Tlačiť

Väčšina spoluhlások sa v angličtine vyslovuje rovnako ako v slovenčine. Niektoré spoluhlásky však v slovenčine neexistujú, preto máme pre ne osobitné znaky.

 

[0– neznelá spoluhláska, ktorá sa vysloví tak, že jazyk dáme za horné zuby a vyslovíme s bez toho, aby sme sa jazykom dotýkali zubov           

thin

 

[0in]

 

 

Smith           

 

[smi0]

 

 

thanks

 

[0ænks]

 

 

three

 

[0ri:]

 

 

think

 

[0iŋk]

 

 

theatre

 

[0iətə]

 

 

 

[ð] – znelá podoba predchádzajúcej spoluhlásky, pri vyslovovaní postupujeme rovnako ako pri [ɵ], ale vyslovíme z 

this

 

[ðis]

 

 

that  

 

[ðætt]

 

 

father

 

[fa:ðə]

 

 

they

 

[ðei]

 

 

those

 

[ðəuz]

 

 

leather

 

[leðə]

 

 

 

[w] – vyslovujeme hornou a dolnou perou, ale na rozdiel od jednoduchého v sa zuby nesmú pier dotknúť. Pery pripravíme na u ale vyslovíme v          

well

 

[wel]

 

 

water

 

[wo:tə]

 

 

quite

 

[kwait]

 

 

white

 

[wait]

 

 

one

 

[wan]

 

 

west

 

[west]

 

 

 

! Pozor na rozdiel vo výslovnosti [w] a [v]!

wet

 

[wet]

 

 

 

vet     

 

[vet]

 

wine 

 

[wain]

 

 

 

vine

 

[vain]

 

 

worse

 

[wə:s]

 

 

 

verse

 

[və:s]

 

 

[ŋ] – nosová spoluhláska, v slovenčine existuje napríklad v slovách banka, Hanka 

thing

 

[0iŋ]

 

 

bring

 

[briŋ]

 

 

sing

 

[siŋ]

 

 

wedding

 

[wediŋ]

 

 

hang

 

[hæŋ]

 

 

strong

 

[stroŋ]

 

 

 

!!! Pozor na rozdiel vo výslovnosti [n], [ŋ] a [ŋk]!

thin

 

[0in]

 

 

thing

 

[0iŋ]

 

 

think

 

[0iŋk]

 

 

 

sin

  [sin]

 

 

sing

 

[siŋ]

 

 

sink

  [siŋk]

 

 

 

Niektoré spoluhlásky, ktoré máme aj v slovenčine sa vyslovujú inak.

[p], [t], [k] – patria v angličtine k tzv. prídychovým spoluhláskam. Pred prízvučnou samohláskou sa vyslovujú so slabým prídychom, tzv. slabým neznelým h.                       

pet

 

[pet]

 

 

cat

 

[kæt]

 

 

key

 

[ki:]

 

 

tall    

 

[to:l]

 

 

cut

 

[kat]

 

 

put

 

[put]

 

 

 

[b], [d], [g], [v], [z] – sa na konci slova na rozdiel od slovenčiny vyslovujú znelo                      

big

 

[big]

 

 

pig

 

[pig]

 

 

led

 

[led]

 

 

bed

 

[bed]

 

 

love

 

[lav]

 

 

live

 

[liv]

 

 

job

 

[džob]

 

 

rob

 

[rob]

 

 

his

 

[hiz]

 

 

size

 

[saiz]

 

 

 

!!! Pozor na znelosť a neznelosť!                                               

pig

 

[pig]

 

 

pick

 

[pik]

 

log

 

[log]

 

 

 

lock

 

[lok]

 

 

league

 

[li:g]

 

 

 

leak

 

[li:k]

 

 

side

 

[said]

 

 

 

site

 

[sait]

 

 

rise

 

[raiz]

 

 

 

rice

 

[rais]

 

 

his

 

[hiz]

 

 

 

hiss

 

[his]

 

 

Trojhlásky 

Slovný prízvuk 

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Kurzy DA Ako sa učiť a ako učiť Príprava študentov pomocou IKT História hydrauliky História stlačeného vzduchu Dejiny sveta Dejiny Slovenska
   

  KURZY PRE FIRMY
  A VEREJNOSŤ

  O VŠETKÝCH KURZOCH 
   

   

  zdieľaných v 2018 

  • Životopis a tvorba Stanislavy Pirčeva  (1134)
  • Nové pojmy a obrázky z Biológie (933)
  • seriál článkov Pravidlá slušného správania (707)
  • článok Najbohatší ľudia sveta (647)
  • báseň Dimany Ivanovej Poď, moja stará láska (587)
  • životopis a básne izraelskej poetky Liory Bing-Heidecker (564) 
  • článok Klávesové skratky a špeciálne znaky (560)
  • História automobilového priemyslu (v rokoch) (539)
  • Matematika vo fyzike (525)
  • Séria článkov o spokojnosti zákazníkov, zamestnancov a zamestnávateľov (454)
  • Najbohatší Slováci v roku 2015 (451)
  • obrázková galéria Najlepšie tanky 2. svetovej vojny (444)
  • ďalšie hudobné ukážky (443)
  • básne Kariny Gálvez (438)
  • kurz Dokonalá hostiteľka a kuchárka (435)
  • galéria fotografií Deža Hoffmana a jeho životopis (419)
  • Slovenské ľudové kroje (406) 
  • kurz Automatizácia, robotika, aplikovaná kybernetika a umelá inteligencia (404)
  • článok O histórii počítacích strojov a počítačov (393)
  • výber z tvorby Zdenky Lacikovej (372)
  • galéria Najkrajšie fontány na Slovensku (371) 
  • článok a galéria o Histórii slnečných okuliarov (408)
  • Zdravá exotika (363)
  • článok Ako myslia slovenskí milonári (362)
  • článok Nepravidelné slovesá (344)
  • seriál článkov Dejiny vojenskej techniky, taktiky, paktov a dohôd (343) 
  • článok a galéria Vôňa ako zbraň (327)
  • nové Testy z informatiky (326) 

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2019 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady