Práca s verejnosťou (Public Relation) v školstve :)

Autor: Zdeněk Obdržálek, Kinga Horváthová a kolektív

Vytvorené: 08. 12. 2016 Tlačiť

Cieľavedomá plánovitá, systematická snaha o vytvorenie a udržanie vzájomného porozumenia medzi školou, pracovníkmi školy a verejnosťou.

 

 

Každá škola vystupuje na verejnosti a dosiahnutie jej cieľov závisí aj od postoja určitej časti verejnosti k nej. Vytváranie dobrého mena, reputácie, dôveryhodnosti školy tvorí prirodzený základ toho, aby ju okolie uznávalo, a aby škola mohla ďalej fungovať a vyvíjať sa v smere kvality. Systematicky rozvíjať vzťahy s verejnosťou predpokladá pre školu ujasniť si ciele, svoje momentálne a dlhodobé problémy a nedostatky, identifikovať najdôležitejšie cieľové skupiny a nájsť prostriedky pre efektívnu komunikáciu s nimi. Nasleduje fáza vyhodnotenia. Táto postupnosť sa dá vyjadriť prostredníctvom piatich krokov, činnosti:

 1. definícia záujmov organizácie a z toho odvodených záujmových skupín verejnosti,
 2. určenie cieľových skupín,
 3. zoznam cieľov organizácie voči týmto skupinám,
 4. voľba prostriedkov PR,
 5. odhad nákladov, realizovateľnosť.

Formami prezentácie školy na verejnosti môžu byť výročné správy, informačné materiály, bulletiny, sledovanie verejnej mienky o škole, publikovanie správ o úspešných akciách (kultúrnych, spoločenských, školských), prizývanie na svoje akcie aj zástupcov médií (rozhlas, miestna káblová televízia, regionálne noviny), čim sa zabezpečí publicita akciám, vybudovanie a pestovanie dobrých vzťahov so zriaďovateľom, ale i miestnou komunitou, obcou, mestom, rodičmi, mať vkusný propagačný materiál a logo, ktorý graficky vyjadruje zameranie školy.

Nezastupiteľne miesto tu majú aj žiaci ktorí sú priamymi účastníkmi procesov prebiehajúcich v škole sú spolu tvorcami klímy školy, nositeľmi informácii o škole. Je doležíte uvedomiť si že s verejnosťou pracujú všetci zamestnanci školy. Preto by mali byť informovaní o hlavných cieľoch školy aby ju mohli prezentovať a obhajovať jej záujmy na verejnosti. Ideálne je keď sú ľudia s prácou spokojní, potom ju chvália a obhajujú.

Zdroje
Prevzaté a upravené z: 
• Zdeněk Obdržálek, Kinga Horváthová a kolektív, Organizácia a manažment školstva (Terminologický a výkladový slovník), Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Svornosť, a. s., Breatislava, ISBN 80-10-00022-1.

Práca s verejnosťou (Public Relation)

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady