Právo - Licencia, licenčná zmluva, multilicencia, školské a študentské licencie :)

Vytvorené: 07. 04. 2014 Tlačiť

Právo na používanie programu (nie úpravu jeho zdrojového kódu).

Vzhľadom na to, že vytvorenie softvéru je činnosť náročná ako na čas, tak i na duševné a finančné prostriedky a vytváranie jeho kópií je veľmi jednoduché, je potrebné autorov  pred touto nekalou činnosťou chrániť. Vytvorený softvér je intelektuálnym vlastníctvom svojho tvorcu a programátor alebo firma, ktorí ho vytvorili, majú naň autorské právo. Získajú ho na základe autorského zákona, ktorý tvorcu softvéru chápe ako autora diela a určuje mu práva i povinnosti. Podľa tohto zákona je právom autora rozhodovať o tom, ako sa bude jeho dielo šíriť a používať. Ak kupujeme od autora aplikáciu, nekupujeme ju ako celok so zdrojovým kódom a právom na akékoľvek úpravy, ale za finančnú protihodnotu získavame len licenciu – právo na používanie.

Licencia spravidla obsahuje informáciu:

 • o tom, že program môžeme inštalovať iba vtedy, ak súhlasíme so všetkými podmienkami licenčnej zmluvy[1]. Text zmluvy býva zvyčajne zobrazený v prvých krokoch inštalácie a bez jeho potvrdenia nemôžeme ďalej inštalovať[2],
 • o spôsobe použitia diela – za akých podmienok môžeme program používať a rozširovať (bežne je ďalšie rozširovanie prísne zakázané, niekedy s výnimkou záložnej kópie),
 • o rozsahu licencie – aký je počet počítačov, na ktorých môžeme súčasne program používať (štandardne jeden),
 • o čase, na ktorý autor licenciu udeľuje (trvalá, dočasná, časovo obmedzená a pod.),
 • o odmene alebo spôsobe jej určenia, ak sa autor a nadobúdateľ nedohodli na bezodplatnom poskytnutí licencie,
 • o tom, za čo preberá a za čo nepreberá zodpovednosť tvorca programu – spravidla nepreberá zodpovednosť za nič, pokiaľ mu to dovolia zákony krajiny, v ktorej je softvér predávaný.

Softvérová licencia sa zvyčajne vzťahuje na jeden počítač. Ak má firma niekoľko počítačov, potrebuje licenciu na každý z nich. Nemusí však kupovať program na každý osobitne, pretože zvyčajne je lacnejšie kúpiť multilicenciu na niekoľko počítačov.

Špeciálnou kategóriou licencií sú školské a študentské licencie, ktorých cena zvyčajne predstavuje len časť ceny licencií komerčných (prípadne je zdarma) ale neumožňuje používanie príslušného programu na komerčné účely – pomocou programu s takouto licenciou nemôžeme vytvoriť produkt, ktorý by sa potom predával.

Poznámka
Rovnako ako sú autorským zákonom chránené počítačové programy, sú ním chránené aj obrázky (niekto do ich nakreslenia musel investovať čas a talent), fotografie, texty (knihy) a, samozrejme, hudba a filmy. Mnohé z týchto „diel“ sú dostupné aj prostredníctvom Internetu, no vždy je potrebné zistiť, či a aké právo máme na ich využívanie (prehrávanie, ďalšie rozširovanie a pod.).
[1] Licenčná zmluva je vo všeobecnosti považovaná za zmluvu, na základe ktorej jedna zmluvná strana poskytuje druhej zmluvnej strane súhlas na používanie určitého predmetu práva duševného vlastníctva.
[2] Paradoxom je, že k licencii sa väčšinou dostaneme až vtedy, keď máme program zakúpený a pokúšame sa ho inštalovať.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady