Vytvorené: 21. 07. 2015 Tlačiť

 
Pojmy 
Abonent 
Akcidencia 
Aktualita 
Aktuálnosť 
Almanach 
Anály 
Analytické žánre 
Analýza 
Anekdota 
Anketa 
Anonym 
Anotácia 
Antológia 
Apretácia 
Archaizmus
Argument
Autentickosť
Autograf
Autogram
Autor
Autorizácia
Autorská značka
Autorské právo
banka dát
banka údajov
Beletristické žánre
Beletrizovaná správa
Beseda
Besednica
Bezplatná tlač
Bibliofília
Bibliografia
Biografia
Blesk
blesková správa
Bohemizmus
Brožúra
Bulletin
Bulvárna tlač
Časopis
Causerie
Cestopisná črta
Citácia 
Citát 
Čitateľ
Článok
Comics
Copyright
Črta
Databanka 
Dekádnik
Deleatur
Dementi
Denník
Depeša
Desaťdenník
Dezinformácia
Dialóg
Dialogizovaná správa
Digest
Diskusia
Domicil
Dopisovateľ
Drobná inzercia
Drobnička
Dvojčíslo
Dvojdenník
Dvojmesačník
Dvojstĺpec
Dvojstrana
Dvojtýždenník
Dynamická grafická úprava
Editor 
Editorial
Embargo
Entrefilet
Epištolárna publicistika
Esej
Etiketa novinára
Externý spolupracovník
Fakt
Fejtón
Fleš
Fotomontáž
Fotoreportáž
Fotoreportér
Fráza
Glosa
Grafická úprava
Hlavička
Hlavičkové noviny
Hlavný titulok
Honorár
Ilustrácia
Impressum
Informácia
Iniciála
Interview
Inzerát
Inzercia
Jednorázový náklad
Jednostĺpec
Karikatúra
Klišé
Kolportér
Komentár
Kompilát
Komunikácia
Komunikačná reťaz
Komunikačný kanál
Komunikant
Komunikát
Komunikátor
Komuniké
Kópia
Korektor
Lámanie
Lokálka
Lokálna tlač
Magazín
Manžeta
Masmédiá 
Masová komunikácia
Masovokomunikačné prostriedky
Medzititulok
Memoáre
Mesačník
médiá
Mikrointerview
Montáž
Motto
Mutácia
Nadtitulok
Náklad
Nedeľník
Nekrológ
Nenovinársky prejav
Normostrana
Nóta
Noticka
Novinár
Novinárska informácia
Novinárska kačica
Novinársky celok
Novinársky prejav
Novinársky žáner
Novinárstvo
Novinoveda
Novinovedec
Noviny
Nulté číslo
Oblamovanie
Obrátená pyramída
Ohlas
Otvorený list
Oznámenie
Paginácia
Panghart
Panna
Parafráza
Perex
Periodicita
Periodická tlač
Perovka
Písmo
Písmový font
Plošná inzercia
Podčiarnik
Podtitulok
Podtlač
Podval
Pointa
Popisok
Povinný výtlačok
Poznámka
Predloha
Príloha
Príspevok
Profil
Prostriedky masovej komunikácie (PMK)
Prvé vydanie
Publicista
Publicistické interview
Publicistický žáner
Publicistika
Publicistika emocionálneho typu
Publicistika racionálneho typu
Publicita
Publikovanie
Rámcová správa
Ranník
Recenzia
Recipient
Redakcia
Redakčná beseda
Redakčná rada
Redakčná uzávierka
Redakčné tajomstvo
Redakčný kôš
Redakčný plán
Redaktor
Redigovanie
Referát
Regionálna tlač
Remitenda
Reportáž
Reprodukcia 
Revue
Rez písma
Riedenie
Rieka
Riport
Rozbor
Rozhovor
Rozšírená správa
Rubrika
Rukopis
Siedma veľmoc
Sirota
Situačná správa
Skladačka
Spoločný titulok
Správa
Spravodajca
Spravodajská agentúra
Spravodajská pyramída
Spravodajský rozhovor
Spravodajský žáner
Spravodajstvo
Statická grafická úprava
Stĺpček
Stĺpec
Štvrťročník
Svadba
Tiráž
Titulkový blok
Titulná strana
Titulok
Tlač
Tlačiarenský škriatok
Tlačiarenský stroj
Tlačová beseda
Tlačová konferencia
Tlačová oprava
Tlačovina
tlačovina 
Tlačovka
Tučné písmo
Typ písma
Týždenník
Úprava rukopisu
Úradná správa
Ústredná tlač
Úvodník
Vdova
Večerník
Vestník
Vsuvka
Východový riadok
Vydavateľ
Výstrižkový časopis
Výtlačok
Žánrová dominanta
Zarážka
Žurnalista
Žurnalistika
 
História
História časopisov pre deti (od roku 1945 po Elektrón) 
História novinárstva 
 
O časopisoch
Časopis Slniečko
Časopis Včelka
 
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady