01 Rodina - FAMILY :)

02 Kultúra a umenie - CULTURE AND ART :)

03 Šport - SPORT :)

04 Bývanie - HOUSING :)

05 Obchod a služby - SHOPPING AND SERVICES :)

06 Starostlivosť o zdravie - HEALTH CARE :)

07 Cestovanie - TRAVELLING :)

08 Vzdelanie - EDUCATION :)

09 Zamestnanie - JOBS AND EMPLOYMENT :)

10 Vzťahy medzi ľuďmi - HUMAN RELATIONSHIPS :)

11 Človek a príroda - HUMAN RACE AND NATURE :)

12 Vedecko-technický rozvoj - SCIENCE AND TECHNOLOGY :)

13 Človek a spoločnosť - MAN AND SOCIETY :)

14 Komunikácia a jej formy - COMMUNICATION AND ITS FORMS :)

15 Masmédiá - MASS MEDIA :)

16 Mládež a jej svet - YOUNG PEOPLE AND THEIR WORLD :)

17 Stravovanie - FOOD :)

18 Záľuby, voľný čas a životný štýl - HOBBIES, FREE TIME AND LIFESTYLE :)

19 Multikultúrna spoločnosť - MULTICULTURAL SOCIETY :)

20 Mestá a miesta - TOWNS AND PLACES :)

21 Obliekanie a móda - CLOTHING, FASHION :)

22 Kniha – priateľ človeka - BOOKS – OUR FRIENDS :)

23 Vzory a ideály - ROLE - MODELS AND IDEALS :)

24 Krajina, ktorej jazyk sa učím - AUSTRALIA, NEW ZEALAND AND CANADA :)

25 Slovensko – moja vlasť - SLOVAKIA – MY HOMELAND :)

26 Slovensko – moja vlasť - BRATISLAVA :)

27 Krajina, ktorej jazyk sa učím - GREAT BRITAIN :)

28 Krajina, ktorej jazyk sa učím - LONDON :)

29 Krajina, ktorej jazyk sa učím - THE UNITED STATES OF AMERICA :)

30 Krajina, ktorej jazyk sa učím - NEW YORK :)

Ako napísať apostrof (’)? :)

Anglická výslovnosť, prízvuk (slovný a vetný) a viazanie slov vo vete :)

Časovanie slovesa to be (byť) v prítomnom čase :)

Časy - Jednoduchý prítomný čas :)

Časy - Priebehový prítomný čas :)

Členy pri povolaniach :)

Členy, určitý the a neurčitý a/an :)

Dátum a letopočet :)

Farby, ktorými možno opísať vlasy a oči osôb :)

Jednoduchý prítomný čas 1 :)

Kto odkiaľ pochádza :)

Množné číslo podstatných mien :)

Názvy povolaní a rody :)

Opis krásy dievčat, žien a mužov :)

Oslovovanie :)

Osobné zámená :)

Označenie vlastníka :)

Podanie ruky a predstavovanie :)

Podmetové zámená :)

Podstatné mená MAN, WOMAN a CHILD :)

Podstatné meno GLASSES :)

Povolanie :)

Predmetové zámená :)

Predstavovanie v anglicky hovoriacej krajine :)

Priebehový prítomný čas :)

Privlastňovacie zámená :)

Recepty - slovenské špeciality :)

Rodinný stav :)

Sloveso TO BE :)

Sloveso TO HAVE :)

Slovné druhy - Podstatné mená :)

Slovné druhy - Prídavné mená :)

Slovosled v anglickej vete :)

Tvorba anglických radových čísloviek :)

Tvorenie návrhov (na strávenie voľného času) a odpovede na ne :)

Ukazovacie zámená :)

Určovanie času :)

Vety so slovesom TO BE a časticou NOT :)

Výslovnosť - Dlhé samohlásky (aj audioukážky) :)

Výslovnosť - Dvojhlásky (aj audioukážky) :)

Výslovnosť - Krátke samohlásky (aj audioukážky) :)

Výslovnosť - Slovný prízvuk (aj audioukážky) :)

Výslovnosť - Spoluhlásky (aj audioukážky) :)

Výslovnosť - Trojhlásky (aj audioukážky) :)

Výslovnosť - Vetný prízvuk (aj audioukážky) :)

Výslovnosť - Viazanie slov vo vete (aj audioukážky) :)

Zámená - Základné rozdelenie :)

Zvratné zámená :)


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady