Tlačiť

Zložená rovná štrbinová hranová cylindrická symetrická dvojpíšťala otvorených koncov (šesťdierková, bezdierková), s dvojhlasným diatonicko-chromatickým prejavom.

 

 

Konštrukčnou zvláštnosťou dvojačky sú dve symetrické hranové cylindrické píšťalové trubice so štrbinami zhodných tónotvorných zariadení a zhodného základného ladenia. Každá z nich sa zhotovuje tým istým spôsobom ako pastierske píšťalky. Nakoniec sa spoja paralelne vedľa seba tak, aby bolo možné súčasne do obidvoch vháňať vzduch z úst hráča rovnakej intenzity. K spojeniu sa používajú remienky alebo dva plechové prstence (jeden hore nad hlásničkami, druhý tesne nad dolným koncom). Píšťalky sa spoja k sebe tak, že napravo je šesťdierková a naľavo bezdierková. Hlásničky sú na opačných stranách ako bočné hmatové otvory.

Tónový prejav dvojačky je dvojhlasný. Bezdierková píšťala vyludzuje sprievodné tóny, dané radom vyšších harmonických tónov, intonačná výška ktorých je závislá od stupňa intenzity do píšťalky vháňaného vzduchu. Šesťdierková píšťala umožňuje reprodukovať diatonicko-chromatický tónový materiál v rozsahu poltreťaoktávy.

Dvojačka je súčasťou ľudového inštrumentára valaského stavu na strednom Slovensku. Technológia výroby, druh ornamentiky, akustické vlastnosti (s výnimkou bezdierkovej píšťaly), ako aj všeobecno-funkčný význam sú pri nej rovnaké ako pri pastierskych píšťalách.

Zdroje
Prevzaté a upravené z:
Ladislav Leng, Slovenské ľudové hudobné nástroje, Vydavateľstvo SAV, 1967.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Fotograf_krojov Simulácie Simulácie Ako sa učiť a ako učiť Príprava študentov pomocou IKT Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2020 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady