Vytvorené: 27. 11. 2014 Tlačiť

Etnograf, PhDr., univerzitný profesor.

Študoval na reálnom gymnáziu a obchodnej akadémií v Uherskom Brode, národopis na UK v Bratislave. Absolvoval študijný pobyt v Poľsku u J. Poniatowského, J. Bystroňa, K. Moszýńského, v rakúskych, maďarských, juhoslovanských, ukrajinských a poľských múzeách. Roku 1934 súkromný docent, od roku 1946 profesor národopisu na univerzite v Brne. V 50. rokoch prednášal na FFUK v Bratislave.  Roku 1918 otvoril Luhačovické múzeum s národopisnými zbierkami, ktoré vysoko ocenil Lubor Niederle. Na Slovensko prišiel roku 1919. Pracoval v Slovenskom vlastivednom múzeu v Bratislave, SNM v Martine, Gemerskom múzeu v Rožňave, múzeu v Piešťanoch a Skalici. Autor Sprievodca zbierkami piešťanského múzea (1934) a Sprievodca múzea v Martine (1938). Václavíková zberateľská a bádateľská činnosť na Slovensku vyústila do publikácie Podunajská dedina (1925), najväčšej súdobej monografie Chorvátsky Grob, koncipovanej na typizácii procesu prelínania pôvodnej ľudovej kultúry s inoetnickými vplyvmi. Na túto tému napísal štúdie: Otázka juhoslavnskej kolonizácie v čs. národopise (1931); Zdroje ľudovej výtvarnosti v bratislavskom Záhorí (1934); Příspěvky k vývoji malovaných ohníšt (1924-1931). Vplyv geografického prostredia, historických a sociálnych podmienok, etnických substrátov na ľudovú kultúru sledoval v prácach: Tradícia ľudovej drevorezby (1936) a Slovenské palice (1937), v ktorých urobil podrobnú typológiu sledovaných predmetov s kresbovou dokumentáciou typov. Materiál zo Slovenska použil aj v práci Výroční obyčeje a lidové umňení (1959). V medzivojnovom období zastával Antonín Václavík produkčný smer, ktorý zdôrazňoval nezávislosť ľudového umenia od neľudských vzorov, najmä za optimálnych sociálnych podmienok. Jeho práce založené na rozsiahlych terénnych výskumoch, doložené mnohými kresbami a fotografiami vysokej dokumentárnej hodnoty, sú významné najmä po stránke materiálovej. Trojrozmerný materiál ktorý zozbieral spracoval a inštaloval v múzeách,  tvorí významnú súčasných dnešných fondov.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady