Autor: Mária Škultétyová

Vytvorené: 16. 05. 2020 Tlačiť

Písanie prísloviek nás niekedy potrápi. 

Zapochybujeme najmä pri príslovkách s predponami s-, z-, zo-, napr.: sprava, zľava.  Vznikli z predložkových tvarov (z pravej, z ľavej strany) a to nás zvádza k tomu, že ich píšeme chybne ako predložkové : z prava, z ľava, zo zadu. Správne sa píšu ako jedno slovo, pričom predpony s-, z-, zo- píšeme tak, ako ich vyslovujeme: sprava, zľava, zhora, zdola, spredu, zozadu, zospodu

Aj rozlišovanie predložkových tvarov a prísloviek  robí problémy. 

Najskôr niekoľko príkladov: z pamäti – spamäti, na hlas – nahlas, na vlas – navlas, po tme – potme, po tichu – potichu, z boku – zboku, na vrch – navrch, z časti – sčasti, na večer – navečer. 

Na predložkové tvary podstatných mien sa pýtame pádovými otázkami.  Píšeme ich osobitne: Vypadlo mi to z pamäti.  Spevák si musí dávať pozor na hlas. Na vlas na tanieri sú ľudia hákliví.  Po tme vždy príde svetlo. Po (krátkom)  tichu sa psi/psy opäť nahlas rozštekali. Z boku mu vytekal tenučký pramienok krvi. Boli sme unavení, na vrch kopca sme nevyšli. Z časti domu sa zrútila strecha. Teším sa na večer, vtedy čítam dcérke rozprávky. 

Príslovky píšeme spolu, pýtame sa otázkami kde, kam, odkiaľ, kedy, prečo... Niekedy ich môžeme nahradiť rovnoznačnými výrazmi: Báseň recitoval spamäti (naspamäť). Hovoril nahlas (hlasno). Dvojčatá sa navlas (celkom) podobajú. Potme sa bojíme vyjsť na ulicu. Vkrádal sa potichu (tichučko) ako zlodej. Zaútočil na neho zboku. Pravda vždy vyjde navrch (na povrch). Pravdu máš len sčasti (čiastočne). Až navečer sa vrátil domov. 

Niektoré príslovky môžeme písať spolu i zvlášť, uprednostňujeme písanie spolu, napríklad: dočervena (do červena), nabielo, (na bielo), naboso (na boso), zozačiatku (zo začiatku), nadránom (nad ránom) namokro (na mokro), nakyslo (na kyslo), dočerta (do čerta). 

Príslovky typu  slovensky, po slovensky môžeme používať s predložkou  i bez nej: Hovoríme  (po) slovensky.

Ako sa píšu príslovky zľava a zprava? Píšem ich správne? jednoducho

Zdroje
Prevzaté a upravené z: 
• https://www.skolske.sk/clanok/53679/ucime-sa-doma-zprava-zlava-alebo-sprava-zlava-.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady