Tlačiť

Po páde Západorímskej ríše vznikali v Európe mocné ríše. Medzi takúto mocnú ríšu patrila v 6. a 7.-storočí aj Byzantská ríša. Vznikla z Východorímskej ríše a nový názov dostala podľa svojho hlavného mesta[1].

Pri delení Rímskej ríše roku 395 stali sa súčasťou Východorímskej ríše bohaté a kultúrne vyspelé krajiny: Egypt, Sýria, Malá Ázia, Grécko. Žilo v nich menej otrokov a viac slobodných roľníkov. Kríza otrokárskeho zriadenia tu teda neprebiehala tak ostro ako v Západorímskej ríši. V bohatých mestách, ktoré ležali na významných obchodných cestách medzi troma svetadielmi[2], prekvitala remeselná výroba. Vďaka dobrým hospodárskym, politickým i zemepisným pomerom podarilo sa Východorímskej ríši odraziť nájazdy barbarských kmeňov počas sťahovania národov a prekonať vlastnými silami všeobecnú krízu otrokárskeho a spoločenského zriadenia. Byzantská ríša nastúpila zložitý vývin od otrokárstva k feudalizmu.

Byzantská ríša sa stala, po páde Západorímskej ríše, najmocnejším štátom v Európe. Za vlády cisára Justiniána[3] sa Byzantínci zmocnili celého severoafrického pobrežia, obsadili Sicíliu a takmer celý Apeninský poloostrov. Byzantská ríša sa stala pánom Stredomoria a hrdým nástupcom svetovládnej Rímskej ríše. V časoch kultúrneho úpadku v západnej Európe pokračoval v nej rozvoj vyspelej antickej kultúry.

Už v prvej polovici 7. storočia čakala Byzantskú ríšu veľká pohroma. Bol to arabský útok, ktorý prišiel z juhu, z horúcich púští Arabského polostrova.

 

Dôležité dátumy/História Byzantskej ríše v rokoch

Roku 395 - Rímska ríša sa rozdelila na Západorímsku a Východorímsku. Hlavným mestom Východorímskej ríše bol Konštantinopol.
Roku 476 - Západorímska ríša zanikla a jej dedičom sa stala Byzantská ríša.
V rokoch 527-565 - vládol cisár Justinána I. Byzantínci porazili Vandalov a Ostrogótov, dobyli severnú Afriku a južnú Európu.
Roku 863 - cisár Michal III. na žiadosť veľkomoravského panovníka Rastislava poslal na Veľkú Moravu Konštantína a Metoda ohlasovať kresťanstvo.
Roku 1071 - seldžúcky Turci porazili byzantské vojská na východe Malej Ázie. Byzantínci požiadali pápeža o pomoc v boji proti moslimom.
Roku 1334 - vojská osmanských Turkov prenikli na Balkánsky polostrov.
Roku 1453 - osmanské vojská dobyli Konštantinopol[4], čo znamenalo zánik Byzantskej ríše.

 

[1] Byzantion/Byzancion, neskôr Konstantinopol.
[2] Európou, Áziou a Afrikou.
[3] 527-565.
[4] Dnešný Istanbul v Turecku.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Treti pilier Fotograf_krojov On-line kurzy Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady