Jeho športová úroveň sa postupne zvyšovala a v roku 1971 muži postúpili do krajského majstrovstva.

 

Pezinskí volejbalisti v roku 1971

 

Roku 1970 - mal Pezinok 12 123 obyvateľov. 

 

Jedna z atrakcií vinobrania
začiatkom 70. rokov
Jedna z atrakcií vinobrania konanom v roku 2005

 

Roku 1974 - bol na dovtedy „čisto“ HŠ otvorený aj odbor literárno-dramatický.  

Roku 1976 - sa uskutočnil prvýkrát Malokarpatský strapec, medzinárodná súťaž v parkúrovom skákaní koní dospelých a juniorov. 

Roku 1978 - sa uskutočnil 1. ročník Behu oslobodenia.

 

Dvor starej radnice a Budova sporiteľne zachytené maliarom 
Fridrichom Moravčíkom v 70. rokoch 20. storočia

 

Roku 1980 - bol na HŠ otvorený tanečný odbor.

Roku 1983 - archeologický ústav Slovenského národného múzea uskutočnil v priestoroch tehelne krátkodobý archeologický výskum. Zistil, že tam sídlil ľud s keramikou, zdobenou brázdeným vpichom (asi 2 700 rokov p.n.l.), z obdobia tzv. bolerázskej skupiny a bádenskej kultúry. A zistili aj stopy po osídlení zo strednej doby bronzovej, doby laténskej a stredoveku. 

Roku 1987 - uskutočnil sa prvý ročník najznámejšieho pezinského kultúrneho podujatia - Cibulák. V tom čase išlo o prehliadku neprofesionálnych divadelných súborov z okolia Pezinka, od roku 1993 sa účasť rozšírila o profesionálne súbory. 

Roku 1990

- v jeseni - vzniklo divadlo Piki Pezinok. Od tej doby sa venuje výlučne tvorbe pre deti a snaží sa nepostupovať podľa zaužívaného pravidla: „...to je dobré, veď  deťom sa páči všetko!“. Ide o štátom nedotované nezávislé divadlo na sebe závislých hercov: manželov Kataríny Aulitisovej a Ľubomíra Piktora. Autorsky, režijne a herecky spolupracovali a spolupracujú s profesionálnymi divadlami na Slovensku, v Belgicku, v Slovinsku, v Česku, v Poľsku a vo Francúzsku.    

 

„Závislí“ herci divadla PIKI
Logo divadla

 

Roku 1991 - na ložisku Pod Kolárskym bola ukončená ťažba antimónu. 

Roku 1993 - sa historicky prvým majstrom Slovenska a prvýkrát v poradí majstrom Slovenska v basketbale stalo mužstvo BK Davay Pezinok.

Keď v marci skončila federálna liga (v ktorej Pezinok skončil na 3. mieste), bola z deviatich federálnych účastníkov a troch prvých mužstiev 1. slovenskej národnej ligy vytvorená v máji nová najvyššia slovenská basketbalová liga. Pezinské mužstvo v zložení: Justín Sedlák, Peter Orgler, Andrej Lukjanec, Vladimír Kuznecov, Milan Černický, Juraj Bošnák, Jozef Ištók, Pavol Sooš, Rastislav Procházka a Dušan Šedivý, pod vedením trénera Ing. Richarda Frimmela sa stalo najlepším na Slovensku,

- sa prvýkrát uskutočnila literárna súťaž O cenu primátora Pezinka,

- bola HŠ presťahovaná na Trnavskú a Cajlanskú ulicu. 

Roku 1994 

- sa v meste prvýkrát konali Vianočné trhy,

- sa HŠ z priestorov na Cajlanskej ulici presťahovala na Bernolákovu 23. V tom istom roku škola zorganizovala 0. ročník hudobného Festivalu Eugena Suchoňa. 

Roku 1995 

- sa uskutočnil prvý ročník medzinárodnej súťaže, výstavy a degustácie hroznových vín Vínne trhy[1],

- sa mesto prvýkrát zúčastnilo na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour v Bratislave,

- sa obnovilla tradícia konaním prvého ročníka Plesu farnosti,

- bol HŠ udelený čestný názov Základná umelecká škola (ZUŠ) Eugena Suchoňa. V tom istom roku sa na škole uskutočnila spevácka súťaž - 1. ročník Festivalu Eugena Suchoňa, 

Roku 1996 

- sa uskutočnil prvý ročník medzinárodného festivalu chrámových zborov Ad Una Corda (čítajte o pezinskom zbore Ad Una Corda),  

- uskutočnil sa prvý ročník Pezinského Permoníka,

- sa uskutočnil prvý ročník jedného z najvýznamnejších podujatí motoristov-veteránov na Slovensku - Veľká cena veteránov.

 

Ryžovanie zlata ako súčasť Pezinského
Permoníka sa prvýkrát uskutočnilo v roku 1999

 

Roku 1997 - bola zavedená tradícia, že primátor mesta prijíma a odceňuje najúspešnejších športovcov roka.  

Roku 1998

- október - začala vysielať pezinská televízia,

- bola prvýkrát vypísaná súťaž O najkrajšiu kvetinovú výzdobu,

- bola otvorená prvá súkromná umelecká galéria G5. 

Roku 1999

- od júna - začalo divadlo PIKI pripravovať pre Slovenskú televíziu cyklickú reláciu pre deti - „Elá hop!“,

- vyšiel prvýkrát tlačou Kalendár podujatí. 

Roku 2000

- založili Peter Wittgrúber, Jirko Vitáloš a Peter Turček občianske združenie Karpaty Slovakia[2],  

- január - mesto navštívila najznámejšia insitná maliarka sveta Zuzana Chalupová z vojvodinskej Kovačice,

- február - uskutočnil sa prvý ročník pezinského maratónu v aerobiku, 

- v júli - bolo zrušené malé trhovisko pri obchodnom dome,

- 19. augusta - sa v rámci akcie Pezinský Permoník uskutočnilo prvé pouličné ryžovanie zlata na Slovensku,

- 31. augusta - bola otvorená krytá mestská plávareň,

- 29. septembra - sa v meste pod patronátom Malokarpatského múzea pezinok uskutočnil 1. ročník Salónu vinohradníckych a vinárskych múzeí na Slovensku,

- 7. októbra - navštívila Pezinok jediná dcéra japonského cisára Akihira - princezná Sayako,

- 14. novembra - teplota na teplomeroch „zlomila“ 150 rokov starý rekord a vystúpila na neuveriteľných 20,6 OC,

- 23. decembra - priniesli skauti do mesta z Bratislavy Betlehemské svetlo,

- bol prvýkrát zorganizovaný Deň otvorených pivníc. 

[1] Prispeli k vytvoreniu novodobej tradície mesta ako centra vínneho turizmu na Slovensku a stali sa miestom na odborné aj neformálne stretávania vinárov.
[2] Jeho cieľom je záchrana a ochrana kultúrneho a prírodného bohatstva malokarpatského regiónu.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie Dualna akademia prihlaska Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Dualna akademia prihlaska Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady