Vytvorené: 03. 01. 2014 Tlačiť

 • Nepoužívajte v jednom dokumente viac než dva druhy písma. Je omnoho ťažšie vytvoriť typograficky prijateľnú tlačovinu napríklad z piatich druhov písma než iba z jedného.
 • Písma použité v jednom dokumente by spolu mali ladiť. Snahou je dosiahnuť kontrast medzi písmami. Jednoduchá rada znie: používajte dvojpísmenovú kombináciu s pätkovým a bezpätkovým písmom. Súčasné použitie viacerých písiem jednej skupiny (pätkových či bezpätkových) veľmi často nespĺňa podmienku kontrastu (kontrast je však nutné udržovať v určitých medziach).
 • Obmedzte používanie kaligrafických a ozdobných písiem. Tieto slúžia hlavne pre sadzbu niektorých akcidenčných (mimoriadnych, príležitostných) tlačovín (oznámenia, pozvánky…), a nie pre dokumenty, v ktorých je prioritou informačná hodnota.
 • S rozumom používajte verzálky (veľké písmená). ICH ČÍTANIE JE TIEŽ OBTIAŽNEJŠIE.
 • Čitateľnosť možno tiež zvýšiť vhodnou voľbou veľkosti písma. Je síce nutné brať ohľad na dĺžku riadku (čím je kratší riadok, tým je možné použiť menší stupeň písma), s vedomím zjednodušenia možno však pre bežné tlačoviny informačného charakteru doporučiť veľkosť písma nie menšiu ako 9 bodov a nie väčšiu ako 11 bodov.
 • Medziriadkový preklad (vzdialenosť medzi riadkami) tiež čitateľnosť tlačovín zvyšuje.  
 • Medzi výškou písma v nadpise a dojmom z tlačoviny nie je v žiadnom prípade priama úmernosť. Mnohokrát lepšie vyzerá nadpis sádzaný nižšou veľkosťou  (o málo väčšou ako bežný text) nezvýrazneného písma ako obrovský tučný titulok.
 • Vyznačovanie v texte realizujte kurzívou. Aj keď je zvýrazňovanie tučným písmom tiež povolené, kurzíva tak nenaruší vzhľad stránky. dovolené je tiež použiť p.r.e.s.t.r.k.á.v.a.n.i.e. Vyznačovanie podčiarkovaním klasická typografia vôbec nepozná. Podčiarkovacia čiara narúša písmena z dolnými ťahmi (jqyp 5), preto tento spôsob zvýrazňovania radšej nepoužívajte. S rozumom voľte tiež vyznačovacie efekty počítačových programov (obrys a tieňovanie).
 • Niektoré programy umožňujú zmeniť proporcie písma (v horizontálnom alebo vertikálnom smere). Nepoužívajte túto funkciu. Písma sú výsledkom náročnej práce písmotvorcov a zmenou proporcií ich zdeformujete jedine k horšiemu.
 • Nie je vždy najlepšie používať zarovnávanie textu v odstavci do bloku. Rôzna veľkosť medzier medzi slovami neprispieva k zvýšeniu čitateľnosti. Obzvlášť výrazný je tento jav pri vypnutom delení slov. Riešením je používanie zarovnávania na ľavú zarážku (požaduje sa pri prezentáciách).
 • Pre lepší dojem z tlačoviny sa doporučuje nespoliehať sa iba na deliaci algoritmus programu, ale kde je to nutné, rozdeliť slovo manuálne (ručne).
 • Pri delení slov v sadzbe postupujte podľa pravidiel slovenského pravopisu. Je určite vhodné pripomenúť, že nie je možné rozdeliť číslo a jeho jednotku, je nevhodné ponechať predložku na konci riadku, neprípustné je rozdelenie dlhého čísla do viacerých riadkov.
 • Je veľmi nevhodné deliť slová v nadpisoch či medzinadpisoch.
 • Slovenská typografia zakazuje ponechávať na koncoch riadkov jednopísmenové predložky a spojky.
 • Jednotlivé odstavce by mali byť oddelené. Túto funkciu plní najčastejšie odstavcová zarážka, kde je začiatok prvého riadku odstavca posunutý doprava.
 • Doporučená hodnota odsadenia je zhodná so stupňom použitého písma – tzv. štvorčík (napríklad pri desaťbodovom písme použiť zarážku 10 bodov). Menšie zarážky nespĺňajú svoju oddeľovaciu funkciu, zarážky väčšie veľkosti narušujú sadzbu. Vhodné je tiež oddelenie odstavcov medzerou.
 • Prvé odstavce na začiatku článku a prvé odstavce za nadpisom (alebo medzinadpisom) sa často riešia bez odstavcovej zarážky.
 • Posledný riadok v odstavci sa nazýva východový riadok. Jeho dĺžka by nemala byť menšia, ako je veľkosť odstavcovej zarážky nasledujúceho odstavca.
 • Východový (posledný) riadok odstavca nesmie byť prvým riadkom stránky (ani stĺpca). Rovnako prvým riadkom odstavca nesmie stránka (stĺpec) končiť. Týmto riadkom sa v typografickom slangu hovorí parchant, sirotavdova. Súčasné textové editory tieto riadky automaticky presúvajú.
 • Stĺpcová sadzba zvyšuje čitateľnosť textu sádzaného malým stupňom písma.

Pozri e-kurz Základy počítačovej typografie.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady