Autor: Ján Skalka, Cyril Klimeš, Gabriela Lovászová, Peter Švec

Vytvorené: 28. 10. 2013 Tlačiť

1. Základné pojmy

a) Definujte rozdiel medzi pojmom údaj a informácia.
b) Popíšte informatiku ako vedu – jej pôvod, ciele, rozdelenie.

2. Zdroje informácií

a) Ktoré historické objavy považujete za najdôležitejšie pre vznik počítača?
b) Určte a popíšte najpoužívanejšie zdroje informácií v súčasnosti.
c) Popíšte spôsoby spracovania informácií, určte najvýhodnejší a zdôvodnite.
d) Vysvetlite pojem multimédiá, uveďte príklady a možnosti ich využitia.

3. Kódovanie a šifrovanie

a) Aké sú dôvody kódovania informácií v praxi? Uveďte príklady z bežného života.
b) Prostredníctvom morzeovky zakódujte svoje meno. Kedy by ste tento kód použili?
c) Definujte základné jednotky kódovania informácií v digitálnych zariadeniach.
d) Prečo sa pri spracúvaní údajov prostredníctvom počítača využíva práve dvojková sústava?
e) Vysvetlite rozdiel medzi ASCII a UTF.
f) Popíšte kódovanie textových, obrazových a zvukových informácií v počítači.
g) Obrázok má rozmery 800x600 farebných bodov. Koľko kB zaberie, ak používa 256 farebnú škálu?
h) Popíšte kódovanie číselných údajov (celé i reálne čísla).
i) Prečo rozlišujeme alfanumerický a číselný typ?
j) Popíšte aplikácie spracúvajúce jednotlivé typy informácií a formáty, v ktorých sa uchovávajú.
k) Popíšte princíp a zmysel značkovacích jazykov.
l) Doplňte:

(10110110)2   = ( )8   = ( )10   = ( )16
( )2    = (625501)8    = ( )10    = ( )16
( )2   = ( )   = (9412)10    = ( )16 
( )2   = ( )   = ( )10   = (AF10)16
( )2    = ( )8   = ( )10   = (24EE0)16

m) Vypočítajte:

(10110)2 + (1000110)2 =   (1110)2 + (11111)2 =  
(10111)2 – (10110)2 =   (1010101)2 – (101010)2 =  

n) Definujte rozdiel medzi kódovaním a šifrovaním.
o) Zvolený text zakódujte prostredníctvom Vigenerovej šifry.
p) Popíšte rozdiely medzi symetrických a asymetrických šifrovaním. Vysvetlite na príklade.
q) Navrhnite vlastný algoritmus na zakódovanie a odkódovanie textu.
r) Navrhnite vlastný kód na zakódovanie a odkódovanie číselných údajov.
s) Vysvetlite, ako je možné rozšifrovať text zašifrovaný jednoduchou zámenou.
t) Vysvetlite pojem komprimácia a popíšte jej princíp.
u) Aké typy komprimácie poznáte a na aké typy údajov sa používajú?

4. Spracovanie a prezentácia obrazových a zvukových informácií

a) Popíšte princíp práce v rastovom a vektorovom grafickom editore. V akých prípadoch sa ktorý používa?
b) Vysvetlite tvorbu farieb prostredníctvom modelov RGB a CMYK.
c) Popíšte výhody a nevýhody bezstratovej a stratovej kompresie.
d) Vysvetlite pojem digitalizácia a popíšte proces pri získavaní grafických informácií.
e) Uveďte zariadenia, ktoré možno využiť na digitalizáciu.
f) Vysvetlite pojem a princíp animácie.
g) Popíšte digitalizáciu zvuku a parametre, ktoré majú vplyv na jej kvalitu.
h) Popíšte principiálny rozdiel medzi zvukovými formátmi wav, mp3 a mid.
i) Určte parametre, ktoré majú vplyv na kvalitu videonahrávky.
j) Popíšte princíp kompresie využívaný vo formátoch kategórie MPEG.
k) Popíšte možnosti prezentácie získaných údajov a stručne charakterizujte situácie, v ktorých je vhodné ich použiť.
l) Vysvetlite pojmy 2D a 3D.

5.

Navrhnite projekt na získanie údajov zo zvolenej oblasti. Popíšte postup, akým budete údaje zhromažďovať, digitalizáciu, aplikácie, ktoré využijete a spôsob prezentácie.

Zdroje
Prevzaté a upravené z:
Ján Skalka, Cyril Klimeš, Gabriela Lovászová, Peter Švec, Informatika na maturity a prijímacie skúšky, Enigma, Nitra 2007, ISBN 978-80-89132-50-8.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady