_História Slovenska (Dejiny Slovenska) - 01.časť – Obdobie prehistorické :)

_História Slovenska (Dejiny Slovenska) - 02.časť – Slovensko v dobe Rímskej ríše :)

_História Slovenska (Dejiny Slovenska) - 03.časť – Príchod Slovanov :)

_História Slovenska (Dejiny Slovenska) - 04.časť – Veľkomoravská ríša (Veľká Morava) :)

_História Slovenska (Dejiny Slovenska) - 05.časť – Slovensko ako súčasť Uhorskej koruny :)

_História Slovenska (Dejiny Slovenska) - 06.časť – Roky meruôsme a slovenské národné obrodenie :)

_História Slovenska (Dejiny Slovenska) - 07.časť – Národný útlak za obdobia rakúsko-uhorského dualizmu :)

_História Slovenska (Dejiny Slovenska) - 08.časť – Prvá svetová vojna a vznik 1. ČSR :)

_História Slovenska (Dejiny Slovenska) - 09.časť – Snaha o slovenskú autonómiu do roku 1938 :)

_História Slovenska (Dejiny Slovenska) - 10.časť – Slovenský štát (Prvá Slovenská republika) 1939-1945 :)

_História Slovenska (Dejiny Slovenska) - 11.časť – SNP a obnovenie ČSR v roku 1945 :)

_História sveta (Dejiny sveta) - 01. časť – Prekambrium, prahory (archaikum), starohory (proterozoikum), prvohory (paleozoikum), staršie: kambrium, ordovik, silúr, devón, mladšie: karbón, perm :)

_História sveta (Dejiny sveta) - 02. časť – Druhohory (mezozoikum), trias, jura, krieda, treťohory (terciér), paleogén, paleocén, eocén, oligocén, miocén, neogén, pliocén :)

_História sveta (Dejiny sveta) - 03. časť – Štvrtohory (kvartér, antropozoikum), pleistocén, holocén, staršia doba kamenná (paleolit) :)

_História sveta (Dejiny sveta) - 04. časť – Štvrtohorná doba ľadová (würm), do roku 10 000 p.n.l. :)

_História sveta (Dejiny sveta) - 05. časť – Od roku 10 000 p.n.l. do 4 roku p.n.l. :)

_História sveta (Dejiny sveta) - 06. časť – Od začiatku n.l. do roku 1492 :)

Agrárna revolúcia >>

Ako Hitler "dokopal" Tisa k vyhláseniu samostatnosti :)

Australopitekus :)

Avari :)

Boxerské povstanie :)

Byzantská ríša :)

Čierny piatok :)

Čínske občianske vojny :)

Čínsko-japonské vojny >>

Čínsko-sovietsky pohraničný spor >>

Császárovo povstanie (1631) :)

Cyrilika :)

Diktátorské štáty, fašizmus, nacizmus :)

Dlhý pochod :)

Druhá svetová vojna >>

Etnogenéza >>

Franská ríša :)

Helenizácia >>

Helenizmus :)

Hieroglyf :)

História - Generácie počítačov (v rokoch) >>

História a princípy šifrovania - Scytale, Cézarova šifra, šifrovací disk, Vigenerova šifra, Cardanova šifra, Vernamova šifra, kľúč, substitučné a transpozičné šifry >>

História automatizácie technologických procesov (v rokoch) - 01. časť – Lokálne ovládanie a riadenie >>

História automatizácie technologických procesov (v rokoch) - 02. časť – Sledovanie a riadenie na diaľku >>

História automatizácie technologických procesov (v rokoch) - 03. časť – Nástup digitálnej techniky >>

História automatizácie technologických procesov (v rokoch) - 04. časť – Od počítačov k PLC a DCS >>

História automatizácie technologických procesov (v rokoch) - 05. časť – Prerastanie DCS a PLC >>

História automobilového priemyslu (v rokoch) >>

História časopisov pre deti (od roku 1945 po Elektrón) >>

História ceruzky (v rokoch) :)

História číselných sústav >>

História divadla (v rokoch) >>

História divadla na Slovensku (v rokoch) >>

História Divokého západu (v rokoch) :)

História dopravy 01 - Do roku 1100 (v rokoch) >>

História elektromobilov (v rokoch) :)

História etiky (v rokoch) >>

História filmu (v rokoch) >>

História filmu na Slovensku (v rokoch) >>

História filozofie a náboženstiev (v rokoch) >>

História gastronómie (v rokoch) >>

História gumárenstva (v rokoch) >>

História hydrauliky (v rokoch) >>

História Internetu (v rokoch) >>

História keramického priemyslu do polovice 19. storočia (v rokoch) >>

História knihy, jej vznik a vývoj >>

História kozmetiky na území dnešného Slovenska >>

História kozmetológie, kozmetiky a hygieny (v rokoch) 1 >>

História kozmetológie, kozmetiky a hygieny (v rokoch) 2 >>

História magnetofónu (v rokoch) >>

História matematiky (v rokoch) >>

História medicíny (v rokoch) >>

História meteorológie (v rokoch) >>

História módy 1 (v rokoch) >>

História módy 2 (v rokoch) >>

História módy 3 (v rokoch) >>

História módy 4 (v rokoch) >>

História módy 5 (v rokoch) >>

História Napoleonských vojen (v rokoch) >>

História národopisu (v rokoch) >>

História novinárstva >>

História plastikárstva, farieb a farbív (v rokoch) >>

História počítačov a počítacích strojov (v rokoch) 1 - Do začiatku 20. storočia >>

História počítačov a počítacích strojov (v rokoch) 2 - Do roku 1950 >>

História počítačov a počítacích strojov (v rokoch) 3 - Od roku 1951 do roku 1975 >>

História počítačov a počítacích strojov (v rokoch) 4 - Od roku 1976 do roku 2008 >>

História pojmu teror (v rokoch) >>

História priemyselných revolúcií (v rokoch) :)

História procesorov >>

História rétoriky (v rokoch) >>

História robotiky (v rokoch) >>

História robotiky 1 - Do začiatku 2. svetovej vojny (v rokoch)

História robotiky 2 - Od roku 1942 (v rokoch) >>

História robotiky 3 - Od roku 2000 (v rokoch) >>

História robotiky v Československu (v rokoch) >>

História ruských tajných služieb >>

História slovenského animovaného filmu (v rokoch) >>

História šperku do začiatku 20. storočia (v rokoch) >>

História špionáže do čias kardinála Richelieu - 1. časť >>

História špionáže od Richelieu po Napoleona - 2. časť >>

História špionáže po roku 1813, do konca Druhej svetovej vojny - 3. časť >>

História spisovnej slovenčiny (v rokoch) :)

História stlačeného vzduchu a pneumatiky (v rokoch) >>

História sústruhu a sústruženia (v rokoch) >>

História technického kreslenia - CAD-systémy (v rokoch) >>

História technického kreslenia (v rokoch) :)

História technického kreslenia (v rokoch) >>

História televízora (v rokoch) >>

História tlače (v rokoch), kamenné knižnice, doskotlač, kníhtlač, ručná sadzba, medirytina, počítačová sadzba, digitálna tlač >>

História vojenskej techniky, taktiky, paktov a dohôd (v rokoch) 1. časť - Do roku 1320 >>

História vojenskej techniky, taktiky, paktov a dohôd (v rokoch) 2. časť - Do roku 1799 >>

História vojenskej techniky, taktiky, paktov a dohôd (v rokoch) 3. časť - Do roku 1914 >>

História vysávača (v rokoch) :)

História vysokozdvižných vozíkov (VZV) (v rokoch) >>

História využívania a spracovania dreva a história drevospracujúceho priemyslu (v rokoch) >>

História využívania a spracovania dreva a história drevospracujúceho priemyslu (v rokoch) >>

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 01. časť – Namiesto úvodu >>

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 02. časť – Robot >>

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 03. časť – Robot Mirko – prvý pokus o československého robota >>

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 04. časť – Pred robotizáciou 1 >>

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 05. časť – Pred robotizáciou 2 >>

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 06. časť – A je tu robotizácia >>

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 07. časť – Projektovanie >>

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 08. časť – O kvalite - Všeobecné problémy spojené s nasadzovaním robotov >>

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 09. časť – O kvalite - Problémy spojené s nasadzovaním robotov u užívateľov – Dva príklady za všetky >>

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 10. časť – O kvalite - Problémy spojené s nasadzovaním robotov - Porovnanie >>

História zberu, uschovávania, spracovania a využívania informácií >>

História zbierania, zachovania a prezentácie slovenskej ľudovej piesne (v rokoch) >>

Hlaholika :)

Holokaust (vraždenie nevinných) :)

Holokaust >>

Homo erectus (človek vzpriamený, pitekantropus, sinantropus) :)

Homo habilis (človek zručný) :)

Homo sapiens :)

Homo sapiens neandertalensis :)

Homo sapiens sapiens :)

Jaltská konferencia (1945) :)

Japonský hospodársky zázrak :)

Karibská kríza (Kubánska kríza, Kubánska raketová kríza) :)

Kolonizovať >>

Komunistický štátny prevrat v roku 1948 v Československu :)

Komunizmus podrobne :)

Koncentračné tábory :)

Krištáľová noc :)

Kultúrna revolúcia (1966-1976) :)

Naumachia :)

Neutralita >>

Nežná revolúcia :)

Noc dlhých nožov (noc z 30. júna na 1. júla 1934) :)

Okupácia >>

Osmanská ríša (Príbeh Osmanskej ríše) :)

Paralela >>

Paranthropus :)

Pogrom :)

Postupimská konferencia (1945) :)

Príbeh armatúr >>

Príbeh bižutérie >>

Príbeh čaju >>

Príbeh Černovskej tragédie :)

Príbeh fenoménu komiks (Svetové ťaženie série X-Men) >>

Príbeh inkvizície (Tajomstvá inkvizície) >>

Príbeh rozhlasu (rádia) >>

Príbeh slnečných okuliarov >>

Príbeh slovenského futbalu (v ére samostatnosti) >>

Príbeh televízora (100 rokov ku plazme) >>

Príbeh vína >>

Príbeh výťahov >>

Príbeh žehličky >>

Priemyselná revolúcia >>

Prvá Slovenská republika (SR) :)

Prvá svetová vojna >>

Relikvia :)

Ruská revolúcia (1905, prvá) :)

Ruská revolúcia (1917, druhá) :)

Samova ríša :)

Skrátené Nariadenie o právnom postavení Židov zo dňa 9.9.1941 (Židovský kódex) :)

Slovania :)

Srbsko a Čierna hora (Malá Juhoslávia) :)

Staroveký Egypt, vešebt, kanopa, sfinga :)

Studená vojna :)

Tatári :)

Teheránska konferencia (1943) :)

Tretia ríša (1933-1945) :)

Tri priemyselné revolúcie, ktoré sformovali moderný svet, Prvá priemyselná revolúcia, Druhá priemyselná revolúcia, Tretia priemyselná revolúcia :)

Uhorsko (895/896-1918) (Príbeh Uhorska) :)

Ústavný zákon o vysťahovaní Židov zo dňa 15.5.1942 :)

Uzurpovať >>

Valkýra >>

Veľká Morava (Veľkomoravská ríša) :)

Vikingovia :)

Vojna v Zálive >>

Východoslovenské roľnícke povstanie (1831) :)

Vyučovanie biológie v minulosti >>

Vyučovanie dejepisu v minulosti :)

Vyučovanie fyziky v minulosti >>

Vyučovanie hudobnej výchovy v minulosti >>

Vyučovanie matematiky v minulosti >>

Vyučovanie rysovania v minulosti >>

Vznik demokratickej Slovenskej republiky :)

Vznik Slovenského štátu neveštil nič dobré :)

Vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov :)

Železná opona :)

Židia a ich história (v rokoch) :)

Zmluvné prístavy :)

Zväz sovietskych socialistických republík (ZSSR, Sovietsky zväz) :)


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady