Vytvorené: 02. 01. 2014 Tlačiť

V starovekom Grécku
--sa zrodili: rečnícka prax i rečníctvo ako veda,
--ich vznik súvisí so systémom otrokárskej demokracie, ktorá dávala občanom právo slobodne prejavovať svoju mienku na zhromaždeniach občanov a podieľať sa tak na výkone vládnej moci. V Aténach podľa Solónových zákonov sami občania vystupovali v súdnom spore ako žalobcovia i pričom veľkú úlohu zohrávala práve schopnosť rečniť, presvedčiť, získať. V 5. storočí p.n.l. sa z tejto pragmatickej situácie začala vyvíjať teória rečníctva. V tom období, Korax zo Syrakúz napísal prvú učebnicu rétoriky a tzv. logografi – koncipienti súdnych rečí, učili svojich klientov predniesť čo najpôsobivejšie vlastnú súdnu reč,
--tvorcami všeobecnej rečníckej náuky sa stali sofisti (učitelia múdrosti), ktorí zhromažďovali mládež do škôl a popri iných predmetoch (gramatika, literatúra, astronómia, geometria a iné) vyučovali aj rétoriku,
--rétorikou sa prakticky i teoreticky zaoberali i veľkí starogrécki učenci. Za jedného zo zakladateľov i tvorcov teórie rečníctva sa pokladá Aristoteles (384-322 p.n.l.), rečníckou osobnosťou starovekého Grécka bol Demostenes (384-322 p.n.l.), významným i pre súčasnú praktickú rétoriku je Sokrates (469-399 p.n.l.) a tiež jeho žiak Platón (427-347 p.n.l.). 
Rečník pred obyvateľmi starovekého Grécka
V časoch starovekého Ríma
--sa Rimania rečníckemu učeniu učili od Grékov,
--ovládanie rečníckeho umenia bolo základnou podmienkou politického účinkovania,
--vrchol rímskeho rečníctva predstavuje Marcus Tullius Cicero (106-43 p.n.l.),
--známymi rečníkmi tej doby boli aj Gaius Julius Caesar (100-44 p.n.l.) a Lucius Annaeus Seneca (4 p.n.l.-65 n.l).
Obrázky z rímskeho senátu
Ideový odkaz antickej rétoriky
--tkvie hlavne v ich filozofii rečníctva s dôrazom na etický aspekt rétoriky. Vo svojich praktických vystúpeniach i teoretických prácach položili základy tzv. čestného rečníctva. Na druhej strane, v antickej rétorike ma svoj základ i filozofia nečestného rečníctva. Jeho cieľom je prostredníctvom rečníckeho prejavu odzbrojiť protivníka a zvíťaziť za každú cenu. A to i pomocou nevecných úkladov, rečníckych trikov, demagógie a bezohľadnosti.
Postupom času
--sa pôvodný predmet a význam rétoriky v mnohom zmenil,
--na jej rozvoj podnetne pôsobil vznik kresťanského náboženstva.
Počas stredoveku
--cirkevno-bohoslovecká rétorika mala monopolné postavenie,
--na univerzitách sa rozvíjalo akademické rečníctvo. Prednášky sa nazývali lekciami (latinské lectio = čítanie), pretože to boli čítania z kníh profesorov. Spočiatku sa čítané texty komentovali, neskôr sa menili na spontánne prejavy.
Medzi najznámejšíe osobnosti stredovekej rétoriky patria: svätý Augustín (354-430), Gregor Veľký (540-604), Alkuin z Yorku (730-806), Hrabanus Maurus (776-856).
Stredoveká rétorika
Novoveká rétorika
V 16. storočí - medzi známych rečníkov v období reformácie patril nemecký kazateľ Martin Luther (1483-1546), známymi sú tiež holandský mysliteľ a predstaviteľ európskeho humanizmu Erazmus Rotterdamský (1467-1536) a Philipp Melanchthon (1497-1560).
V 17. storočí – sa do dejín rétoriky natrvalo zapísal aj Jan Amos Komenský (1592-1670).
v 18. storočí - dobrých politických rečníkov by sme našli aj v anglickom parlamente či medzi verejnými tribúnmi/aktérmi francúzskej revolúcie, medzi ktorých patrili: Jean Paul Marat (1743-1793), Maximilián Robespierre (1758-1794) a Georges Jacques Danton (1759-1794),
V 19. storočí - úspešným politickým rečníkom bol 16. americký prezident Abraham Lincoln (1809-1865).
Na začiatku 20. storočia  
--potreba nového štýlu presviedčania más a vznik marxizmu spôsobili, že rétorika ako veda a teória prakticky zanikla,
--vysoký štandard si zachovalo iba cirkevné rečníctvo.
Od polovice 20. storočia a v súčasnom období
--možno v oblasti rétoriky pozorovať isté dynamizujúce javy,
--popri názoroch o celkovom úpadku kvality hovoreného slova dávajú o sebe vedieť i názory, že vedomie a konanie ľudí možno veľmi efektívne ovplyvňovať i dobre predneseným slovom. Objavuje sa termín nová rétorika, kde sa rečníctvo už nechápe ako „umenie hovoriť“ (pateticky a nadnesene), ale ako druh konverzácie s väčším počtom ľudí. Rečnícky prejav sa chápe ako priama, cieľavedomá reč, ktorá má zmysle a pri ktorej má poslucháč dojem, že sa s ním rozprávame. Rečníctvo sa pokladá sa zručnosť, ktorú môže dosiahnuť každý priemerne inteligentný človek a vlastným pričinením ju môže rozvinúť až po dosiahnutie nadpriemernej úrovne,
--nová rétorika je založená na filozofii pragmatizmu, kde hlavnú úlohu zohráva výsledok dosiahnutý v praxi, pričom veľkú úlohu plní sebadôvera človeka,
--medzi známych teoretikov novej rétoriky patria Švajčiar Bruno Neckermann (1920-2002) a Američan Dale Carnegie (1888-1955). Spoločným menovateľom ich názorov je úzka spojitosť s praktickým rečnením, preto pre takto chápanú rétoriku možno používať i pomenovanie praktická rétorika.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady