Kúty - História a súčasnosť obce Kúty - Namiesto úvodu :)

Autor: Igor Krucovčin

Vytvorené: 19. 11. 2014 Tlačiť

Milí čitatelia. 

Na napísaní knihy o Kútoch som sa dohodol ešte v minulosti s pánom Jozefom Polákom, dnes už nebohým, bývalým predsedom Miestneho národného výboru obce v rokoch 1964-1969.

Štartovacím impulzom pre začatie písania bolo prečítanie krátkych dejín obce zverejnených v propagačnom letáku.

Vychádzajúc z kníh o Slovensku, v ktorých som našiel aj skromné informácie o obci, som tieto dejiny rozšíril. „Suchú“ faktografiu som postupne doplnil o životopisy slávnych rodákov a obyvateľov,  o opisy obce a jej pamiatok v rôznych dobách existencie. K tomuto všetkému som „pribalil“ aj úsmevné, ale aj smutné a záslužné činy občanov obce. Veľmi mi pomohli články pánov Mikuša a Poláka uverejnené v kultúrnom mesačníku Kúcan. Jeho redaktorkou bola v čase vydávania pani Eva Vítková. Obrovským informačným zdrojom bola mohutná zbierka odpisov a rôznych originálnych dokumentov, dobová tlač, výstrižky z novín a časopisov, pozvánky, pozývacie a delegačné listy, výzvy, diskusné príspevky, referáty, vlastné komentáre, poznámky a postrehy, členské preukazy, doklady, legitimácie, diplomy, ocenenia, osvedčenia, vysvedčenia, posudky, osobná korešpondencia a rôzne tlačoviny a fotografie, ktoré počas svojho života zozbieral, dostal alebo napísal Jozef Polák. Pomohla mi aj práca miestnej študenky Dominiky Mrázovej.

Za pomoc pri písaní knihy ďakujem aj skvelým obyvateľom obce a ich komentárom, vysvetleniam alebo zapožičaniam fotografií, kníh, medailí, ale hlavne ich ochote pomôcť mi.

Niektoré obrázky a texty pochádzajú nielen zo slovenských zdrojov, ale aj z internetových stránok v Spojených štátoch amerických. Až tam sa dostali Kúcania. jeden z rodákov žije dokonca v Austrálii! Kto z Kúcanov vie, že jeden z rodákov obce sa deväťkrát ženil a ani raz nerozviedol? Že futbalové mužstvo Kútov dokázalo poraziť súpera rozdielom 12 gólov. Že sa v obci hralo divadlo už v roku 1861? Že obyvatelia obce zachránili počas druhej svetovej vojny viac ako 120 ľudí? Viete, že kútske výrobky sa v súčasnosti vyvážajú až do Japonska? Takéto zaujímavosti nájdete v kapitole o slávnych obyvateľoch alebo rekordoch obce.

Pretože nepochádzam zo Záhoria, nielen kvôli sebe som knihu doplnil o čiastočne obrázkový, kúcansko-slovenský slovník.

Z predpokladnej 50 stránkovej brožúry je dnes (v roku 2004) viac ako 200 stránková kniha. A zo záhoráckej obce so spoločnými dvorami a záhoráckym nárečím sa stala obec s veľkým O. Obec veľká skutkami a životom jej obyvateľov, kultúrnymi tradíciami, pamiatkami a históriou. 

Autor 

Zdroje
Použitá, doporučená a citovaná literatúra
·-Futbal v Kútoch, Jozef Polák, Rukopis brožúry pripravenej do tlače, ktorej vydanie bolo plánované pri príležitosti 55. výročia kútskeho futbalu v roku 1982.
·-Internetová stránka obce Kúty.
·-Internetová stránka obce Udavské.
·-Kronika Slovenska 1,2, Dušan Kováč a kolektív, Fortuna Print & Adut.
·-Kúcan, kultúrny mesačník obce.
·-Kúty - stručná minulosť a súčasnosť - poznámkový zošit Jozefa Poláka, bývalého predsedu MNV.
·-Kúty ako ich nepoznáme, Marta Pavlovičová, vydalo a vytlačilo záhorské múzeum v Skalici v roku 1992.
·-Odhalenie súsošia sv. Cyrila a sv. Metoda, Kúty,  12. septembra 1988, publikácia vydaná pri tejto príležitosti. 
·-Odpisy a rôzne originály dokumentov, dobová tlač, výstrižky z novín a časopisov, pozvánky, pozývacie a delegačné listy, výzvy, diskusné príspevky, referáty,  vlastné komentáre, poznámky a postrehy, členské preukazy, doklady, legitimácie, diplomy, odcenenia, osvedčenia, vysvedčenie, posudky, osobná korešpondencia, a rôzne tlačoviny a fotografie, ktoré počas svojho života zozbieral, dostal alebo napísal Jozef Polák.
·-Propagačné materiály družstva Kovotvar vydané v roku 2004: Aktivity, vznik a vývoj družstva Kovotvar 1953-2003, Kovotvar.  
·-Propagačný materiál vydaný Obecným úradom v Kútoch v roku 2001.
·-Prvý po mene známy... I., vydalo národné osvetové centrum Bratislava v roku 1995.
·-Prvý po mene známy...II., vydali Obecný úrad Kúty a Cyrilometodská spoločnosť v roku 1999.
·-Slovenský ľudový odev, Viera Nosáľová, vydalo vydavateľstvo Osveta v roku 1983.
·-Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, pripravil Encyklopedický ústav SAV, 1977, Veda, vydavateľstvo SAV Bratislava.
·-Vo víroch včerajška (reminiscencie), Jozef Polák.
·-Záhorácke povesti, Štefan Moravčík, vydalo vydavateľstvo Mladé letá v roku 1998.
·-Zahorácky sexameron, Miroslav Irša, vydalo vydavateľstvo Ars stigny v roku 1991.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2022 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady