_História Slovenska (Dejiny Slovenska) - 01.časť – Obdobie prehistorické :)

_História Slovenska (Dejiny Slovenska) - 02.časť – Slovensko v dobe Rímskej ríše :)

_História Slovenska (Dejiny Slovenska) - 03.časť – Príchod Slovanov :)

_História Slovenska (Dejiny Slovenska) - 04.časť – Veľkomoravská ríša (Veľká Morava) :)

_História Slovenska (Dejiny Slovenska) - 05.časť – Slovensko ako súčasť Uhorskej koruny :)

_História Slovenska (Dejiny Slovenska) - 06.časť – Roky meruôsme a slovenské národné obrodenie :)

_História Slovenska (Dejiny Slovenska) - 07.časť – Národný útlak za obdobia rakúsko-uhorského dualizmu :)

_História Slovenska (Dejiny Slovenska) - 08.časť – Prvá svetová vojna a vznik 1. ČSR :)

_História Slovenska (Dejiny Slovenska) - 09.časť – Snaha o slovenskú autonómiu do roku 1938 :)

_História Slovenska (Dejiny Slovenska) - 10.časť – Slovenský štát (Prvá Slovenská republika) 1939-1945 :)

_História Slovenska (Dejiny Slovenska) - 11.časť – SNP a obnovenie ČSR v roku 1945 :)

_História sveta (Dejiny sveta) - 01. časť – Prekambrium, prahory (archaikum), starohory (proterozoikum), prvohory (paleozoikum), staršie: kambrium, ordovik, silúr, devón, mladšie: karbón, perm :)

_História sveta (Dejiny sveta) - 02. časť – Druhohory (mezozoikum), trias, jura, krieda, treťohory (terciér), paleogén, paleocén, eocén, oligocén, miocén, neogén, pliocén :)

_História sveta (Dejiny sveta) - 03. časť – Štvrtohory (kvartér, antropozoikum), pleistocén, holocén, staršia doba kamenná (paleolit) :)

_História sveta (Dejiny sveta) - 04. časť – Štvrtohorná doba ľadová (würm), do roku 10 000 p.n.l. :)

_História sveta (Dejiny sveta) - 05. časť – Od roku 10 000 p.n.l. do 4 roku p.n.l. :)

_História sveta (Dejiny sveta) - 06. časť – Od začiatku n.l. do roku 1492 :)

Agrárna revolúcia >>

Ako Hitler "dokopal" Tisa k vyhláseniu samostatnosti :)

Australopitekus :)

Avari :)

Boxerské povstanie :)

Byzantská ríša :)

Čierny piatok :)

Čínske občianske vojny :)

Čínsko-japonské vojny >>

Čínsko-sovietsky pohraničný spor >>

Császárovo povstanie (1631) :)

Cyrilika :)

Diktátorské štáty, fašizmus, nacizmus :)

Dlhý pochod :)

Druhá svetová vojna >>

Etnogenéza >>

Franská ríša :)

Helenizácia >>

Helenizmus :)

Hieroglyf :)

História - Generácie počítačov (v rokoch) >>

História a princípy šifrovania - Scytale, Cézarova šifra, šifrovací disk, Vigenerova šifra, Cardanova šifra, Vernamova šifra, kľúč, substitučné a transpozičné šifry >>

História automatizácie technologických procesov (v rokoch) - 01. časť – Lokálne ovládanie a riadenie >>

História automatizácie technologických procesov (v rokoch) - 02. časť – Sledovanie a riadenie na diaľku >>

História automatizácie technologických procesov (v rokoch) - 03. časť – Nástup digitálnej techniky >>

História automatizácie technologických procesov (v rokoch) - 04. časť – Od počítačov k PLC a DCS >>

História automatizácie technologických procesov (v rokoch) - 05. časť – Prerastanie DCS a PLC >>

História automobilového priemyslu (v rokoch) >>

História časopisov pre deti (od roku 1945 po Elektrón) >>

História ceruzky (v rokoch) :)

História číselných sústav >>

História divadla (v rokoch) >>

História divadla na Slovensku (v rokoch) >>

História Divokého západu (v rokoch) :)

História dopravy 01 - Do roku 1100 (v rokoch) >>

História elektromobilov (v rokoch) :)

História etiky (v rokoch) >>

História filmu (v rokoch) >>

História filmu na Slovensku (v rokoch) >>

História filozofie a náboženstiev (v rokoch) >>

História gastronómie (v rokoch) >>

História gumárenstva (v rokoch) >>

História hydrauliky (v rokoch) >>

História Internetu (v rokoch) >>

História keramického priemyslu do polovice 19. storočia (v rokoch) >>

História knihy, jej vznik a vývoj >>

História kozmetiky na území dnešného Slovenska >>

História kozmetológie, kozmetiky a hygieny (v rokoch) 1 >>

História kozmetológie, kozmetiky a hygieny (v rokoch) 2 >>

História magnetofónu (v rokoch) >>

História matematiky (v rokoch) >>

História medicíny (v rokoch) >>

História meteorológie (v rokoch) >>

História módy 1 (v rokoch) >>

História módy 2 (v rokoch) >>

História módy 3 (v rokoch) >>

História módy 4 (v rokoch) >>

História módy 5 (v rokoch) >>

História Napoleonských vojen (v rokoch) >>

História národopisu (v rokoch) >>

História novinárstva >>

História plastikárstva, farieb a farbív (v rokoch) >>

História počítačov a počítacích strojov (v rokoch) 1 - Do začiatku 20. storočia >>

História počítačov a počítacích strojov (v rokoch) 2 - Do roku 1950 >>

História počítačov a počítacích strojov (v rokoch) 3 - Od roku 1951 do roku 1975 >>

História počítačov a počítacích strojov (v rokoch) 4 - Od roku 1976 do roku 2008 >>

História pojmu teror (v rokoch) >>

História priemyselných revolúcií (v rokoch) :)

História procesorov >>

História rétoriky (v rokoch) >>

História robotiky (v rokoch) >>

História robotiky 1 - Do začiatku 2. svetovej vojny (v rokoch)

História robotiky 2 - Od roku 1942 (v rokoch) >>

História robotiky 3 - Od roku 2000 (v rokoch) >>

História robotiky v Československu (v rokoch) >>

História ruských tajných služieb >>

História slovenského animovaného filmu (v rokoch) >>

História šperku do začiatku 20. storočia (v rokoch) >>

História špionáže do čias kardinála Richelieu - 1. časť >>

História špionáže od Richelieu po Napoleona - 2. časť >>

História špionáže po roku 1813, do konca Druhej svetovej vojny - 3. časť >>

História spisovnej slovenčiny (v rokoch) :)

História stlačeného vzduchu a pneumatiky (v rokoch) >>

História sústruhu a sústruženia (v rokoch) >>

História technického kreslenia - CAD-systémy (v rokoch) >>

História technického kreslenia (v rokoch) :)

História technického kreslenia (v rokoch) >>

História televízora (v rokoch) >>

História tlače (v rokoch), kamenné knižnice, doskotlač, kníhtlač, ručná sadzba, medirytina, počítačová sadzba, digitálna tlač >>

História vojenskej techniky, taktiky, paktov a dohôd (v rokoch) 1. časť - Do roku 1320 >>

História vojenskej techniky, taktiky, paktov a dohôd (v rokoch) 2. časť - Do roku 1799 >>

História vojenskej techniky, taktiky, paktov a dohôd (v rokoch) 3. časť - Do roku 1914 >>

História vysávača (v rokoch) :)

História vysokozdvižných vozíkov (VZV) (v rokoch) >>

História využívania a spracovania dreva a história drevospracujúceho priemyslu (v rokoch) >>

História využívania a spracovania dreva a história drevospracujúceho priemyslu (v rokoch) >>

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 01. časť – Namiesto úvodu >>

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 02. časť – Robot >>

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 03. časť – Robot Mirko – prvý pokus o československého robota >>

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 04. časť – Pred robotizáciou 1 >>

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 05. časť – Pred robotizáciou 2 >>

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 06. časť – A je tu robotizácia >>

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 07. časť – Projektovanie >>

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 08. časť – O kvalite - Všeobecné problémy spojené s nasadzovaním robotov >>

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 09. časť – O kvalite - Problémy spojené s nasadzovaním robotov u užívateľov – Dva príklady za všetky >>

História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v Československu - 10. časť – O kvalite - Problémy spojené s nasadzovaním robotov - Porovnanie >>

História zberu, uschovávania, spracovania a využívania informácií >>

História zbierania, zachovania a prezentácie slovenskej ľudovej piesne (v rokoch) >>

Hlaholika :)

Holokaust (vraždenie nevinných) :)

Holokaust >>

Homo erectus (človek vzpriamený, pitekantropus, sinantropus) :)

Homo habilis (človek zručný) :)

Homo sapiens :)

Homo sapiens neandertalensis :)

Homo sapiens sapiens :)

Jaltská konferencia (1945) :)

Japonský hospodársky zázrak :)

Karibská kríza (Kubánska kríza, Kubánska raketová kríza) :)

Kolonizovať >>

Komunistický štátny prevrat v roku 1948 v Československu :)

Komunizmus podrobne :)

Koncentračné tábory :)

Krištáľová noc :)

Kultúrna revolúcia (1966-1976) :)

Naumachia :)

Neutralita >>

Nežná revolúcia :)

Noc dlhých nožov (noc z 30. júna na 1. júla 1934) :)

Okupácia >>

Osmanská ríša (Príbeh Osmanskej ríše) :)

Paralela >>

Paranthropus :)

Pogrom :)

Postupimská konferencia (1945) :)

Príbeh armatúr >>

Príbeh bižutérie >>

Príbeh čaju >>

Príbeh Černovskej tragédie :)

Príbeh fenoménu komiks (Svetové ťaženie série X-Men) >>

Príbeh inkvizície (Tajomstvá inkvizície) >>

Príbeh slnečných okuliarov >>

Príbeh slovenského futbalu (v ére samostatnosti) >>

Príbeh televízora (100 rokov ku plazme) >>

Príbeh vína >>

Príbeh výťahov >>

Príbeh žehličky >>

Priemyselná revolúcia >>

Prvá Slovenská republika (SR) :)

Prvá svetová vojna >>

Relikvia :)

Ruská revolúcia (1905, prvá) :)

Ruská revolúcia (1917, druhá) :)

Samova ríša :)

Skrátené Nariadenie o právnom postavení Židov zo dňa 9.9.1941 (Židovský kódex) :)

Slovania :)

Srbsko a Čierna hora (Malá Juhoslávia) :)

Staroveký Egypt, vešebt, kanopa, sfinga :)

Studená vojna :)

Tatári :)

Teheránska konferencia (1943) :)

Tretia ríša (1933-1945) :)

Tri priemyselné revolúcie, ktoré sformovali moderný svet, Prvá priemyselná revolúcia, Druhá priemyselná revolúcia, Tretia priemyselná revolúcia :)

Uhorsko (895/896-1918) (Príbeh Uhorska) :)

Ústavný zákon o vysťahovaní Židov zo dňa 15.5.1942 :)

Uzurpovať >>

Valkýra >>

Veľká Morava (Veľkomoravská ríša) :)

Vikingovia :)

Vojna v Zálive >>

Východoslovenské roľnícke povstanie (1831) :)

Vyučovanie biológie v minulosti >>

Vyučovanie dejepisu v minulosti :)

Vyučovanie fyziky v minulosti >>

Vyučovanie hudobnej výchovy v minulosti >>

Vyučovanie matematiky v minulosti >>

Vyučovanie rysovania v minulosti >>

Vznik demokratickej Slovenskej republiky :)

Vznik Slovenského štátu neveštil nič dobré :)

Vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov :)

Železná opona :)

Židia a ich história (v rokoch) :)

Zmluvné prístavy :)

Zväz sovietskych socialistických republík (ZSSR, Sovietsky zväz) :)


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady