Obchodná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, komanditná spoločnosť, akciová (účastinná) spoločnosť :)

Vytvorené: 18. 04. 2014 Tlačiť

Združenie dvoch alebo viacerých podnikateľov (aj právnických osôb), ktorí sa dohodnú, že budú vykonávať podnikateľskú činnosť pod spoločným názvom - firmou.

Obchodné spoločnosti sa zapisujú do obchodného registra. Obchodný zákonník (je našou základnou právnou normou pre oblasť podnikania) uvádza štyri typy obchodných spoločností.

1.oVerejná obchodná spoločnosť vzniká združením minimálne dvoch spoločníkov, ktorí ručia za jej záväzky neobmedzene, teda celým svojím majetkom.. Riadiť a zastupovať spoločnosť môže každý zo spoločníkov, prípadne sa dohodnú, koho poveria vedením spoločnosti. Kapitál spoločnosti tvoria vklady jednotlivých spoločníkov, podľa ich veľkosti sa potom delí dosiahnutý zisk. Založenie takejto spoločnosti si vyžaduje základný kapitál.

2.oSpoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť jeden alebo niekoľko (maximálne 50) spoločníkov. Všetci spoločníci ručia za záväzky spoločnosti obmedzene, t. j. iba do výšky svojho kapitálového vkladu. Tento vklad však musia zložiť vopred a musí byť minimálne 5 000 EUR, z toho vklad každého zo spoločníkov 750 EUR.

3.oKomanditná spoločnosť združuje dva druhy spoločníkov - komplementárov a komanditistov. Komplementári ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene, t. j. celým svojím majetkom. Komanditisti ručia za záväzky spoločnosti obmedzene, len do výšky svojho kapitálového vkladu (minimálne 250 EUR). Riadiť a zastupovať spoločnosť môžu iba komplementári, ktorí majú aj vyšší podiel na zisku spoločnosti.

4.oAkciová (účastinná) spoločnosť je spoločnosť, ktorej základný kapitál (minimálne 25 000 EUR) je rozdelený na určitý počet podielov - akcií (účastín), a tie vlastnia jednotliví akcionári (účastinári). Zakladatelia akciovej spoločnosti predávajú akcie, čím získavajú kapitál od veľkého počtu ľudí - akcionárov. Ľudia, ktorí si kúpia akcie, poskytujú vlastne spoločnosti určitý kapitál od veľkého počtu ľudí - akcionárov. O dôležitých veciach spoločnosti sa rozhoduje hlasovaním na valnom zhromaždení akcionárov (najvyšší orgán). To znamená, že v nej rozhoduje majiteľ najväčšieho množstva akcií, ktorý má najviac hlasov.

Základné organizačno-právne formy podnikania

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady