Vytvorené: 18. 06. 2015 Tlačiť

Etnografka, vysokoškolská pedagogička, PhDr., DrSc., doc.

Štúdium na FF UK v Bratislave absolvovala roku 1953. Kandidátsku dizertačnú prácu K histórii Cigánov obhájila roku 1962. Na docentku sa habilitovala roku 1978. V rokoch 1951-1975 pracovníčka NÚ SAV v Bratislave. Od 1975 pôsobí na Katedre etnografie a folkloristiky FF UK v Bratislave, kde externe prednášala už od roku 1964. Roku 1975 viedla Kabinet etnológie FF UK v Bratislave. Vedecky sa orientovala na oblasť duchovnej kultúry - obyčaje, povery, démonológiu, kozmogóniu a to nie len v slovenskom, ale aj slovanskom kontexte. Zaoberá sa tiež teoreticko-metodologickou problematikou etnografie, najmä tradície, jej podstatou, mechanizmami fungovania, reprodukcie i inovácie. Zvláštnu kapitolu tvorí problematika výskumu národností so zvláštnym dôrazom na Cigánov. Horváthová je priekopníčkou v výskume a štúdiu spôsobu života Cigánov na Slovensku. Dôsledne pracuje historicky a porovnávacou metódou. Zameriava sa na genézu javu a na zmeny, ku ktorým dochádza  v priebehu storočí. Sleduje tiež životnosť javov. Fungovanie obyčajou si okrem roľníckeho prostredia všíma tiež v iných sociálnych prostrediach, v meste a v remeselníctve. Zo sledovanej problematiky napísala viac ako 50 štúdií. Autorsky sa podieľala na príprave 12 syntetických prác a regionálnych monografií. Autorka knižných publikácií Cigáni na Slovensku, Historisko-etnografický náčrt (1964), Rok vo zvykoch nášho ľudu (1986).Pripravila Návod na výskum rodinných zvykov (1982) a vysokoškolské učebné texty Úvod do etnografie a folkloristiky (1989).Významnou je Horvátovej vedecko-organizačná a verejno-prospešná činnosť. Od 1972 je členkou redakčnej rady medzinárodného syntetického diela Etnografia Slovanov, v rokoch 1975-1976 bola predsedníčkou SNS pri SAV. Horvátová patrí k najvýznamnejším osobnostiam národopisnej vedy na Slovensku. V rokoch 1968-1990 pracovala vo vládnej komisii pre riešenie otázky cigánskeho obyvateľstva. Od roku 1990 pracuje vo Vládnom výbore pre ženu a rodinu.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady