Vytvorené: 02. 01. 2014 Tlačiť

Parameter rečníckeho prejavu hodnotiaci úroveň a kvalitu jazykovej komunikácie, jazykového prejavu a kultúry reči prednášajúceho (rečníka).

Ovplyvňuje ho celý rad činiteľov, napríklad:

 • Dobré poznanie veci (javu), ktorá je predmetom komunikácie.
 • Ten istý obraz sveta a spoločný svet kultúry účastníkov komunikácie.
 • Poznanie jazykového systému a jazykových noriem spisovného jazyka ako dynamického systému možností.
 • Osvojenie bohatého inventára vyjadrovacích a výrazových (komunikačných) prostriedkov.
 • Rešpektovanie usporiadanosti (noriem) jazyka, jeho stability, historickej kontinuity a identity.
 • Kreatívne používanie jazykového systému.
 • Diferencované používanie jazykových prostriedkov.
 • Pravdivé, jasné, lexikálne, gramaticky a štylisticky čisté podanie poznaného.
 • Jednoduchosť, presnosť, výstižnosť a jednoznačnosť použitých komunikačných prostriedkov.
 • Vhodnosť a primeranosť použitých komunikačných prostriedkov.
 • Logickosť (neprotirečivosť) prejavu.
 • Vhodné používanie možností obrazného vyjadrovania (metafory) a ohľad na estetickosť a eufonickosť prejavu.
 • Účinnosť, presvedčivosť a výraznosť použitých prostriedkov.
 • Obsahová plnosť a sviežosť (nefrázovitosť, neklišéovitosť) prejavu.
 • Úspornosť, efektívnosť a prehľadnosť (zreteľnosť) prejavu.
 • Ohľad na čas, prostredie, situáciu a kontext prejavu.
 • Premyslená, vybrúsená a zúčastneným činiteľom primeraná forma (stavba) prejavu.
 • Ohľad na adresáta prejavu v komplexe fyzických, psychických, situačných a iných činiteľov.
 • Dobrá komunikačná činnosť, t.j. dobrá realizácia signálu (môže mať grafickú alebo zvukovú formu) zahŕňajúca aj techniku reči (dychu, hlasu) a písania, techniku prevodu z jednej formy do druhej (techniku čítania), gestá a mimiku.
 • Primeraný a presvedčivý prednes.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Cvičebnice Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady