Autor: Ján Skalka, Cyril Klimeš, Gabriela Lovászová, Peter Švec

Vytvorené: 28. 10. 2013 Tlačiť

1. Základné pojmy

a) Definujte rozdiel medzi pojmom údaj a informácia.
b) Popíšte informatiku ako vedu – jej pôvod, ciele, rozdelenie.

2. Zdroje informácií

a) Ktoré historické objavy považujete za najdôležitejšie pre vznik počítača?
b) Určte a popíšte najpoužívanejšie zdroje informácií v súčasnosti.
c) Popíšte spôsoby spracovania informácií, určte najvýhodnejší a zdôvodnite.
d) Vysvetlite pojem multimédiá, uveďte príklady a možnosti ich využitia.

3. Kódovanie a šifrovanie

a) Aké sú dôvody kódovania informácií v praxi? Uveďte príklady z bežného života.
b) Prostredníctvom morzeovky zakódujte svoje meno. Kedy by ste tento kód použili?
c) Definujte základné jednotky kódovania informácií v digitálnych zariadeniach.
d) Prečo sa pri spracúvaní údajov prostredníctvom počítača využíva práve dvojková sústava?
e) Vysvetlite rozdiel medzi ASCII a UTF.
f) Popíšte kódovanie textových, obrazových a zvukových informácií v počítači.
g) Obrázok má rozmery 800x600 farebných bodov. Koľko kB zaberie, ak používa 256 farebnú škálu?
h) Popíšte kódovanie číselných údajov (celé i reálne čísla).
i) Prečo rozlišujeme alfanumerický a číselný typ?
j) Popíšte aplikácie spracúvajúce jednotlivé typy informácií a formáty, v ktorých sa uchovávajú.
k) Popíšte princíp a zmysel značkovacích jazykov.
l) Doplňte:

(10110110)2   = ( )8   = ( )10   = ( )16
( )2    = (625501)8    = ( )10    = ( )16
( )2   = ( )   = (9412)10    = ( )16 
( )2   = ( )   = ( )10   = (AF10)16
( )2    = ( )8   = ( )10   = (24EE0)16

m) Vypočítajte:

(10110)2 + (1000110)2 =   (1110)2 + (11111)2 =  
(10111)2 – (10110)2 =   (1010101)2 – (101010)2 =  

n) Definujte rozdiel medzi kódovaním a šifrovaním.
o) Zvolený text zakódujte prostredníctvom Vigenerovej šifry.
p) Popíšte rozdiely medzi symetrických a asymetrických šifrovaním. Vysvetlite na príklade.
q) Navrhnite vlastný algoritmus na zakódovanie a odkódovanie textu.
r) Navrhnite vlastný kód na zakódovanie a odkódovanie číselných údajov.
s) Vysvetlite, ako je možné rozšifrovať text zašifrovaný jednoduchou zámenou.
t) Vysvetlite pojem komprimácia a popíšte jej princíp.
u) Aké typy komprimácie poznáte a na aké typy údajov sa používajú?

4. Spracovanie a prezentácia obrazových a zvukových informácií

a) Popíšte princíp práce v rastovom a vektorovom grafickom editore. V akých prípadoch sa ktorý používa?
b) Vysvetlite tvorbu farieb prostredníctvom modelov RGB a CMYK.
c) Popíšte výhody a nevýhody bezstratovej a stratovej kompresie.
d) Vysvetlite pojem digitalizácia a popíšte proces pri získavaní grafických informácií.
e) Uveďte zariadenia, ktoré možno využiť na digitalizáciu.
f) Vysvetlite pojem a princíp animácie.
g) Popíšte digitalizáciu zvuku a parametre, ktoré majú vplyv na jej kvalitu.
h) Popíšte principiálny rozdiel medzi zvukovými formátmi wav, mp3 a mid.
i) Určte parametre, ktoré majú vplyv na kvalitu videonahrávky.
j) Popíšte princíp kompresie využívaný vo formátoch kategórie MPEG.
k) Popíšte možnosti prezentácie získaných údajov a stručne charakterizujte situácie, v ktorých je vhodné ich použiť.
l) Vysvetlite pojmy 2D a 3D.

5.

Navrhnite projekt na získanie údajov zo zvolenej oblasti. Popíšte postup, akým budete údaje zhromažďovať, digitalizáciu, aplikácie, ktoré využijete a spôsob prezentácie.

Zdroje
Prevzaté a upravené z:
Ján Skalka, Cyril Klimeš, Gabriela Lovászová, Peter Švec, Informatika na maturity a prijímacie skúšky, Enigma, Nitra 2007, ISBN 978-80-89132-50-8.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady