Autor: Ján Skalka, Cyril Klimeš, Gabriela Lovászová, Peter Švec

Vytvorené: 28. 10. 2013 Tlačiť

1. Základné pojmy

a) Definujte pojem počítačová sieť a charakterizujte jej časti.
b) Popíšte výhody a riziká spájania počítačov do počítačových sietí.

2. Základné časti počítačových sietí

a) Vymenujte a charakterizujte možnosti pripojenia uzla do počítačovej siete.
b) Popíšte najtypickejšie zariadenia pripájané do počítačovej siete ako uzly.

3. Modely počítačových sietí

a) Vysvetlite pojem sieťový protokol.
b) Vysvetlite dôvody potreby vytvorenia referenčných modelov počítačových sietí.
c) Popíšte referenčný model ISO/OSI.
d) Popíšte rozdiely medzi protokolmi TCP a UDP.
e) Vysvetlite pojem IP adresa a pojem port.
f) Porovnajte referenčné modely TCP/IP a ISO/OSI.

4. Delenie počítačových sietí

a) Popíšte delenie podľa architektúry počítačovej siete, vysvetlite pojem server a možnosti jeho využitia.
b) Popíšte delenie počítačových sietí podľa rozlohy.
c) Popíšte delenie počítačových sietí podľa fyzickej topológie, výhody, nevýhody a charakteristiky jednotlivých topológií.
d) Popíšte logické topológie počítačových sietí a charakterizujte najpoužívanejšie metódy.
e) Vymenujte a stručne popíšte sieťové technológie a ich využitie v reálnom prostredí.

5. Internet

a) Vysvetlite pojem Internet a princíp jeho fungovania.
b) Vysvetlite pojmy IP adresa, doména, DNS a URL.
c) Uveďte a stručne charakterizujte najpoužívanejšie služby Internetu.
d) Vysvetlite funkciu protokolu http a pojem hypertext.
e) Popíšte postup získania webovej stránky od požiadavky používateľa až po jej zobrazenie.
f) Na čo slúži vyhľadávací server, ako pracuje a aké typy vyhľadávania poznáte?
g) Popíšte objekty www stránky.
h) Popíšte službu FTP a vysvetlite jej zmysel.
i) Vysvetlite rozdiel medzi e-mailovou schránkou a e-mailovou adresou a popíšte jej štruktúru.
j) Charakterizujte protokoly SMTP, IMAP a POP.
k) Popíšte základné funkcie a činnosti e-mailového klienta.
l) Charakterizujte formy diskusií prostredníctvom neinteraktívnej komunikácie.
m) Popíšte možnosti interaktívnej komunikácie a stručne ich charakterizujte.
n) Vysvetlite význam videokonferencií.
o) Popíšte výhody a nevýhody elektronického obchodovania.
p) Aké výhody a riziká prináša využívanie Internet bankingu? Ako sa možno pred jednotlivými rizikami brániť?
q) Popíšte služby P2P, RSS, e-learning a blog.

6. Komunikácia v počítačovej sieti

a) Vysvetlite pojem Internet.
b) Ako sú údaje chránené pri prenose v počítačovej sieti najčastejšie?
c) Popíšte možnosti využitia šifrovanej komunikácie.
d) Vysvetlite pojmy bezpečnostný certifikát, certifikačná autorita a elektronický podpis.
e) Aké sú dôvody využívania elektronického podpisu?
f) Popíšte princíp fungovania elektronického podpisu.
g) Vysvetlite pojem Netiketa a uveďte jej základné pravidlá.

Zdroje
Prevzaté a upravené z:
Ján Skalka, Cyril Klimeš, Gabriela Lovászová, Peter Švec, Informatika na maturity a prijímacie skúšky, Enigma, Nitra 2007, ISBN 978-80-89132-50-8.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady