Autor: Ján Skalka, Cyril Klimeš, Gabriela Lovászová, Peter Švec

Vytvorené: 28. 10. 2013 Tlačiť

1. Základné pojmy

a) Vysvetlite pojem informačné a komunikačne technológie.
b) Popíšte štandardné vybavenie dnešného počítača z hľadiska používateľa.
c) Aké požiadavky musí počítač spĺňať, aby ho bolo možné označiť za multimediálny?

2. Architektúra počítača

a) Popíšte von Neumannovu architektúru počítača a vysvetlite jej činnosť.
b) Popíšte harwardskú koncepciu počítača a určte odlišnosti oproti von Neumannovej.
c) Stručne popíšte jednotlivé generácie počítačov ako z hľadiska hardvéru, tak i softvéru.

3. Hardvér

a) Vymenujte základné komponenty počítača a ich parametre, ktoré sú v súčasnosti aktuálne.
b) Popíšte základnú dosku a stručne charakterizujte jednotlivé jej časti.
c) Popíšte základnú dosku z pohľadu zberníc.
d) Vymenujte a popíšte najpoužívanejšie rozhrania základnej dosky.

Procesor
e) Čo je procesor, na čo slúži a aké sú jeho základné časti.
f) Popíšte jednotlivé charakteristiky procesora a vysvetlite na čo majú vplyv.
g) Charakterizujte procesory typu CISC a RISC. Ktorá kategória je typická pre súčasnosť?

Pamäte
h) Vymenujte charakteristiky pamätí a uveďte ich základné delenia.
i) Rozdeľte a popíšte vnútorné pamäte z hľadiska prístupu k údajom.
j) Definujte rozdiel medzi pojmami BIOS a CMOS.
k) Na čo slúži vyrovnávacia (cache) pamäť a ktoré zariadenia ju využívajú?

Vonkajšie pamäte
l) Vymenujte charakteristiky vonkajších pamätí.
m) Popíšte fyzickú a logickú štruktúru pevného disku.
n) Vysvetlite pojem súborový systém a vymenujte najrozšírenejšie.
o) Vysvetlite pojmy formátovanie, partícia, fragmentácia, defragmentácia.
p) Aký zmysel má technológia RAID?
q) Popíšte princíp CD a odlišnosti voči DVD.
r) Popíšte výmenné pamäťové média (disketa, flash-disk atď.).
s) Vysvetlite rozdiely medzi pevným diskom a operačnou pamäťou.
t) Čo je kapacita a akú kapacitu majú jednotlivé pamäti a pamäťové médiá?

Vstupné zariadenia
u) Vymenujte najpoužívanejšie vstupné zariadenia a stručne popíšte ich účel a základné vlastnosti.
v) Vysvetlite rozdiel medzi technológiami CCD a CIS využívanými u skenerov.

Výstupné zariadenia
w) Popíšte štruktúru grafickej karty a cestu grafickej informácie.
x) Čím sa líši grafický akcelerátor od grafickej karty?
y) Vymenujte základné typy monitorov a popíšte ich vlastnosti.
z) Popíšte možnosti využitia dataprojektora, rozdelenie dataprojektorov a princíp ich činnosti.
aa) Vymenujte jednotlivé typy tlačiarní, popíšte ich charakteristiky a princíp práce.
bb) Popíšte rozdiel medzi riadkovou a stránkovou tlačiarňou.
cc) Popíšte moduly zvukovej karty.

4. Typy počítačových systémov

a) Vymenujte a charakterizujte jednotlivé typy počítačových systémov.

5. Operačné systémy

a) Definujte pojmy hardvér, softvér a údaje. Popíšte rozdiely medzi softvérom a údajmi.
b) Definujte operačný systém a vysvetlite jeho úlohu v počítačovom systéme.
c) Popíšte štruktúru, vrstvy a následne i fungovanie operačného systému. Vymenujte a popíšte úlohy operačného systému.
d) Vymenujte a popíšte úlohy operačného systému.
e) Ako delíme operačné systémy?
f) Vysvetlite rozdiely medzi súborom a priečinkom, popíšte ich atribúty.
g) Porovnajte operačné systémy typu MS Windows a Unix/Linux, vymenujte ich výhody a nevýhody.
h) Charakterizuje operačný systém MS Windows prostredníctvom jeho vlastností.
i) Vysvetlite pojem asociovaný.
j) Popíšte objekty operačného systému MS Windows.
k) Vysvetlite rozdiel medzi pravou ikonou a odkazom (zástupcom).
l) Vymenujte a charakterizujte najpoužívanejšie systémové nástroje operačného systému MS Windows.

Zdroje
Prevzaté a upravené z:
Ján Skalka, Cyril Klimeš, Gabriela Lovászová, Peter Švec, Informatika na maturity a prijímacie skúšky, Enigma, Nitra 2007, ISBN 978-80-89132-50-8.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2022 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady