Vytvorené: 26. 11. 2014 Tlačiť

Etnograf, univerzitný profesor.

Študoval na Filozofickej fakulte KU v Prahe, na univerzitách v Leidene, Zürichu a Berlíne, absolvoval 1905. Spočiatku pôsobil ako stredoškolský profesor, od roku 1921 profesor všeobecného národopisu na Filozofickej fakulte KU v Prahe, V rokoch 1921-1931 pôsobil Filozofickej fakulte UK v Bratislave, od roku 1931 opäť v Prahe. Od roku 1931 predseda Národopisnej spoločnosti českoslovanskej, člen Učenej spoločnosti Šafárikovej a viacerých zahraničných vedeckých spolkov od roku 1958 predseda Společnosti československých národopisců pri ČSAV. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zameriaval na problematiku osídlenia, bývania, poľnohospodárstva. Zaoberal sa aj otázkami všeobecného národopisu a antropológie. Publikoval monografické i syntetické práce o hmotnej kultúre a periodizácií českej ľudovej kultúry, pričom značná časť jeho vedeckej práce bola zameraná aj na štúdium slovenskej ľudovej kultúry; Cerovo, Národopisná studie (In: Národopisný věstník českoslovanský, 1906); Program soupisu národopisného (In: Národopisný věstník českoslovanský, 1914); Etnické rozdíly v anthropologii dítěte (se zřetelem ke Slovensku) (In: Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 1922-1923); Několik poznámek k národopisu Slovenska (In: Národopisný věstník českoslovanský, 1924); Program slovenského národopisného súpisu (1924); Lidová kultúra a kraje v Československu (1937); Otázka periodisace československé lidové kultúry (Český lid 1949); Pletené stavby na Slovensku (Slovenský národopis, 1954); Význam Lubora Niederla v československém zemnědelství. Žatva srpnem (Československá etnografie, 1959); Význam národpisu ve spolupráci s ostatními vědami historickými (Český lid 1966). Veľký význam malo jeho účinkovanie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde do výskumov zapájal aj študentov, a tým sa pričinil o prípravu slovenskej generácie národopiscov, v ktorom potom zohrali v rozvoji národopisu významnú úlohu (Ján Mjartan, Rudolf Bednárik a iní).

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady