_História sveta (Dejiny sveta) - 01. časť – Prekambrium, prahory (archaikum), starohory (proterozoikum), prvohory (paleozoikum), staršie: kambrium, ordovik, silúr, devón, mladšie: karbón, perm :)

Autor: Igor Krucovčin

Vytvorené: 16. 09. 2017 Tlačiť

Obdobie, ktoré začalo asi pred 3,5 miliardami rokov 

- nazývame prekambrium a rozdeľujeme ho na obdobie prahôr (archaikum) a starohôr (proterozoikum), 

- prahory trvali asi 1,4 miliardy rokov, starohory existovali asi 2 miliardy rokov,

Prahory

- v tomto období existovala pravdepodobne jednotná prapevnina obklopená svetovým praoceánom, zemská kôra mala jednoduchú stavbu, ktorá sa ďalším vývojom stávala zložitejšou, vytvárali sa jadrá budúcich kontinentov,

v starohorách vznikla a ďalej sa vyvíjala biosféra, zväčšenie podielu kyslíka v atmosfére a vytvorenie ozónovej ochrannej vrstvy umožnilo vznik a vývoj jednobunkových, neskôr mnohobunkových organizmov v období starohôr (v prahorách ešte život neexistoval),

Starohory

- z rastlín sa koncom starohôr vyvinuli riasy, zo živočíchov prvoky, mechúrniky, červy a článkonožce.

 

Obdobie, ktoré začalo asi pred 600 miliónmi rokov

- nazývame obdobím prvohôr - paleozoikum,

Prvohory

- delí sa na niekoľko periód: kambrium, ordovik, silúr a devón, označované sú ako staršie prvohory a karbón a perm, označované sú ako mladšie prvohory,

- počas prvohôr prebehli dva veľké horotvorné deje: kaledónske vrásnenie v ordoviku a silúre a variské vrásnenie od devónu do permu. Ich výsledkom bol vznik pohorí, premena hornín, vznik ložísk nerastných surovín aj magnetická činnosť. Vznikli najmä usadené horniny, hlavne organického pôvodu (vápenec, čierne uhlie). V rastlinnej ríši sa z rias vyvinuli výtrusné cievnaté rastliny, ktoré sa rozšírili na súš. Tu ďalším vývojom vznikli stromovité plavúne, prasličky a paprade, ktoré tvorili veľké pralesy. Koncom prvohôr však vymreli a vznikli prvé nahosemenné rastliny (kordaity). V živočíšnej ríši nastal rozvoj bezstavovcov (trilobity, ramenonožce, lastúrniky), z devónu sú známe už nálezy skamelín rýb a obojživelníkov, z karbónu plazov.

 

Obdobie, ktoré začalo asi pred 600 miliónmi rokov a skončilo asi pred 500 miliónmi rokov

- nazývame kambrium,

- v mori sa objavilo veľké množstvo foriem bezstavovcov,

Kambrium

- dominovali trilobity, vznikli prvé mäkkýše.

 

Obdobie, ktoré začalo asi pred 500 miliónmi rokov a skončilo asi pred 440 miliónmi rokov

- nazývame ordovik,

Ordovik

- v tomto období sa objavili prvé kôrovce a prvé rybovité stavovce, ktoré ešte nemali plutvy a čeľuste.

 

Obdobie, ktoré začalo asi pred 440 miliónmi rokov a skončilo asi pred 410 miliónmi rokov

- nazývame silúr,

- vyvinuli sa čeľustnaté ryby,

Silúr

- nastal rozvoj koralových útesov,

- na súši sa objavili prvé drobné rastliny.

 

Obdobie, ktoré začalo asi pred 410 miliónmi rokov a skončilo asi pred 360 miliónmi rokov

- nazývame devón a označujeme vekom rýb,

- v moriach dominovali ryby, vyvinul sa prvý hmyz,

Devón

- na zem vyliezli prvé obojživelníky.

 

Pred 370 miliónmi rokov - dopad vesmírneho telesa spôsobil, že masovo vymrela polovica rodov morských živočíchov.

 

Obdobie, ktoré začalo asi pred 360 miliónmi rokov a skončilo asi pred 290 miliónmi rokov

- nazývame karbón a označujeme vekom uhlia,

Karbón

- na zemi bolo teplé a vlhké podnebie, lesné porasty odumierali a v priebehu vekov sa menili na uhlie,

- z obojživelníkov sa vyvinuli prvé plazy, rozšíril sa hmyz.

 

Obdobie, ktoré začalo asi pred 290 miliónmi rokov a skončilo asi pred 250 miliónmi rokov

- nazývame perm,

- zem sa ochladila, zmizli niektoré obojživelníky, zato plazy sa rozvinuli,

Perm

- všade sa vyskytovali papraďorasty a ihličnany,

- koncom tohto obdobia nastalo najväčšie masové vymieranie.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady