Vytvorené: 05. 04. 2014 Tlačiť

Nultá generácia

 • Obdobie vzniku: 1940-1946,
 • konštrukčné prvky a ich hustota na podložke (10×5 cm): elektromagnetické relé, 1 invertor (logický člen - obvod),
 • funkčné vlastnosti počítača: operačná rýchlosť 101 až 102 op.s-1, vonkajšie pamäťové riadenie,
 • rozsah a druhy pripojiteľných periférnych zariadení: diernopáskové zariadenia, diernoštítkové zariadenia, elektrický písací stroj,
 • úroveň programového vybavenia: strojový kód, dierne štítky, program v inej pamäti ako údaje,
 • oblasť aplikácie: matematické výpočty, štatistické výpočty,
 • predstavitelia: Mark-1 (USA),  RVM-1 (ZSSR), ZUSE-1, 2, 3 (Nemecko), SAPO (ČSR), EDVAC (USA), EDSAC (Veľká Británia). 

Prvá generácia

 • Obdobie vzniku: 1946-1950,
 • konštrukčné prvky a ich hustota na podložke (10×5 cm): elektrónka, 1 invertor,
 • funkčné vlastnosti počítača: operačná rýchlosť 102 až 104 op.s-1 (milisekundy), vnútorné pamäťové riadenie, magnetické bubnové pamäte, feritové pamäte,
 • rozsah a druhy pripojiteľných periférnych zariadení: diernopáskové zariadenia, diernoštítkové zariadenia, tlačiarne,
 • úroveň programového vybavenia: strojový jazyk,
 • oblasť aplikácie: vedecko-technické výpočty,
 • predstavitelia: ENIAC, UNIVAC-1, IBM 650 (USA), URAL (ZSSR), EPOS (ČSR). 

Druhá generácia

 • Obdobie vzniku: 1952-1963,
 • konštrukčné prvky a ich hustota na podložke (10×5 cm): tranzistory, diódy, uplatnenie princípu modulovosti konštrukcie, 10 invertorov,
 • funkčné vlastnosti počítača: 105 op.s-1 (mikrosekundy), vnútorné pamäťové riadenie, magnetické feritové pamäte s väčšou kapacitou,
 • rozsah a druhy pripojiteľných periférnych zariadení: vstupno-výstupné kanály, magnetické páskové pamäte, magnetické diskové pamäte, snímače znakov, súradnicové zapisovače,
 • úroveň programového vybavenia: riadiace programy počítača, začiatky operačných systémov, symbolické programovacie jazyky (strojovo orientované aj vyššie) ALGOL, COBOL, FORTRAN, BASIC, režim organizácie času, teória mikroprogramovania, rozpracováva sa teória automatov,
 • oblasť aplikácie: vedecko-technické výpočty, ekonomické výpočty, prvé pokusy s umelou inteligenciou,
 • predstavitelia: IBM 704, IBM 1401, UNIVAC 1004 (USA), ZPA 600 (ČSR), MINSK 22 (ZSSR), EPOS II (ČSR). 

Tretia generácia

 • Obdobie vzniku: 1964–1971,
 • konštrukčné prvky a ich hustota na podložke: integrované tranzistorové obvody, rozšírenie princípu modulovosti častí počítača (kvôli kompatibilite zhora aj zdola), konštrukčná integrácia riadiacej a aritmeticko-logickej jednotky do procesora, výroba radov (rodín) kompatibilných počítačov, štandardizácia vstupno-výstupných kanálov, hustota je 100 invertorov na doske,
 • funkčné vlastnosti počítača: operačná rýchlosť 106 až 109 op.s-1, vnútorné pamäťové riadenie, magnetické feritové pamäte na tenkých magnetických vrstvách, hierarchia vnútorných pamätí počítača,
 • rozsah a druhy pripojiteľných periférnych zariadení: rozvoj vonkajších pamätí s priamym prístupom (magnetických, diskových), rôzne druhy terminálov, snímanie písma, lokálny a diaľkový prenos údajov a iné,
 • úroveň programového vybavenia: operačný systém s možnosťou multiprogramovania, synteticky vyšších programovacích jazykov PL-1, Pascal, umožňujúcich štruktúrované programovanie, vznik simulačného jazyka (Simula),
 • oblasť aplikácie: zložité ekonomické modelovanie, konštruovanie pomocou počítača (CAD), riadenie technologických procesov, grafika, vznik databázových systémov,
 • predstavitelia: IBM Systém 360, IBM Systém 3 (USA), SIEMENS 4004, JSEP 1 (RVHP), EC 1021, RPP-16 (ČSSR). 

Triapoltá generácia

 • Obdobie vzniku: od roku 1972 do roku 1980,
 • konštrukčné prvky a ich hustota na podložke: integrované obvody vyššej integrácie, dôsledná modulovosť konštrukcie počítača s jednotným modulovým rozhraním, výroba radov kompatibilných počítačov, vznikajú paralelné a špecializované počítače s hustotou 1000  až 10000 invertorov na doske, jednodoskové počítače,
 • architektúra počítača: vznikajú tzv. paralelné architektúry,
 • funkčné vlastnosti počítača: operačná rýchlosť 109 až 1011 op.s-1, vnútorné pamäťové riadenie, polovodičové vnútorné pamäte, hierarchia vnútorných pamätí, reálny adresový priestor sa rozširuje o virtuálny adresový priestor, mikroprogramovanie,
 • rozsah a druhy pripojiteľných periférnych zariadení: rast kapacity magnetických diskových pamätí, zariadenia diaľkového prenosu a spracovania dát, grafické terminály,
 • úroveň programového vybavenia: rozvinuté operačné systémy s možnosťami multiprogramovania, diaľkového prenosu a spracovania údajov, paralelného spracovania údajov, vizualizácia časti počítačového systému, rozvoj syntakticky vyšších programovacích jazykov, systémov riadenia báz dát,
 • oblasť aplikácie: počítačové siete, mnohoterminálové systémy CAD/CAM, expertné systémy,
 • predstavitelia: IBM System 370 (USA), ICL System 4 (Veľká Británia), EC 1025 (ČSSR), JSEP II, SMEP II (RVHP). 

Štvrtá generácia

 • Obdobie vzniku: od roku 1980,
 • konštrukčné prvky a ich hustota na podložke: integrované obvody veľmi vysokej integrácie (VLSI – Very large scale integration), dôsledná modulovosť konštrukcie, viacprocesorové systémy, funkčne a problémovo špecializované procesory, výroba radov kompatibilných počítačov, hustota 10000 až 100000 invertorov na doske, technológia C-MOS,
 • architektúra počítača: paralelné architektúry,
 • funkčné vlastnosti počítača: operačné rýchlosť 1012 op.s-1 (pikosekundy), vnútorné pamäťové riadenie, polovodičové vnútorné pamäte, hierarchická štruktúra pamätí, mikroprogramovanie,
 • rozsah a druhy pripojiteľných periférnych zariadení: rast kapacity magnetickodiskových pamätí, rozvoj periférnych zariadení pre prácu v reálnom čase, rozvoj zariadení na spracovanie textových a obrazových údajov,
 • úroveň programového vybavenia: viacprocesorové operačné systémy, rozvoj systémov riadenia bázy dát (najmä distribuovaných), programovacie jazyky veľmi vysokej úrovne, rozvoj programových nástrojov, jazyky na paralelné programovanie OCCAM (Veľká Británia), CONCURRENT C, jazyky na logické programovanie Prolog, jazyky na objektové programovanie SMALLTALK, renovovaný LISP,
 • oblasť aplikácie: prenikanie výpočtovej techniky do všetkých oblastí hospodárstva, riadenia výroby a správy, kancelárií, škôl, výskumu a kultúry,
 • predstavitelia: IBM System 43xx (USA), ICL system 29 – vyššie modely (Veľká Británia), JSEP III (RVHP), superpočítače CRAY MS (USA), paralelné počítače s architektúrou hypercube, SIMDMIMD, napr. iPSC/2 (INTEL), DAP 2 (ICL), projekt počítača Suprenum.   

Piata generácia

 • Obdobie vzniku: prvé vlastnosti definované v roku 1981, Japonsko, neskôr USA, EHS,
 • konštrukčné prvky a ich hustota na podložke, nové veľmi rýchle elektronické obvody, integrované obvody VLSI, ULSI (Ultra large scale integration) a WSI (integrácia celej dosky) s hustotou 100000 až 100 miliónov invertorov na doske, technológia C-MOS a GaAs pre rýchle aplikácie, transputery,
 • architektúra počítača: paralelné architektúry,
 • funkčné vlastnosti počítača: operačná rýchlosť počítača 106-108 op.s-1 v pohyblivej rádovej čiarke, 106 logických inferencií.s-1, nové typy pamätí s veľmi vysokou kapacitou (rádovo gigabyty),
 • rozsah a druhy pripojiteľných periférnych zariadení: zariadenia pre vstup a výstup obrazu, reči (prirodzeného jazyka),
 • úroveň programového vybavenia: systémy riadenia bázy znalostí, systémy riešenia problémov a inferencií, systémy inteligentného rozhrania, programovacie jazyky umelej inteligencie, logické programovanie,
 • oblasť aplikácie: komunikácia v prirodzenom jazyku, pomocou hlasu, písma, obrazu, inteligentné systémy CAD/CAM, inteligentné roboty so zrakom a sluchom. 

Šiesta generácia

 • Termínom neuropočítač majú byť pomenované počítače šiestej generácie. Vyvíjajú sa rovnakom princípe a spôsobe spracovania informácií ako pracuje ľudský mozog. Tvorcovia systému predpokladajú, že neuropočítače budú samostatne rozhodovať o spôsobe činnosti systému a budú sa vedieť učiť.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady