Vytvorené: 26. 11. 2014 Tlačiť

Etnograf, vysokoškolský pedagóg, univerzitný profesor, PhDr, DrSc.

V rokoch 1914-1923 študoval na reálnom gymnáziu v Novom Meste nad Váhom, v rokoch 1923-1929 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave zemepis-dejepis. V rokoch 1930-1931 kustód SNM v Martine, 1931-1951 stredoškolský profesor v Skalici, v Turčianskych Tepliciach, Trstenej a Martine, kde v rokoch 1939-1949 súčasne spolupracoval s MS. Od roku 1947 externe prednášal na UK národopis. Od 1951 pedagóg Filozofickej fakulty UK v Bratislave, v rokoch 1965-1968 vedúci katedry archeológie, dejín umenia, etnografie a folkloristiky. Roku 1959 doc., 1963 CSc., 1965 prof., 1968 DrSc. Bádateľská a publikačná činnosť Bednárika je veľmi rôznorodá a rozsiahla. Pozornosť venoval ľudovému staviteľstvu a bývaniu, ľudovému výtvarnému umeniu, ľudovým zvykom, zamestnaniu. Zhromaždil množstvo hodnotných dokladov a materiálov o ľudovej kultúre slovenského ľudu, ktoré z terénu rýchlo ustupovali, preto majú veľkú vedeckú i kultúrnu cenu. Významným vkladom prispel k etnografickému výskumu Slovákov v zahraničí. Ťažisko jeho publikačnej činnosti spočíva v monografických dielach: Slovenské pohrebné zvyky (1939); Zvykoslovné pramene výtvarného prejavu slovenského (1942); Príručka pre národopisný výskum slovenského ľudu (1942); Duchovná a hmotná kultúra slovenského ľudu (In: Slovenská vlastiveda, 1943); Ľudové poľovníctvo na Slovensku (1943); Národopisný výskum dediny z hľadiska muzeologického (1944); Duchovné základy ľudového staviteľstva (1944); Ľudový nábytok (1949); Ľudové náhrobníky na Slovensku (1949); Ľudová liečba na Slovensku (1954); Pastierske rezbárske umenie (1956); Maľované ohništia v oblasti Malých Karpát (1956); Slovenské úle (1957); Príspevok o náboženských prežitkoch na Slovensku (1957); Slováci v Juhoslávii (1964, 1966); Ľudové staviteľstvo na Kysuciach (1967); Cintoríny na Slovensku (1972).Dielo Bednárika predstavuje osobitý produkt i doklad dôležitej etapy vývinu a formovanie sa vedeckej problematiky slovenského národopisu. Publikoval vyše 70 štúdií a článkov v rozličných odborných časopisoch, zborníkoch i  dennej tlači. Okrem vedecko-výskumnej práce je významnou aj jeho výchovno-vzdelávacia činnosť, najmä účinkovanie na Filozofickej fakulty UK. Podieľal sa na výchove súčasnej strednej generácie slovenských národopiscov.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady