Prehľady (Pribudlo, Čo je nové?) =>

Zoznam resp. prehľad prehľadov od A po Ž:)

Vysvetlivky :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 10.mesiac 25.deň prehľad PRIEMYSEL o 23 článkov :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 10.mesiac 25.deň prehľad FYZIKA o 22 e-testov a 4 články :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 10.mesiac 24.deň prehľad OSOBNOSTI o 10 životopisov :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 10.mesiac 24.deň prehľad HISTÓRIA o 4 podrobné články :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 10.mesiac 11.deň prehľad PORADNE (kde radí učiteľ, expert na marketing, lekár, podnikaľ...) o 1 článok :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 10.mesiac 11.deň prehľad PEDAGOGIKA o 1 článok :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 10.mesiac 11.deň prehľad ORGANIZÁCIE A FIRMY o 3 organizácie :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 10.mesiac 11.deň prehľad INTERNÉ KURZY, PROJEKTY A MATERIÁLY DA o 1 článok :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 10.mesiac 10.deň prehľad SLOVNÍK CUDZÍCH SLOV o 1 nový pojem :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 10.mesiac 10.deň prehľad MERANIE o 1 článok :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 10.mesiac 10.deň prehľad HUDBA o 2 články :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 10.mesiac 10.deň prehľad ANGLIČTINA => o nasledovné: Domáce úlohy, ďalšie Pexesá a SkTexty :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 10.mesiac 10.deň prehľad OSTATNÁ VEDA A TECHNIKA o 2 články a 3 e-booky :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 10.mesiac 05.deň prehľad INFORMATIKA od 2013 do 2014 B o hypertextové odkazy :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 10.mesiac 05.deň prehľad INFORMATIKA od 2013 do 2014 A o hypertextové odkazy :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 10.mesiac 05.deň prehľad INFORMATIKA o hypertextové odkazy :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 09.mesiac 27.deň prehľad EKONÓMIA, MANAŽMENT, MARKETING o 1 článok a 1 e-kurz :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 08.mesiac 04.deň LOGISTIKA o 4 nové články :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 08.mesiac 01.deň prehľad BEZPLATNÉ E-KURZY o kurz Základy sústruženia, a tiež osnovy a popis obsahu 4 I-kurzov :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 07.mesiac 17.deň prehľad PSYCHOLÓGIA o 2 články :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 06.mesiac 19.deň prehľad SPOPLATNENÉ E-KURZY o osnovy 4 WESline-kurzov a popis ich obsahu :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 06.mesiac 07.deň prehľad ŠKOLSKÁ DOKUMENTÁCIA o 2 dokumenty :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 06.mesiac 07.deň prehľad POŽIADAVKY o 10 článkov :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 06.mesiac 04.deň prehľad SLOVNÍKY a ENCYKLOPÉDIE o 1 odborný A/S a S/A Pneu, Hydro a Elektro slovník :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 05.mesiac 16.deň prehľad MEDICÍNA (LEKÁRSTVO) o 4 články :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 04.mesiac 05.deň prehľad VOJENSTVO A ŠPIONÁŽ o 2 články :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 03.mesiac 31.deň prehľad MATEMATIKA o 2 články :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 03.mesiac 08.deň prehľad POLITOLÓGIA o 2 pojmy :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 03.mesiac 08.deň prehľad FILOZOFIA a NÁBOŽENSTVÁ o 2 pojmy :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 03.mesiac 08.deň prehľad CHÉMIA o 2 pojmy :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 02.mesiac 29.deň prehľad DOMÁCI POMOCNÍCI o článok o chladničke :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 02.mesiac 26.deň MESTÁ, OBCE A MIESTA (DIELA PRÍRODY) - FOTOGALÉRIE o novú galériu obce Čičmany a 2 galérie zrúcanín hradov :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2020, 02.mesiac 23.deň prehľad DIELA SÚČASNÝCH AUTOROV o 3 galérie fotografií a malieb :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2019, 12.mesiac 29.deň prehľad SLOVENSKO o galériu mesta Kremnica :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2019, 12.mesiac 15.deň prehľad GEOVEDY o 2 články :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2019, 10.mesiac 27.deň prehľad SIMULÁCIE o 2 simulácie :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2019, 09.mesiac 11.deň prehľad CITÁTY, MYŠLIENKY, MOTTÁ o 1 novú kategóriu a 1 citát :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2019, 08.mesiac 18.deň prehľad NÁRODOPIS o 7 článkov (z toho 1 pojem) :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2019, 08.mesiac 10.deň prehľad DIELA ĽUDU o 13 ľudových piesní a 1 článok :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2019, 07.mesiac 18.deň prehľad UMENIE - POJMY SPOLOČNÉ pre rôzne druhy umenia o 1 pojem :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2019, 03.mesiac 03.deň prehľad KOMUNIKÁCIA o 1 galériu a 3 články :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2019, 02.mesiac 04.deň prehľad GASTRONÓMIA o 1 nový článok :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2018, 11.mesiac 17.deň prehľad BIOLÓGIA A EKOLÓGIA o 1 zdroj :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2018, 08.mesiac 10.deň prehľad SLOVENSKÝ JAZYK o 5 článkov :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2018, 02.mesiac 04.deň prehľad MALIARSTVO o 1 článok o histórii vyučovania kreslenia :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2017, 12.mesiac 17.deň prehľad POĽNOHOSPODÁRSTVO o 1 nový článok :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2017, 09.mesiac 26.deň prehľad SOCHÁRSTVO o 1 článok o Moravianskej venuši :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2017, 07.mesiac 22.deň prehľad FILM A DIVADLO o 1 článok :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2017, 04.mesiac 19.deň prehľad ARCHITEKTÚRA o pojem Parapet :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2017, 03.mesiac 31.deň prehľad MÓDA A KOZMETIKA o 1 video :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2017, 01.mesiac 15.deň prehľad ESTETIKA o 1 nový pojem :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2017, 01.mesiac 10.deň prehľad BALET A TANEC o 1 pojem :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2016, 08.mesiac 23.deň prehľad ŠPORTY o 2 pojmy :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2016, 05.mesiac 06.deň prehľad ETIKA o 1 článok :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2016, 04.mesiac 21.deň prehľad PRE NAJMENŠÍCH o 5 básní Zdenky Lacikovej :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2016, 04.mesiac 17.deň prehľad SOCIOLÓGIA o e-knihu :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2016, 04.mesiac 07.deň prehľad OBSAHY o obsah knihy Biela nemoc :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2016, 03.mesiac 05.deň prehľad LITERATÚRA o e-book :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2015, 12.mesiac 16.deň DOPRAVA o nový článok :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2015, 11.mesiac 27.deň prehľad PRE CUDZINCOV o články pre Francúzov :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2015, 11.mesiac 18.deň prehľad NEMČINA o prvé 3 kapitoly z nemeckej gramatiky :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2015, 10.mesiac 20.deň prehľad MESTÁ, OBCE - HISTÓRIA o 5. časť seriálu o Pezinku a 14. o Kútoch :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2015, 08.mesiac 17.deň prehľad PRÁVO o e-kurz Právne minimum :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2015, 08.mesiac 02.deň prehľad PUBLIKOVANIE, CITÁCIA, PREZENTOVANIE, OBHAJOBA PRÁC A PROJEKTOV o zásady počítačovej typografie :)

Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2015, 07.mesiac 09.deň prehľad ANGLIČTINA o nové domáce úlohy a slovník nepravidelných slovies :)

Prehľad vylepšený 2015, 09.mesiac 11.deň ŽURNALISTIKA :)

Prehľad vylepšený 2015, 08.mesiac 19.deň FOTOGRAFIA :)

Prehľad vylepšený 2015, 04.mesiac 12.deň UMELECKÉ PREKLADY POÉZIE :)

Prehľad PRIEMYSEL od 2018/01/31 do 2018/11/30 :)

Prehľad PRIEMYSEL od 2015 do 2017 :)

Prehľad PRIEMYSEL od 2013 do 2014 :)

Prehľad FYZIKA od 2018/07 do 2020/10 :)

Prehľad FYZIKA od 2014 do 2018/06 :)

Obsahy vzdelávacích CD/DVD podrobne :(

Obsahy a zoznam seriálov publikovaných a pripravovaných na EP :(


  EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Treti pilier Fotograf_krojov On-line kurzy Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2020 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady