Autor: Michaela Šusterová

Vytvorené: 13. 11. 2015 Tlačiť

1. Ekosystém je tvorený:

a) biotopom

b) biocenózou

c) biomom

d) biodiverzitou

Správna odpoveď

Ekosystém je tvorený biotopom a biocénózou.

 

2. Rozsah podmienok, v ktorých organizmus môže žiť, teda rozpätie medzi ekologickým minimom a maximom nazývame:

a) biomasa

b) ekologické napätie

c) ekologická valencia

d) adaptabilita 

Správna odpoveď

Rozsah podmienok, v ktorých organizmus môže žiť, teda rozpätie medzi ekologickým minimom a maximom, nazývame ekologická valencia.

 

3. K abiotickým faktorom prostredia patrí:

a) slnečné žiarenie

b) chemické zloženie atmosféry

c) vekové zloženie populácie

d) hustota populácie 

Správna odpoveď

K abiotickým faktorom prostredia patrí slnečné žiarenie a chemické zloženie atmosféry. 

 

4. Ultrafialové žiarenie:  

a) je zachytávané ozónovými dierami v atmosfére

b) môže vyvolávať v živých organizmoch mutácie

c)  má rozsah od 290 – 380 nm

d) spôsobuje rakovinu kože 

Správna odpoveď

Ultrafialové žiarenie: 

 • môže vyvolávať v živých organizmoch mutácie, 
 • má rozsah od 290 – 380 nm a
 • spôsobuje rakovinu kože.

 

5. Rastliny, ktoré vyžadujú úplne nezatienené stanovište a obývajú úplne otvorené priestory – stepi, púšte, horské oblasti  sa nazývajú: 

Správna odpoveď

Rastliny, ktoré vyžadujú úplne nezatienené stanovište a obývajú úplne otvorené priestory – stepi, púšte, horské oblasti  sa nazývajú svetlomilné rastliny (heliofyty).

 

6. Rastliny, ktoré rastú len na zatienených miestach, napríklad rastliny lesného podrastu nazývame:  

Správna odpoveď

Rastliny, ktoré rastú len na zatienených miestach, napríklad rastliny lesného podrastu nazývame tieňomilné rastliny (sciofyty).

 

7. Pod pojmom bioindikátory rozumieme:

a) organizmy, ktorých výskyt poukazuje na vlastnosti prostredia

b) chemické látky, ktorými zisťujeme stav životného prostredia

c) sieť monitorovacích zariadení sledujúcich stav životného prostredia 

Správna odpoveď

Pod  pojmom bioindikátory rozumieme organizmy, ktorých výskyt poukazuje na vlastnosti prostredia.

 

8. Kozmopolitné organizmy:

a) majú malý areál výskytu

b) majú veľký areál výskytu

c) vyskytujú sa len v miestach, kde sa zachovali pôvodné podmienky prostredia

d) žijú len vo vysokohorských podmienkach 

Správna odpoveď

Kozmopolitné organizmy majú veľký areál výskytu.

 

9. Vonkajším zdrojom tepla pre organizmy je:

a) všetky zložky slnečného žiarenia

b) ultrafialové žiarenie

c) oblasť viditeľného svetla

d) infračervené žiarenie 

Správna odpoveď

Vonkajším zdrojom tepla pre organizmy je infračervené žiarenie.

 

10. Napíšte, aké je zloženie atmosféry. Vytvorte správne dvojice.

1 x kyslík xx A x 0,03 %
2   CO2   B   78 %
3   N2   C   21 %

Správna odpoveď

1 x kyslík xx A x 21 %
2   CO2   B   0,03 %
3   N2   C   78 %

 

11. Pod pojmom biotický potenciál druhu rozumieme:

a) pomer medzi natalitou a mortalitou

b) vekové zloženie populácie

c) maximálnu reprodukčnú schopnosť populácie neobmedzenú podmienkami prostredia

d) celkové množstvo organickej hmoty, ktoré vyprodukuje populácia za jedno vegetačné obdobie 

Správna odpoveď

Pod pojmom biotický potenciál druhu rozumieme maximálnu reprodukčnú schopnosť populácie neobmedzenú podmienkami prostredia.

 

12 Hustota populácie závisí od:

a) pomeru medzi natalitou a mortalitou

b) od toho, aká časť populácie je v reprodukčnom veku

c) od podmienok prostredia

d) od dostatku svetla 

Správna odpoveď

Hustota populácie závisí od:

 • pomeru medzi natalitou a mortalitou,
 • od toho, aká časť populácie je v reprodukčnom veku.

 

13. Typické znaky parazitizmu sú:

a) hustota populácie parazita je väčšia ako hostiteľa

b) parazit je zvyčajne väčší ako hostiteľ

c) parazit je zvyčajne menší ako hostiteľ

d) hustota populácie parazita je menšia ako hostiteľa 

Správna odpoveď

Typické znaky parazitizmu sú:

 • hustota populácie parazita je väčšia ako hostiteľa,
 • parazit je zvyčajne menší ako hostiteľ.

 

14. K pozitívnym vzťahom dvoch populácii patrí:

a) predátorstvo

b) symbióza

c) konkurencia

d) mykoríza 

Správna odpoveď

K pozitívnym vzťahom dvoch populácii patrí: 

 • symbióza,
 • mykoríza.

 

15. Pod pojmom ekoton rozumieme:

a) ekológiu púští

b) prechodné pásmo medzi dvoma spoločenstvami

c) štádium vo vývoji ekosystému

d) ekologickú ochranársku organizáciu 

Správna odpoveď

Pod pojmom ekoton rozumieme prechodné pásmo medzi dvoma spoločenstvami.

 

16. Spoločenstvá tvoria s abiotickým prostredím:

a) populáciu

b) ekosystém

c) biom

d) ekologickú sukcesiu

Správna odpoveď

Spoločenstvá tvoria s abiotickým prostredím ekosystém.

 

17. Ktoré organizmy patria do skupiny producenty?

a) saprofytické huby

b) živočíchy

c) zelené rastliny

d) parazitické baktérie 

Správna odpoveď

Do skupiny producenta patria zelené rastliny. 

 

18. Ustálené, konečné štádium vo vývoji ekosystému sa nazýva:  

a) klimax

b) ekoton

c) biom

d) sukcesia

Správna odpoveď

Ustálené, konečné štádium vo vývoji ekosystému sa nazýva klimax.

 

19. Štádium vo vývoji ekosystému, kedy sa rozrastá druhová rozmanitosť sa nazýva:

a) secesia

b) ekoton

c) klimax

d) sukcesia

Správna odpoveď

Štádium vo vývoji ekosystému, kedy sa rozrastá druhová rozmanitosť sa nazýva sukcesia. 

 

20. Usporiadajte jednotlivé skupiny organizmov podľa ich postavenia v potravovej pyramíde.

A – bylinožravce                   

B – zelené rastliny                 

C – mäsožravce 

Správna odpoveď 

Zdola nahor: B–A–C.

 

21. Biocenózu tvorí:

a) pôda

b) fytocenóza

c) zoocenóza

d) mikróbne cenózy

Správna odpoveď 

Biocenózu tvorí:

 • fytocenóza,
 • zoocenóza,
 • mikróbne cenózy.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady