Tlačiť

Program napísaný v jazyku Pascal.

program HanojskeVezeOk;

var
tyce: array[1..3,0..5] of integer;
i,j: integer;
z,na: integer;
top1,top2,top3: integer;
pom,pokus:integer;

begin
top1:=5;
tyce [1,1]:=10;
tyce [1,2]:=8;
tyce [1,3]:=6;
tyce [1,4]:=4;
tyce [1,5]:=2;
top2:=0;
tyce [2,1]:=0;
tyce [2,2]:=0;
tyce [2,3]:=0;
tyce [2,4]:=0;
tyce [2,5]:=0;
top3:=0;
tyce [3,1]:=0;
tyce [3,2]:=0;
tyce [3,3]:=0;
tyce [3,4]:=0;
tyce [3,5]:=0;

writeln;
for i:=5 downto 1 do begin
for j:=1 to 3 do begin
if (tyce[j,i])=10 then begin
write(' xxxxxIxxxxx ');
end;
if (tyce[j,i])= 8 then begin
write(' xxxxIxxxx ');
end;
if (tyce[j,i])= 6 then begin
write(' xxxIxxx ');
end;
if (tyce[j,i])= 4 then begin
write(' xxIxx ');
end;
if (tyce[j,i])= 2 then begin
write(' xIx ');
end;
if (tyce[j,i])= 0 then begin
write(' I ');
end;
end;
writeln;
end;
repeat
writeln;
writeln ('Kotuc z ktorej tyce chces premiestnit?');
readln(z);
writeln ('Kotuc chces premiestnit na ktoru tyc?');
readln(na);
if (z=na) then begin
writeln ('POMYLIL SI SA.');
end;
if (z=1) and (na=2) then begin
if (tyce[2,top2]>tyce[1,top1]) or (tyce[2,top2]=0)then begin
top2:=top2+1;
tyce[2,top2]:=tyce[1,top1];
top1:=top1-1;
tyce[1,top1+1]:=0;
pokus:=pokus+1;
end
else writeln ('NEMOZES PREMIESTNIT > KOTUC NA <.')
end;

if (z=2) and (na=1) then begin
if (tyce[1,top1]>tyce[2,top2]) or (tyce[1,top1]=0)then begin
top1:=top1+1;
tyce[1,top1]:=tyce[2,top2];
top2:=top2-1;
tyce[2,top2+1]:=0;
pokus:=pokus+1;
end
else writeln ('NEMOZES PREMIESTNIT > KOTUC NA <.')
end;

if (z=1) and (na=3) then begin
if (tyce[3,top3]>tyce[1,top1]) or (tyce[3,top3]=0)then begin
top3:=top3+1;
tyce[3,top3]:=tyce[1,top1];
top1:=top1-1;
tyce[1,top1+1]:=0;
pokus:=pokus+1;
end
else writeln ('NEMOZES PREMIESTNIT > KOTUC NA <.')
end;

if (z=2) and (na=3) then begin
if (tyce[3,top3]>tyce[2,top2]) or (tyce[3,top3]=0)then begin
top3:=top3+1;
tyce[3,top3]:=tyce[2,top2];
top2:=top2-1;
tyce[2,top2+1]:=0;
pokus:=pokus+1;
end
else writeln ('NEMOZES PREMIESTNIT > KOTUC NA <.')
end;

if (z=3) and (na=1) then begin
if (tyce[1,top1]>tyce[3,top3]) or (tyce[1,top1]=0)then begin
top1:=top1+1;
tyce[1,top1]:=tyce[3,top3];
top3:=top3-1;
tyce[3,top3+1]:=0;
pokus:=pokus+1;
end
else writeln ('NEMOZES PREMIESTNIT > KOTUC NA <.')
end;

if (z=3) and (na=2) then begin
if (tyce[2,top2]>tyce[3,top3]) or (tyce[2,top2]=0)then begin
top2:=top2+1;
tyce[2,top2]:=tyce[3,top3];
top3:=top3-1;
tyce[3,top3+1]:=0;
pokus:=pokus+1;
end
else writeln ('NEMOZES PREMIESTNIT > KOTUC NA <.')
end;
writeln;

for i:=5 downto 1 do begin
for j:=1 to 3 do begin
if (tyce[j,i])=10 then begin
write(' xxxxxIxxxxx ');
end;
if (tyce[j,i])= 8 then begin
write(' xxxxIxxxx ');
end;
if (tyce[j,i])= 6 then begin
write(' xxxIxxx ');
end;
if (tyce[j,i])= 4 then begin
write(' xxIxx ');
end;
if (tyce[j,i])= 2 then begin
write(' xIx ');
end;
if (tyce[j,i])= 0 then begin
write('      I ');
end;
end;
writeln;
end;
writeln;
writeln ('POCET PREMIESTNENI =',pokus);
writeln;
writeln ('HRAME DALEJ (NIE=0)?');
readln(pom);
until pom=0;

end.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Treti pilier Fotograf_krojov On-line kurzy Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady