Vzdelanie (aj audio) - Education :)


Slovensky Anglicky Audio/Text/Obrázok
1. stupeň 1st degree

PREVERENIE NAUČENÉHO

Test

biológia biology
chémia chemistry
cudzí jazyk foreign language
cvičenie exercise
domáca úloha homework
gymnázium gymnasium
informatika informatics
jasle nursery
matematika mathematics
materská škola kindergarten
nadaný gifted
náročný difficult
opakovať repeat
osobitná škola special school
písomný written
podvádzať vo vete Je ťažké v dnešnej dobe podvádzať, učitelia sú stále viac a viac pozorný.
It’s difficult to cheat nowadays, teachers are getting more and more attentive.
podvádzať cheat
povinný required
pracovný zošit workbook
predmet school subject
prednáška lecture
prepadnúť fail
rozvrh hodín timetable
škôlka playschool
školský systém school system
slovník dictionary
spolužiak vo vete Buď milý k svojim spolužiakom!
Be nice to your classmates!
spolužiak classmate
stredná škola high school
študent student
študovať study
tabuľa board
telesná výchova physical education, PE
telocvičňa gym
trieda class
triedny učiteľ class teacher
učebnica textbook
učiť learn
učiť sa naspamäť memorize
učiteľ teacher
univerzita university
urobiť skúšku pass an exam
vzdelanie education


  EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Treti pilier Fotograf_krojov On-line kurzy Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady