01 Rodina - FAMILY :)

02 Kultúra a umenie - CULTURE AND ART :)

03 Šport - SPORT :)

04 Bývanie - HOUSING :)

05 Obchod a služby - SHOPPING AND SERVICES :)

06 Starostlivosť o zdravie - HEALTH CARE :)

07 Cestovanie - TRAVELLING :)

08 Vzdelanie - EDUCATION :)

09 Zamestnanie - JOBS AND EMPLOYMENT :)

10 Vzťahy medzi ľuďmi - HUMAN RELATIONSHIPS :)

11 Človek a príroda - HUMAN RACE AND NATURE :)

12 Vedecko-technický rozvoj - SCIENCE AND TECHNOLOGY :)

13 Človek a spoločnosť - MAN AND SOCIETY :)

14 Komunikácia a jej formy - COMMUNICATION AND ITS FORMS :)

15 Masmédiá - MASS MEDIA :)

16 Mládež a jej svet - YOUNG PEOPLE AND THEIR WORLD :)

17 Stravovanie - FOOD :)

18 Záľuby, voľný čas a životný štýl - HOBBIES, FREE TIME AND LIFESTYLE :)

19 Multikultúrna spoločnosť - MULTICULTURAL SOCIETY :)

20 Mestá a miesta - TOWNS AND PLACES :)

21 Obliekanie a móda - CLOTHING, FASHION :)

22 Kniha – priateľ človeka - BOOKS – OUR FRIENDS :)

23 Vzory a ideály - ROLE - MODELS AND IDEALS :)

24 Krajina, ktorej jazyk sa učím - AUSTRALIA, NEW ZEALAND AND CANADA :)

25 Slovensko – moja vlasť - SLOVAKIA – MY HOMELAND :)

26 Slovensko – moja vlasť - BRATISLAVA :)

27 Krajina, ktorej jazyk sa učím - GREAT BRITAIN :)

28 Krajina, ktorej jazyk sa učím - LONDON :)

29 Krajina, ktorej jazyk sa učím - THE UNITED STATES OF AMERICA :)

30 Krajina, ktorej jazyk sa učím - NEW YORK :)

Ako napísať apostrof (’)? :)

Anglická výslovnosť, prízvuk (slovný a vetný) a viazanie slov vo vete :)

Časovanie slovesa to be (byť) v prítomnom čase :)

Časy - Jednoduchý prítomný čas :)

Časy - Priebehový prítomný čas :)

Členy pri povolaniach :)

Členy, určitý the a neurčitý a/an :)

Dátum a letopočet :)

Farby, ktorými možno opísať vlasy a oči osôb :)

Jednoduchý prítomný čas 1 :)

Kto odkiaľ pochádza :)

Množné číslo podstatných mien :)

Názvy povolaní a rody :)

Opis krásy dievčat, žien a mužov :)

Oslovovanie :)

Osobné zámená :)

Označenie vlastníka :)

Podanie ruky a predstavovanie :)

Podmetové zámená :)

Podstatné mená MAN, WOMAN a CHILD :)

Podstatné meno GLASSES :)

Povolanie :)

Predmetové zámená :)

Predstavovanie v anglicky hovoriacej krajine :)

Priebehový prítomný čas :)

Privlastňovacie zámená :)

Recepty - slovenské špeciality :)

Rodinný stav :)

Sloveso TO BE :)

Sloveso TO HAVE :)

Slovné druhy - Podstatné mená :)

Slovné druhy - Prídavné mená :)

Slovosled v anglickej vete :)

Tvorba anglických radových čísloviek :)

Tvorenie návrhov (na strávenie voľného času) a odpovede na ne :)

Ukazovacie zámená :)

Určovanie času :)

Vety so slovesom TO BE a časticou NOT :)

Výslovnosť - Dlhé samohlásky (aj audioukážky) :)

Výslovnosť - Dvojhlásky (aj audioukážky) :)

Výslovnosť - Krátke samohlásky (aj audioukážky) :)

Výslovnosť - Slovný prízvuk (aj audioukážky) :)

Výslovnosť - Spoluhlásky (aj audioukážky) :)

Výslovnosť - Trojhlásky (aj audioukážky) :)

Výslovnosť - Vetný prízvuk (aj audioukážky) :)

Výslovnosť - Viazanie slov vo vete (aj audioukážky) :)

Zámená - Základné rozdelenie :)

Zvratné zámená :)


  E-booky o Moodle Ako sa učiť a ako učiť Príprava študentov pomocou IKT História hydrauliky História stlačeného vzduchu Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  zdieľaných v 2016-2017 

  • Životopis a tvorba Stanislavy Pirčeva  (1134)
  • Nové pojmy a obrázky z Biológie (933)
  • seriál článkov Pravidlá slušného správania (707)
  • článok Najbohatší ľudia sveta (647)
  • báseň Dimany Ivanovej Poď, moja stará láska (587)
  • životopis a básne izraelskej poetky Liory Bing-Heidecker (564) 
  • článok Klávesové skratky a špeciálne znaky (560)
  • História automobilového priemyslu (v rokoch) (539)
  • Matematika vo fyzike (525)
  • Séria článkov o spokojnosti zákazníkov, zamestnancov a zamestnávateľov (454)
  • Najbohatší Slováci v roku 2015 (451)
  • obrázková galéria Najlepšie tanky 2. svetovej vojny (444)
  • ďalšie hudobné ukážky (443)
  • básne Kariny Gálvez (438)
  • kurz Dokonalá hostiteľka a kuchárka (435)
  • galéria fotografií Deža Hoffmana a jeho životopis (419)
  • Slovenské ľudové kroje (406) 
  • kurz Automatizácia, robotika, aplikovaná kybernetika a umelá inteligencia (404)
  • článok O histórii počítacích strojov a počítačov (393)
  • výber z tvorby Zdenky Lacikovej (372)
  • galéria Najkrajšie fontány na Slovensku (371) 
  • článok a galéria o Histórii slnečných okuliarov (408)
  • Zdravá exotika (363)
  • článok Ako myslia slovenskí milonári (362)
  • článok Nepravidelné slovesá (344)
  • seriál článkov Dejiny vojenskej techniky, taktiky, paktov a dohôd (343) 
  • článok a galéria Vôňa ako zbraň (327)
  • nové Testy z informatiky (326) 

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2019 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady