Vytvorené: 12. 11. 2013 Tlačiť

Veda, ktorá sa zaoberá zberom, uchovávaním, spracúvaním, šírením a využívaním údajov (informácií).

Pôvodne sa odtrhla od matematiky a vo svojich začiatkoch sa často stotožňovala s pojmom výpočtová technika. Tento sa však časom vzhľadom na zmenu obsahu prestal používať a prvky výpočtovej techniky dnes informatika využíva hlavne ako prostriedok na spracúvanie a uchovávanie informácií.

Informatika pozostáva z viacerých medzi sebou viac či menej poprepájaných oblastí, ktoré však úplne presne vymenovať nedokážeme, pretože prvky informatiky možno v súčasnosti nájsť už takmer vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti:

 • Používanie počítača – v tomto prípade počítač nie je prostriedkom na dosiahnutie cieľa, ale hlavnou úlohou je naučiť sa ho ovládať a používať. Do tejto skupiny by sme mohli zahrnúť prvé zoznámenie používateľa s počítačom, snahu o zvládnutie klávesnice, myši, neskôr textového editora, grafického, tabuľkového procesora a základov práce s údajmi (súbormi a priečinkami). Mnohí používatelia pre svoju prácu a každodenný život viac nepotrebujú a postačuje im zvládnutie tejto úrovne.
 • Výpočtová technika – zvyčajne je jej predmetom skúmanie technického vybavenia, napr. počítačov, hardvérových komponentov, prvkov počítačových sietí a pod.
 • Algoritmizácia – spočíva v navrhovaní postupov (algoritmov), prostredníctvom ktorých dokáže človek alebo stroj vyriešiť problém a vrátiť výsledky na základe vstupných údajov.
 • Programovanie – je založené na prepisovaní algoritmov do programovacieho jazyka tak, aby ich bol schopný realizovať počítač.
 • Softvérové inžinierstvo – hovorí o tom, ako efektívne písať a ladiť programy, ako organizovať vývojové tímy a ako majú vytvorené aplikácie vyzerať.
 • Počítačová grafika – sa venuje spracovaniu obrazov a fotografií, kresleniu konštrukcií, modelovaniu dvojrozmerných i priestorových objektov.
 • Počítačová simulácia – umožňuje prostredníctvom matematických modelov vytvárať a skúmať objekty a situácie, ktorých správanie nie je možné sledovať v reálnom svete a reálnom čase.
 • Formálna logika, teória automatov a formálnych jazykov – na teoretickej úrovni navrhuje matematické modely strojov, formalizuje zápis algoritmov a programovacích jazykov.
 • Kybernetika a robotika – si kladú za cieľ vytvorenie stroja, ktorý bude schopný samostatnej činnosti a v dokonalejšom variante dokáže reagovať na okolité prostredie.
 • Umelá inteligencia – je veda, ktorej cieľom je vytvorenie prostriedkov umožňujúcich poznať a porozumieť procesom považovaným za prejavy ľudskej (prirodzenej) inteligencie, a získané poznatky aplikovať pri tvorbe strojov a programových  systémov.
 • Dokonca sem patrí i knihoveda, ktorá skúma informácie, ich šírenie a informačné systémy, avšak orientuje sa najmä na natlačené a písané materiály.

Ciele informatiky sa rovnako, ako veda samotná, formovali v priebehu niekoľkých desiatok rokov a dnes možno konštatovať, že hlavným cieľom informatiky je uľahčiť adresátovi rozhodovanie a poskytnúť mu dostatok informácií na to, aby dokázal prijať čo najlepšie subjektívne rozhodnutie.

Zdroje
Prevzaté a upravené z:
Ján Skalka, Cyril Klimeš, Gabriela Lovászová, Peter Švec, Informatika na maturity a prijímacie skúšky, Enigma, Nitra 2007, ISBN 978-80-89132-50-8.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady