Vytvorené: 19. 01. 2014 Tlačiť

Označujeme tak činnosť, ktorú vykonávame pri zápise algoritmu do programovacieho jazyka.

Programovanie v širšom slova zmysle pozostáva z troch základných fáz:

 • Algoritmizácia predstavuje premyslenie algoritmu, prípadne jeho textový alebo grafický zápis.
 • Prepis algoritmu do počítača spočíva v prepísaní algoritmu do inštrukcií programovacieho jazyka, pričom treba algoritmus prispôsobiť špecifickosti toho-ktorého jazyka. Program okrem inštrukcií obsahuje rôzne nastavenia a prispôsobenia, popis premenných a ošetrenie chýb, ktoré môžu nastať.
 • Ladenie a testovanie programu je poslednou fázou a zahŕňa v sebe hľadanie chýb spôsobených nedokonalosťou programátora, testovanie a kontrolu správnosti výsledku.

Štruktúrované programovanie

Ide o najznámejšiu metodiku podporujúcu dobrý programovací štýl. Je to metodika, ktorá pomáha tvoriť prehľadné a zrozumiteľné programy. Môžeme ju charakterizovať nasledujúcimi princípmi:

• Program je treba vytvárať systematicky „zhora nadol“, teda začať návrhom jeho celkovej logiky a postupne sa jeho hrubé črty budú spresňovať v ďalších krokoch.

• Program by mal byť členený na jednotlivé časti (moduly), riešiace ucelené dielčie činnosti, moduly by nemali byť príliš rozsiahle.

• V programe používať prostriedky zvyšujúce jeho zrozumiteľnosť( mená identifikátorov, komentáre).

Modulárne programovanie

Ide o odlišný spôsob programovania ako pri štruktúrovanom programovaní („zdola na hor“), hoci vyššie sme použili pojem delenia programu na moduly. Modulárne programovanie využíva už existujúce, alebo dopredu napísané moduly.  Telo hlavného programu sa tvorí nakoniec s využitím týchto modulov.

Ideálnou metódou sa zdá byť prepojenie oboch metód:

• Prvá možnosť: univerzálne moduly napísať dopredu (napr. načítanie resp. výpis vstupných hodnôt...) a potom programovať zhora nadol podľa princípov štruktúrovaného programovania.

• Druhá možnosť: začať písať hlavný program v tvare postupnosti modulov a tie rozpracovať dodatočne.

Zdroje
Použitá, citovaná a odporúčaná interná „literatúra“:
· Procedúry a funkcie v Pascale - zbierka úloh (e-kniha/Informatika).
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady