Prehľady (Pribudlo, Čo je nové?) =>

Zoznam resp. prehľad prehľadov od A po Ž:)

Vysvetlivky :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2023, 09.mesiac 27.deň prehľad PRIEMYSEL o 2 e-testy a 34 článkov :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2023, 09.mesiac 10.deň prehľad ORGANIZÁCIE A FIRMY o 2 články :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2023, 09.mesiac 08.deň prehľad INTERNÉ KURZY, PROJEKTY A MATERIÁLY DA o 3 články :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2023, 06.mesiac 17.deň prehľad OSTATNÁ VEDA A TECHNIKA o 3 články :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2023, 06.mesiac 14.deň prehľad INFORMATIKA o 12 článkov a 1 kurz :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2023, 06.mesiac 11.deň prehľad SLOVNÍK CUDZÍCH SLOV o 1 článok :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2023, 06.mesiac 05.deň prehľad HUDBA o 2 galérie a 1 článok :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2023, 05.mesiac 05.deň prehľad CHÉMIA o 1 pojem :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2023, 04.mesiac 28.deň prehľad OSOBNOSTI o 1 životopis :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2023, 04.mesiac 24.deň prehľad HISTÓRIA o 1 článok :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2023, 02.mesiac 23.deň prehľad NÁRODOPIS o 1 pojem :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2023, 02.mesiac 21.deň prehľad VOJENSTVO A ŠPIONÁŽ o 4 články :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2023, 01.mesiac 30.deň prehľad PORADNE (kde radí učiteľ, expert na marketing, lekár, podnikat...) o 2 články :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2023, 01.mesiac 13.deň prehľad POĽNOHOSPODÁRSTVO o 1 nový článok resp. 2 pojmy :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2022, 12.mesiac 25.deň prehľad ANGLIČTINA TECHNICKÁ => o nasledovné: Knižnice programu FluidSIM :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2022, 12.mesiac 23.deň prehľad VIDEÁ o 1 video :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2022, 07.mesiac 10.deň prehľad CITÁTY, MYŠLIENKY, MOTTÁ o 1 novú kategóriu a ďalšie citáty :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2022, 07.mesiac 06.deň prehľad MERANIE o 1 článok :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2022, 06.mesiac 24.deň prehľad FYZIKA o 6 článkov :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2022, 04.mesiac 16.deň prehľad LITERATÚRA o 1 článok :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2022, 02.mesiac 18.deň prehľad SIMULÁCIE o 32 simulácií :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2021, 10.mesiac 06.deň prehľad MATEMATIKA o 1 článok :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2021, 10.mesiac 01.deň prehľad BIOLÓGIA A EKOLÓGIA o 3 články :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2021, 09.mesiac 27.deň prehľad MEDICÍNA (LEKÁRSTVO) o 1 článok :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2021, 07.mesiac 16.deň prehľad BEZPLATNÉ E-KURZY - o 2 e-kurzy a o 12 I-kurzov :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2021, 06.mesiac 30.deň prehľad SLOVNÍKY a ENCYKLOPÉDIE o 3 obrázkové slovníky :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2021, 04.mesiac 25.deň prehľad EKONÓMIA, MANAŽMENT, MARKETING o 1 článok a 1 e-kurz :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2021, 03.mesiac 31.deň prehľad POŽIADAVKY o 3 články :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2021, 03.mesiac 08.deň prehľad DIELA SÚČASNÝCH AUTOROV o 2 galérie fotografií (Levoča, Brodzany) :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2021, 01.mesiac 07.deň prehľad DIELA ĽUDU o 1 článok :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 12.mesiac 31.deň prehľad PEDAGOGIKA o 8 článkov :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 11.mesiac 01.deň prehľad SLOVENSKO o 2 fotogalérie obcí Strážky a Kežmarok :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 10.mesiac 10.deň prehľad ANGLIČTINA => o nasledovné: Domáce úlohy, ďalšie Pexesá a SkTexty :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 10.mesiac 05.deň prehľad INFORMATIKA od 2013 do 2014 B o hypertextové odkazy :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 10.mesiac 05.deň prehľad INFORMATIKA od 2013 do 2014 A o hypertextové odkazy :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 08.mesiac 04.deň LOGISTIKA o 4 nové články :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 07.mesiac 17.deň prehľad PSYCHOLÓGIA o 2 články :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 06.mesiac 19.deň prehľad SPOPLATNENÉ E-KURZY o osnovy 4 WESline-kurzov a popis ich obsahu :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 06.mesiac 07.deň prehľad ŠKOLSKÁ DOKUMENTÁCIA o 2 dokumenty :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 03.mesiac 08.deň prehľad POLITOLÓGIA o 2 pojmy :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 03.mesiac 08.deň prehľad FILOZOFIA a NÁBOŽENSTVÁ o 2 pojmy :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 02.mesiac 29.deň prehľad DOMÁCI POMOCNÍCI o článok o chladničke :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 02.mesiac 26.deň MESTÁ, OBCE A MIESTA (DIELA PRÍRODY) - FOTOGALÉRIE o novú galériu obce Čičmany a 2 galérie zrúcanín hradov :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2019, 12.mesiac 15.deň prehľad GEOVEDY o 2 články :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2019, 07.mesiac 18.deň prehľad UMENIE - POJMY SPOLOČNÉ pre rôzne druhy umenia o 1 pojem :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2019, 03.mesiac 03.deň prehľad KOMUNIKÁCIA o 1 galériu a 3 články :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2019, 02.mesiac 04.deň prehľad GASTRONÓMIA o 1 nový článok :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2018, 08.mesiac 10.deň prehľad SLOVENSKÝ JAZYK o 5 článkov :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2018, 02.mesiac 04.deň prehľad MALIARSTVO o 1 článok o histórii vyučovania kreslenia :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2017, 09.mesiac 26.deň prehľad SOCHÁRSTVO o 1 článok o Moravianskej venuši :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2017, 07.mesiac 22.deň prehľad FILM A DIVADLO o 1 článok :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2017, 04.mesiac 19.deň prehľad ARCHITEKTÚRA o pojem Parapet :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2017, 03.mesiac 31.deň prehľad MÓDA A KOZMETIKA o 1 video :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2017, 01.mesiac 15.deň prehľad ESTETIKA o 1 nový pojem :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2017, 01.mesiac 10.deň prehľad BALET A TANEC o 1 pojem :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2016, 08.mesiac 23.deň prehľad ŠPORTY o 2 pojmy :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2016, 05.mesiac 06.deň prehľad ETIKA o 1 článok :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2016, 04.mesiac 21.deň prehľad PRE NAJMENŠÍCH o 5 básní Zdenky Lacikovej :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2016, 04.mesiac 17.deň prehľad SOCIOLÓGIA o e-knihu :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2016, 04.mesiac 07.deň prehľad OBSAHY o obsah knihy Biela nemoc :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2015, 12.mesiac 16.deň DOPRAVA o nový článok :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2015, 11.mesiac 27.deň prehľad PRE CUDZINCOV o články pre Francúzov :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2015, 11.mesiac 18.deň prehľad NEMČINA o prvé 3 kapitoly z nemeckej gramatiky :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2015, 10.mesiac 20.deň prehľad MESTÁ, OBCE - HISTÓRIA o 5. časť seriálu o Pezinku a 14. o Kútoch :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2015, 08.mesiac 17.deň prehľad PRÁVO o e-kurz Právne minimum :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2015, 08.mesiac 02.deň prehľad PUBLIKOVANIE, CITÁCIA, PREZENTOVANIE, OBHAJOBA PRÁC A PROJEKTOV o zásady počítačovej typografie :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2015, 07.mesiac 09.deň prehľad ANGLIČTINA o nové domáce úlohy a slovník nepravidelných slovies :)

Prehľad vylepšený 2015, 09.mesiac 11.deň ŽURNALISTIKA :)

Prehľad vylepšený 2015, 08.mesiac 19.deň FOTOGRAFIA :)

Prehľad vylepšený 2015, 04.mesiac 12.deň UMELECKÉ PREKLADY POÉZIE :)

Prehľad PRIEMYSEL od 2018/12/01 do 2020/11/30 :)

Prehľad PRIEMYSEL od 2018/01/31 do 2018/11/30 :)

Prehľad PRIEMYSEL od 2015 do 2017 :)

Prehľad PRIEMYSEL od 2013 do 2014 :)

Prehľad FYZIKA od 2020/09 do 2020/10 :)

Prehľad FYZIKA od 2014 do 2020/06 :)

Obsahy vzdelávacích CD/DVD podrobne :(

Obsahy a zoznam seriálov publikovaných a pripravovaných na EP :(


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady