Vytvorené: 26. 11. 2014 Tlačiť

Etnograf, muzeológ, stredoškolský profesor, PhDr., CSc.

Roku 1926 absolvoval gymnázium v Martine, roku 1936 FF UK v Bratislave (dejepis-zemepis), roku 1948 obhájil na FF KU v Prahe dizerčnú prácu v odbore etnografia Oravské Plátenníctvo.V rokoch 1927-1951 učiteľ a stredoškolský profesor v rôznych mestách, 1951-1952 pracovník Národného ústavu SAV v Bratislave, od roku 1952 vedúci pracovník SNM v Martine. Člen, funkcionár i čestný člen Slovenskej národopisnej spoločnosti. Polonec patril k zakladateľskej generácií etnografie a muzeológie. Od roku 1936 systematicky spolupracoval so SNM v Martine. Popri zberateľstve sa venoval výskumu najmä tradičných zamestnaní ľudu, zaniknutých remesiel a ľudového výtvarného umenia. Po roku 1952 ako profesionálny múzejník naplno rozvinul výskumnú a publikačnú činnosť, ktorú spájal s potrebami múzea, dopĺňa zbierkové fondy. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zameriaval na hmotnú kultúru: Slovenské opasky, kapsy a spínadlá (1960), Pukanská keramika (spolu s M. Turzovou, 1962), Slovenské valašky, fokoše a čakany (1963), Tvarované a zdobené palice (1977). Viacero štúdii napísal o doplnkových zamestnaniach, zaniknutých druhoch domácej výroby a remesiel, problematike ľudového výtvarného umenia. Venoval sa tiež dejinám MSS a jej čelným predstaviteľom. Značná časť Poloncovej vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti je spojená s budovaním Múzea slovenskej dediny pri SNM v Martine; roku 1960 bol poverený prípravou jeho výstavby. Publikoval terénne výskumy, vyjadroval sa k metodickým otázkam, odborne popísal viaceré objekty ľudového i sakrálneho staviteľstva. Významná je jeho aktivita pri rozvoji národopisnej regionalistiky, ktorej bol priekopníkom. Prispel do viacerých monografií regiónov, miest a obcí. Šírkou záujmov a publikačnou činnosťou sa zaradil medzi najaktívnejších slovenských národpiscov a mezeológov. Cena Andreja Kmeťa za zásluhy o rozvoj slovenského múzejníctva (1970).

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady