Multikultúrna spoločnosť (aj audio) - Multicultural society :)


Slovensky Anglicky Audio/Text/Obrázok

PREVERENIE NAUČENÉHO

Test

advent Advent
anjel angel
beloch white man
Biblia Bible
černoch black person
čert devil
cirkevný ecclesiastical
cudzinec stranger
darovať donate
Deň matiek Mother’s Day
Deň žien Women’s Day
Haloween, u nás Dušičky Halloween
horieť burn
jasličky crib
koleda carol
kostol church
koža skin
Ľudia by mali byť tolerantnejší k iným kultúram. People should be more tolerant to other cultures.
ľudový folk
ľudské práva human rights
maska mask
menšina minority
Mikuláš Saint Nicholas
multikultúrna spoločnosť multicultural society
náboženský religious
napätý tense
narodenie birth
národný national
Nový rok New Year
obdobie Vianoc Christmas season
ohňostroj firework
oslava celebration
ozdobiť decorate
perník gingerbread
polnoc midnight
povstať rise
pozvať invite
predsavzatie resolution
predsudok prejudice
prekvapenie surprise
pripiť drink
rasa race
rasizmus racism
rešpektovať respect
šampanské champagne
Silvester New Year’s Eve
sladkosť sweet
sláviť celebrate
Štedrý večer Christmas Eve
Svätý Valentín Valentine’s Day
sviatok holiday
sviečka candle
tancovať dance
tolerancia tolerance
totalitný totalitarian
tradícia tradition
tradičný traditional
ukrižovanie crucifixion
Veľká noc Easter
Veľkonočná nedeľa Easter Sunday
veniec wreath
Vianoce Christmas
vianočný pozdrav season’s greetings
Všetkých svätých All Saint’s Day
vzkriesenie resurrection
zapáliť light
znovuzrodenie rebirth
zvonček bell
zvyk habit


  EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Treti pilier Fotograf_krojov On-line kurzy Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady