Tlačiť

Program napísaný v jazyku Pascal.

program PolynomOk;

var
stupen,cislox,i,j,hodnota,pom:integer;
koeficient: array[0..10] of integer;

begin
writeln ('Zadajte stupen polynomu (2-9)');
readln (stupen);
writeln ('Zadajte cislo x pre ktore treba vypocitat polynom.');
readln (cislox);
for i:=0 to stupen do begin
writeln ('Zadajte ', i ,'.koeficient polynomu.');
readln (koeficient[i]);
end;
writeln;
hodnota:=koeficient[0]+koeficient[1]*cislox;
writeln(hodnota);
writeln;
for i:=2 to stupen+1 do begin
pom:=1;
for j:=1 to i do begin
pom:=pom*cislox;
writeln(pom);
end;
writeln(koeficient[i]*pom);
hodnota:=hodnota+koeficient[i]*pom;
writeln;
end;
writeln('Hodnota polynomu = ',hodnota);
readln;
end.

 

Program napísaný v jazyku Pascal.

program krajsi_polynom;

var i,x,stupen,mocninax,CelkHod: integer;
koeficient,hodnotax: array[0..100] of integer;

begin
writeln('Tvar polynomu: k0*x^0 + k1*x^1 + k2*x^2 + .. + kn*x^n.'); //vzorec
writeln('Zadajte hodnotu pre x.');
readln(x);
writeln('Zadajte stupen polynomu.');
readln(stupen);
for i:=0 to stupen do // zistenie koeficientov
begin
writeln('Zadajte hodnotu koeficientu c.',i);
readln(koeficient[i]);
end;
hodnotax[1]:=x;
for i:=2 to stupen do //pocitame hodnotu x^n
hodnotax[i]:=hodnotax[i-1]*x;
for i:=1 to stupen do //pocitame tu koef*x
CelkHod:=CelkHod+(koeficient[i]*hodnotax[i]);
writeln;
writeln('x:= ',x);
writeln('stupen polynomu:= ', stupen);
for i:=0 to stupen do
writeln('k',i,':= ',koeficient[i]);
writeln('hodnota polynomu:= ',CelkHod+koeficient[0]);
readln;
end.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Treti pilier Fotograf_krojov On-line kurzy Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady