Výslovnosť - Krátke samohlásky (aj audioukážky) :)

Tlačiť

Väčšina slov sa v angličtine inak píše a inak vyslovuje. Nadobudnutím určitej praxe odhalíte niektoré zákonitosti, ale aj tak budete potrebovať z času načas vyhľadať správnu výslovnosť nového slovíčka v slovníku. Na prepis výslovnosti sa používajú tzv. fonetické znaky.

Tie naše sú prispôsobené slovenskému používateľovi, a pokiaľ je to možné, používame písmená slovenskej abecedy. V našom prehľade sú uvedené vždy v hranatých zátvorkách. Dĺžku samohlások nevyznačujeme dĺžňom, ale dvojbodkou za písmenom.

Krátke samohlásky

[a]v podstate totožné so slovenským a

cut

 

[kat]

 

 

shut

 

[šat]

 

 

come

 

[kam]

 

 

son    

 

[san]

 

 

sun   

 

[san]

 

 

run

 

[ran]

 

 

 

[e]mierne zatvorenejšie než naše e  

very  

 

[veri]

 

 

yes

 

[jes]

 

 

let

 

[let]

 

 

sweater

 

[swetə]

 

 

set     

 

[set]

 

 

pet    

 

[pet]

 

 

 

[æ] – veľmi otvorené e, otvoríme ústa ako na a, ale vyslovíme e

cat     

 

[kæt]

 

 

flat

 

[flæt]

 

 

fat

 

[fæt]

 

 

back

 

[bæk]

 

 

family

 

[fæmili]

 

 

pat

 

[pæt]

 

 

 

[ə– vyskytuje sa iba v neprízvučných slabikách, je to v podstate zvuk, ktorý v slovenčine počujeme pri vyslovení spoluhlásky, napr. b [bə], g [gə], d [də]... 

teacher

 

[ti:čə]

 

 

afraid

 

[ə‘freid]

 

 

after

 

[a:ftə]

 

 

never

 

[nevə]

 

 

neighbour

 

[neibə]

 

 

hamburger

 

[hæmbə:gə]

 

 

 

!!! Pozor na rozdiel vo výslovnosti [æ] a [e!]  

sat

 

[sæt]

 

 

 

set

 

[set]

 

 

pat

 

[pæt]

 

 

 

pet

 

[pet]

 

 

bad

 

[bæd]

 

 

 

bed

 

[bed]

 

 

mat

 

[mæt]

 

 

 

met

 

[met]

 

 

man

 

[mæn]

 

 

 

men

 

[men]

 

 

bat

 

[bæt] 

 

 

 

bet

 

[bet]

 

 

 

[i] – vyslovuje sa v podstate ako slovenské i, je trochu otvorenejšie           

sit

 

[sit]

 

 

knit   

 

[nit]

 

 

sister

 

[sistə]

 

 

it

 

[it]

 

 

fit

 

[fit]

 

 

kiss

 

[kis]

 

 

 

[o] – otvorenejšie než v slovenčine, otvoríme ústa na a, ale vyslovíme o 

hot

 

[hot]

 

 

pot

 

[pot]

 

 

not

 

[not]

 

 

body

 

[bodi]

 

 

foggy

 

[fogi]

 

 

proper

 

[propə]

 

 

 

[u] – zodpovedá slovenskému u 

put                

 

[put]

 

 

foot

 

[fut]

 

 

look

 

[lik]

 

 

soot

 

[sut]

 

 

stood

 

[stud]

 

 

Lucy

 

[lusi]

 

 

Dlhé samohlásky 

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Kurzy DA Ako sa učiť a ako učiť Príprava študentov pomocou IKT História hydrauliky História stlačeného vzduchu Dejiny sveta Dejiny Slovenska
   

  KURZY PRE FIRMY
  A VEREJNOSŤ

  O VŠETKÝCH KURZOCH 
   

   

  zdieľaných v 2018 

  • Životopis a tvorba Stanislavy Pirčeva  (1134)
  • Nové pojmy a obrázky z Biológie (933)
  • seriál článkov Pravidlá slušného správania (707)
  • článok Najbohatší ľudia sveta (647)
  • báseň Dimany Ivanovej Poď, moja stará láska (587)
  • životopis a básne izraelskej poetky Liory Bing-Heidecker (564) 
  • článok Klávesové skratky a špeciálne znaky (560)
  • História automobilového priemyslu (v rokoch) (539)
  • Matematika vo fyzike (525)
  • Séria článkov o spokojnosti zákazníkov, zamestnancov a zamestnávateľov (454)
  • Najbohatší Slováci v roku 2015 (451)
  • obrázková galéria Najlepšie tanky 2. svetovej vojny (444)
  • ďalšie hudobné ukážky (443)
  • básne Kariny Gálvez (438)
  • kurz Dokonalá hostiteľka a kuchárka (435)
  • galéria fotografií Deža Hoffmana a jeho životopis (419)
  • Slovenské ľudové kroje (406) 
  • kurz Automatizácia, robotika, aplikovaná kybernetika a umelá inteligencia (404)
  • článok O histórii počítacích strojov a počítačov (393)
  • výber z tvorby Zdenky Lacikovej (372)
  • galéria Najkrajšie fontány na Slovensku (371) 
  • článok a galéria o Histórii slnečných okuliarov (408)
  • Zdravá exotika (363)
  • článok Ako myslia slovenskí milonári (362)
  • článok Nepravidelné slovesá (344)
  • seriál článkov Dejiny vojenskej techniky, taktiky, paktov a dohôd (343) 
  • článok a galéria Vôňa ako zbraň (327)
  • nové Testy z informatiky (326) 

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2019 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady