Návod na spracovanie vlastného životopisu (úradného štruktúrovaného životopisu) :)

Vytvorené: 10. 12. 2013 Tlačiť

Základné údaje

Titul, meno a priezvisko

Dátum narodenia

Telefón

Adresa

Rodinný stav

E-mail

Počet nezaopatrených detí

Referencie 

------Prvé tri údaje je nutné vyplniť, ak máte telefón a e-mailovú adresu, uveďte ich. Rodinný stav (slobodný – slobodná/ženatý – vydatá/rozvedený – rozvedená/vdovec – vdova) a počet detí uvádzať nemusíte. Na tomto mieste treba spomenúť, že podľa § 41 Zákonníka práce „zamestnávateľ môže od fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o prvé zamestnanie, vyžadovať len informácie, ktoré súvisia s prácou, ktorú má vykonávať. Zamestnávateľ môže od fyzickej osoby, ktorá už bola zamestnávaná, požadovať predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní.“ Zákonník práce ďalej hovorí okrem iného aj to, že „zamestnávateľ nesmie vyžadovať od fyzickej osoby informácie o tehotenstve či rodinných pomeroch.“ Ak údaje o rodinnom stave a počte detí predsa len vyplníte, umožníte zamestnávateľovi vytvoriť si o vás úplnejší obraz.

------Do rubriky „Referencie“ uveďte kontakt na osobu (aj s uvedením organizácie), ktorá o vás a vašich prednostiach môže podať informácie. Čerstvý absolvent školy tu môže uviesť niektorého učiteľa dôležitého odborného predmetu. Tento údaj nie je povinný, ale môže vám pomôcť a i keď zamestnávateľ možnosť overiť si o vás informácie nevyužije, dodá vám na vierohodnosti. (Prirodzene, že neuvediete kontakt na človeka, s ktorým ste sa rozišli v zlom.) 

 

Absolventské školské vzdelanie

Rok ukončenia------Dosiahnuté vzdelanie------Odbor Štúdia, prípadne zameranie alebo špecializácia

------Položka Dosiahnuté vzdelanie – uveďte napr. vyučenie, ÚSO (úplné stredné odborné), ÚSV (úplné stredné všeobecné), vyššie odborné, vysokoškolské, doktorát, docentúra a pod.

------Položka Odbor štúdia – uveďte napr. murár, obchodná akadémia, strojnícka fakulta, právo a pod. Kódy uvádzať nemusíte. Ak ste v rámci odboru absolvovali nejakú špecializáciu či odborné zameranie, o ktorej si myslíte, že súvisí s prácou, o ktorú sa uchádzate, alebo že inak zvyšuje vaše šance, uveďte ich v zátvorke za názvom odboru.

------Základnú školu (povinnú školskú dochádzku) je zbytočné uvádzať.

 

Absolvované kurzy, skúšky, stáže

Rok absolvovania------Kurz, skúška, stáž

------Položka Kurz, skúška, stáž – uveďte názov a ďalšie stručné a výstižné informácie.

Príklady:
kurz obsluhy tlakových zariadení (kuričský preukaz)
zváračský kurz – štátna skúška
kurz marketingu – medzinárodný certifikát CIMA
štátna skúška z angličtiny
polročný jazykový pobyt v Anglicku
trojmesačná stáž v koncerne Beyer, Spolková republika Nemecko

 

Doterajšia odborná prax

Obdobie------Organizácia/Firma------Pracovné zariadenie 

------Položka Obdobie – uveďte napr. 1998 – 2001

------Položka Organizácia/Firma – uveďte plný názov organizácie, firmy, spoločnosti, prípadne aj jej sídlo; ak ide o veľkú spoločnosť, môžete uviesť príslušný závod, pobočku, divíziu a pod.        

------Položka Pracovné zariadenie – uveďte pracovné zaradenie a ak máte pocit, že by tým mohla stúpnuť vaša cena, rozšírte ho o krátku charakteristiku – najmä ak ste sa podieľali na niektorých úspešných projektoch.

Príklady:
murár, okrem bežných murárskych prác aj sadrokartonárske práce
konštruktér, člen vývojového tímu vysokozdvižných vozíkov HZK
pracovník marketingu, zodpovedný za prieskum trhu a riadenie reklamných kampaní

 

Jazykové znalosti

Príklady:
angličtina – aktívne (plynule hovorím, dokážem písať aj zložitejší text) 
nemčina – pasívne (viem čítať bežné, nie veľmi zložité texty) 

 

Ďalšie vedomosti, zručnosti a schopnosti

------Uveďte tie vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré zvyšujú vašu cenu na trhu práce a ktoré neboli osobitne vymenované v žiadnej doterajšej rubrike (napr. v kurzoch). 

Príklady:
vodičský preukaz skupiny B
písanie v textovom editore MS Word
zaobchádzanie s ľuďmi
obchodné vyjednávanie
jednoduché a podvojné účtovníctvo 

------Čerství absolventi, ktorí ešte nemajú zručnosti získané praxou, môžu uviesť zručnosti vychádzajúce z vyučovacích predmetov alebo odboru štúdia, ktoré nevyplývajú priamo z ich názvu (napr. ekológia, elektronika, technika na prenos dát, štatistika, cenové analýzy, matematické modelovanie a pod.). Možno uviesť aj zručnosti, ktoré ste získali mimo odborného života, napr. príprava slávnostných tabúľ, práca s deťmi, šitie odevov, zasklievanie, betónovanie a pod.

 

Členstvo v profesijných zväzoch a podobných inštitúciách

Ak ste členom takej inštitúcie, organizácie, uveďte to vrátane prípadnej funkcie. 

Príklady:
Asociácia sprievodcov cestovného ruchu
Cech strechárov Slovenska – podpredseda 

------Možno tu uviesť aj záujmové zväzy a združenia, pokiaľ si vzťahujú k odbornosti, ktorá súvisí s príslušným pracovným miestom (napr. Klub programátorov internetových stránok), nie však napr. Zväz zberateľov kuriozít. Nepatrí sem ani členstvo a funkcie v odboroch a politických stranách. 

 

Profesijné ciele

------Uveďte, ako si predstavujete svoju prácu v hľadanom zamestnaní, čo by ste chceli dosiahnuť, aj to, čo ste ochotný pre to urobiť, prípadne obetovať. Tu je ťažké dať všeobecný návod, dosť záleží na type zamestnania, v kvalifikačne menej náročných povolaniach nie ani veľmi potrebné túto rubriku vypĺňať. Nevyhnutné to nie je ani pri náročných povolaniach, pokiaľ však vo svojich predstavách máte jasno (a nie je to ani veľmi naivné, ani neúmerne odvážne, ani veľmi neskromné), uveďte to. Človek, ktorý vie, čo chce, je vždy žiadanejší ako človek typu „muchy, zjedzte si ma“. Tiež platí, že je lepšie nenapísať radšej nič, než nejaké hlúposti, Možný vhodný príklad: „V nadväznosti na doterajšie skúsenosti s dílerskou činnosťou, aj s ohľadom na moje elektrotechnické vzdelanie by som rád vykonával komplexnú marketingovú činnosť v oblasti spotrebnej elektroniky. Chcem sa ďalej vzdelávať – v oblasti prieskumu trhu a v oblasti reklamy. Tiež chcem pokračovať v štúdiu angličtiny. Som pripravený pracovať aj mimo bežnej pracovnej doby, aj na to, že veľa času strávim cestami so zákazníkmi. Na tento účel som ochotný používať vlastné osobné auto. Domnievam sa, že po získaní ďalších skúseností budem schopný zvládnuť pozíciu vedúceho týmu predajcov.“

 

Úradné listy sa píšu typom písma Times New Roman, veľkosť 12 (čiernym) na biely papier formátu A4.

 

Ukážka konkrétneho štruktúrovaného úradného životopisu

ŽIVOTOPIS

 

OSOBNÉ ÚDAJE    
Meno a priezvisko   Ján Novotný
Dátum narodenia   30.7.1981
Národnosť   slovenská
Adresa   Nezábudková 24, 821 06 Bratislava
Telefón   02/89899898, 0907/888888
E-mail    janotko@atlas.cz
Referencie   PhDr. Jozef Kaličák, PhD., FF UKF Nitra, 0903 996999
     
VZDELANIE    
2000-2005     Filozofická fakulta UK, Bratislava, odbor: etnológia
1997-2000    Gymnázium na Metodovej ul. Č. 2 v Bratislave
     
ABSOLVOVANÉ SKÚŠKY, STÁŽE   Kurz, skúška, stáž
Rok absolvovania   polročný jazykový pobyt v Anglicku
1998   štátna skúška z angličtiny
1999     
     
PRACOVNÉ SKÚSENOSTI    
Obdobie   Organizácia/Firma
Od 2000   AISEC Comenius University, vedúci projektu študentských mobilít
1999-2000   Ústredný archív SR, dobrovoľnícka práca
     
PROFESIJNÝ CIEĽ    
Spolupracovať na tvorbe etnologického slovníka, prípadne viesť jeho autorský kolektív.
     
ĎALŠIE VEDOMOSTI, ZRUČNOSTI A SCHOPNOSTI
Jazyky:     anglický jazyk – aktívne, nemecký jazyk – aktívne
Práca na počítači:   MS Windows XP, Word, Excel, Frontpage, tvorba www stránok
Vodičský preukaz:   typ B, C
Záujmy    história, politológia, šport, cestovanie, literatúra

 

Bratislava, 18.8.2005

   
    vlastnoručný podpis

 

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady