Vytvorené: 09. 04. 2014 Tlačiť

Grafické vyjadrenie algoritmu.

Tento zápis využíva konštrukcie, na ktorých sú založené súčasné programovacie jazyky.

SYMBOLY ŠTRUKTUROGRAMU

Príkaz vstupu

 • umožňuje zadať procesoru konkrétnu hodnotu údajov, ktoré má spracovať,
 • tieto hodnoty sa uložia do premenných,
 • v každom momente vykonávania algoritmu by mala byť v premennej nejaká konkrétna hodnota. 

 

Príkaz výstupu

 • umožňuje získať od procesora výsledky algoritmu alebo iné oznamy,
 • preto sa pred „šípkou von“ píše názov premennej, ktorej hodnotu chceme získať alebo text uzavretý v úvodzovkách, napr. „nemá riešenie“,
 • súhrne tieto rôzne druhy výstupných informácií nazývame položky. 

 

Príkaz priradenia

zmena hodnôt premenných je počas vykonávania algoritmu možná 2 spôsobmi:

 • príkazom vstupu,
 • priradením novej hodnoty.

Priraďovací príkaz ukladá procesoru, aby vykonal operácie na pravej strane a výsledok uložil do premennej meno ktorej je na ľavej strane.  

 

Postupnosť príkazov

vyplní sa v poradí, v akom sú príkazy pod sebou zapísané.

 

Vetvenie výpočtu

v závislosti od splnenia podmienky sa postup vetví na rôzne prípady. Ak je podmienka splnená (+), postupuje sa plnením príkazu (činnosti) 1, v opačnom prípade (–) sa pokračuje vykonaním príkazu 2. Aj je potrebné vetviť postup na viacero rôznych riešení v závislosti od podmienky, potom vkladáme viacero alternatív do seba. 

 

Cykly

Cyklus s pevným počtom opakovaní

telo cyklu sa opakuje vopred známy počet-krát, na zisťovanie počtu opakovaní cyklu slúži riadiaca premenná cyklu, ktorá nadobúda hodnoty od dolnej hranice po hornú hranicu (po jednej). 

 

Cyklus s podmienkou na začiatku

telo cyklu sa opakuje, pokiaľ platí – je splnená podmienka cyklu,

 • ak je podmienka splnená, telo cyklu sa vykoná,
 • ak nie je splnená podmienka telo cyklu sa vynechá a pokračuje sa v plnení príkazov nasledujúcich za cyklom.  

 

Cyklus s podmienkou na konci

najskôr sa vykoná telo cyklu, potom sa zisťuje splnenie podmienky cyklu[1],

 • aj je podmienka splnená, vykonávanie cyklu sa ukončí,
 • ak nie je splnená podmienka, riadenie procesu sa vráti na vykonávanie tela cyklu. 

 

Zápis rovnakého algoritmu prostredníctvom vývojového diagramu a štrukturogramu

 

[1] Cyklus sa vykoná minimálne (najmenej) raz.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady