Vytvorené: 01. 03. 2014 Tlačiť

1. Primeranosť

 • Formy a metódy prispôsobte možnostiam žiakov (napríklad mladší žiaci potrebujú kratšie vyučovanie a pestrejšie formy, starší majú rozvíjať aj abstraktné myslenie),
 • nepreťažujte, ale na druhej strane dostatočne vyťažujte študentov,
 • sústreďte sa na základné učivo, nie na množstvo údajov.

2. Individuálny prístup

 • Rešpektujte individuálne rozdiely žiakov,
 • uvedomte si, že prístup k žiakom je individuálny, ale výchova prebieha v kolektíve.

3. Postupnosť

 • Postupujte od blízkeho ku vzdialenému, od známeho k neznámemu, od konkrétneho k abstraktnému, od ľahkého k obtiažnejšiemu, od jednoduchého k zložitejšiemu, od všeobecného ku konkrétnemu.

4. Systematickosť, sústavnosť

 • Sústavná práca učiteľa = pravidelnosť v domácej príprave, príprava pomôcok,
 • učivo musí tvoriť logický systém, musí na seba logicky naväzovať,
 • opakujte a precvičujte sústavne,
 • vyhľadávajte pre svojich žiakov medzipredmetové vzťahy,
 • dbajte na systematickosť v celom školskom živote a dennom režime žiakov.

5. Uvedomelo, cieľavedomo

 • Uvedomelý postoj žiakov k učeniu = vysvetliť ciele učenia tak, aby ich prijali za svoje,
 • dbajte aby žiaci učivu porozumeli, pri skúšaní požadujte porozumenie t.j. vzťahy, presné pojmy a úsudky (nie memorovanie),
 • dajte žiakom priestor na premyslenie toho, čo sa učí. Nech sami objavujú vzťahy a zákonitosti,
 • umožnite žiakom pochopiť požiadavky, t.j. zmysel toho čo sa majú učiť,
 • stanovte konečné aj čiastočné ciele a kroky na ich naplnenie (ciele by ste mali vedieť tiež zdôvodniť),
 • spätná väzba = pravdivé a podporujúce pozitívne hodnotenie.

6. Trvalo

 • svojené vedomosti, znalosti, návyky, záujmy, postoje vašich žiakov by mali byť trvalé,
 • predpokladom je pochopenie, precvičovanie, opakovanie.

7. Aktívne, iniciatívne, samostatne, tvorivo

 • Vychádzajte zo samostatnej práce žiakov (kto sa vezie, nedáva pozor na cestu, kto sám musí ísť či riadiť, dáva pozor, aby nespadol alebo nezablúdil - Komenský),
 • snažte sa, aby vaši žiaci boli pri výuke čo najviac aktívny (nesedeli pasívne), nerobte ich prácu za nich. (učiacemu náleží práca, učiteľovi jej riadenie - Komenský). Pasivita ubíja ducha i pozornosť,
 • najviac sa človek naučí, keď sám niečo robí, keď sám niečo skúša, keď niečo vysvetľuje či učí iných. Priame poznávacie činnosti pomôžu hlbšiemu pochopeniu,
 • vyprovokujte zvedavosť detí, aktivujte ich tvorivosť. Človek sa potrebuje realizovať,
 • buďte demokratický. Umožnite žiakom spolurozhodovať.

8. Názorne

 • Zapojujte čo najviac zmyslov žiakov, používajte názorné pomôcky (kvalitné učebnice, počítače, mapy, tabuľky, schémy, filmy, obrázky, predmety, zvukové nahrávky, navštevujte zoologické záhrady, múzeá, choďte do prírody, robte pokusy). Vedie to k lepšiemu zapamätaniu, (v mnohých prípadoch je vhodné postupovať od príkladu k pravidlu a k praktickému použitiu. Pozor: Zanedbanie zásady názornosti vedie k verbálnym, formálnym, nejasným znalostiam. Jej preceňovanie naopak môže brzdiť rozvoj abstraktného myslenia).

9. Teóriu spojte s praxou

 • Myslite na praktickosť toho, čo sa vaši žiaci učia. Umožnite žiakom hľadať potrebné informácie v praxi a zároveň si získané informácie v škole overovať a precvičovať v praxi. Prepojte školu a vyučovanie s okolím školy a prirodzeným prostredím žiaka. Vychádzajte z predstáv a skúseností žiakov, s ktorými do školy prichádzajú. Vymedzujte výukové ciele aspoň na úrovni aplikácie získaných poznatkov. Umožnite svojim žiakom chápať a vidieť zmysluplnosť výuky v škole, priblížte im jej praktickosť.

10. Jednotne

 • Dbajte na jednotnosť výchovného pôsobenia, cieľov, zámerov, foriem a metód učiteľov, rodičov, školy a rodiny a iných výchovno-vzdelávacích organizácií, spolupracujte s rodinou. Jednotnosť posiluje pôsobenie, nejednotností paralyzuje a oslabuje. Žiak sa v rozporuplných požiadavkách ťažko orientuje, a pokiaľ sa snaží vyhovieť dostáva sa do konfliktu rolí.

11. Kvalitne, náročne, pravdivo

 • Držte sa zásady kognitívnej/intelektuálnej náročnosti. Zamerajte učebné činnosti k autentickým projektom alebo vyjadreniam, ku ktorých realizácií je nutné použiť tvorivé myslenie,
 • buďte nároční, ale ponúkajte svoju pomoc,
 • učivo, ktoré žiakom predkladáte má byť pravdivé a overené.

12. Výchovne

 • Nepodporujte neutralizovanie výchovných situácií v škole. Napr. to, že odstránime rastliny z dosahu žiakov, aby ich neničili, nevedie k mravnému chovaniu, iba sme odstránili príležitosť k poškodzovaniu, ale nie poškodzovaniu samému. Situáciu je treba riešiť z výchovného hľadiska,
 • učiteľ má ísť príkladom mravného chovania.

13. Optimisticky, pozitívne, ľudsky

 • Verte žiakom.
 • Očakávajte dobré výsledky, verte v zlepšenie. Poskytujte im spätnú väzbu a konštruktívnu kritiku.
 • Ukazujte svojim žiakom úprimný záujem o nich. Rešpektujte ich dôstojnosť a neponižujte ich. Nechajte ich povedať svoj názor.

14. Sústredene na žiaka

 • Premýšľajte, plánujte a hodnoťte vyučovanie nie z hľadiska vašej činnosti, ale predovšetkým z pohľadu žiaka.
 • Kritériom má byť Čo žiak zažije, čo bude robiť, cítiť a myslieť si, čo si z výuky odnesie? Škola je tu pre naše deti. Myslite na nich v kontexte celého ich individuálneho života a ich zodpovednosti za svoj vlastný život a dôsledky ich rozhodnutí.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady