01 Rodina - FAMILY :)

02 Kultúra a umenie - CULTURE AND ART :)

03 Šport - SPORT :)

04 Bývanie - HOUSING :)

05 Obchod a služby - SHOPPING AND SERVICES :)

06 Starostlivosť o zdravie - HEALTH CARE :)

07 Cestovanie - TRAVELLING :)

08 Vzdelanie - EDUCATION :)

09 Zamestnanie - JOBS AND EMPLOYMENT :)

10 Vzťahy medzi ľuďmi - HUMAN RELATIONSHIPS :)

11 Človek a príroda - HUMAN RACE AND NATURE :)

12 Vedecko-technický rozvoj - SCIENCE AND TECHNOLOGY :)

13 Človek a spoločnosť - MAN AND SOCIETY :)

14 Komunikácia a jej formy - COMMUNICATION AND ITS FORMS :)

15 Masmédiá - MASS MEDIA :)

16 Mládež a jej svet - YOUNG PEOPLE AND THEIR WORLD :)

17 Stravovanie - FOOD :)

18 Záľuby, voľný čas a životný štýl - HOBBIES, FREE TIME AND LIFESTYLE :)

19 Multikultúrna spoločnosť - MULTICULTURAL SOCIETY :)

20 Mestá a miesta - TOWNS AND PLACES :)

21 Obliekanie a móda - CLOTHING, FASHION :)

22 Kniha – priateľ človeka - BOOKS – OUR FRIENDS :)

23 Vzory a ideály - ROLE - MODELS AND IDEALS :)

24 Krajina, ktorej jazyk sa učím - AUSTRALIA, NEW ZEALAND AND CANADA :)

25 Slovensko – moja vlasť - SLOVAKIA – MY HOMELAND :)

26 Slovensko – moja vlasť - BRATISLAVA :)

27 Krajina, ktorej jazyk sa učím - GREAT BRITAIN :)

28 Krajina, ktorej jazyk sa učím - LONDON :)

29 Krajina, ktorej jazyk sa učím - THE UNITED STATES OF AMERICA :)

30 Krajina, ktorej jazyk sa učím - NEW YORK :)

Ako napísať apostrof (’)? :)

Anglická výslovnosť, prízvuk (slovný a vetný) a viazanie slov vo vete :)

Časovanie slovesa to be (byť) v prítomnom čase :)

Časy - Jednoduchý prítomný čas :)

Časy - Priebehový prítomný čas :)

Členy pri povolaniach :)

Členy, určitý the a neurčitý a/an :)

Dátum a letopočet :)

Farby, ktorými možno opísať vlasy a oči osôb :)

Jednoduchý prítomný čas 1 :)

Kto odkiaľ pochádza :)

Množné číslo podstatných mien :)

Názvy povolaní a rody :)

Opis krásy dievčat, žien a mužov :)

Oslovovanie :)

Osobné zámená :)

Označenie vlastníka :)

Podanie ruky a predstavovanie :)

Podmetové zámená :)

Podstatné mená MAN, WOMAN a CHILD :)

Podstatné meno GLASSES :)

Povolanie :)

Predmetové zámená :)

Predstavovanie v anglicky hovoriacej krajine :)

Priebehový prítomný čas :)

Privlastňovacie zámená :)

Recepty - slovenské špeciality :)

Rodinný stav :)

Sloveso TO BE :)

Sloveso TO HAVE :)

Slovné druhy - Podstatné mená :)

Slovné druhy - Prídavné mená :)

Slovosled v anglickej vete :)

Tvorba anglických radových čísloviek :)

Tvorenie návrhov (na strávenie voľného času) a odpovede na ne :)

Ukazovacie zámená :)

Určovanie času :)

Vety so slovesom TO BE a časticou NOT :)

Výslovnosť - Dlhé samohlásky (aj audioukážky) :)

Výslovnosť - Dvojhlásky (aj audioukážky) :)

Výslovnosť - Krátke samohlásky (aj audioukážky) :)

Výslovnosť - Slovný prízvuk (aj audioukážky) :)

Výslovnosť - Spoluhlásky (aj audioukážky) :)

Výslovnosť - Trojhlásky (aj audioukážky) :)

Výslovnosť - Vetný prízvuk (aj audioukážky) :)

Výslovnosť - Viazanie slov vo vete (aj audioukážky) :)

Zámená - Základné rozdelenie :)

Zvratné zámená :)


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady