Vytvorené: 18. 06. 2015 Tlačiť

Etnografka, vysokoškolská pedagogička, PhDr., DrSc., doc.

Štúdium na FF UK v Bratislave absolvovala roku 1953. Kandidátsku dizertačnú prácu K histórii Cigánov obhájila roku 1962. Na docentku sa habilitovala roku 1978. V rokoch 1951-1975 pracovníčka NÚ SAV v Bratislave. Od 1975 pôsobí na Katedre etnografie a folkloristiky FF UK v Bratislave, kde externe prednášala už od roku 1964. Roku 1975 viedla Kabinet etnológie FF UK v Bratislave. Vedecky sa orientovala na oblasť duchovnej kultúry - obyčaje, povery, démonológiu, kozmogóniu a to nie len v slovenskom, ale aj slovanskom kontexte. Zaoberá sa tiež teoreticko-metodologickou problematikou etnografie, najmä tradície, jej podstatou, mechanizmami fungovania, reprodukcie i inovácie. Zvláštnu kapitolu tvorí problematika výskumu národností so zvláštnym dôrazom na Cigánov. Horváthová je priekopníčkou v výskume a štúdiu spôsobu života Cigánov na Slovensku. Dôsledne pracuje historicky a porovnávacou metódou. Zameriava sa na genézu javu a na zmeny, ku ktorým dochádza  v priebehu storočí. Sleduje tiež životnosť javov. Fungovanie obyčajou si okrem roľníckeho prostredia všíma tiež v iných sociálnych prostrediach, v meste a v remeselníctve. Zo sledovanej problematiky napísala viac ako 50 štúdií. Autorsky sa podieľala na príprave 12 syntetických prác a regionálnych monografií. Autorka knižných publikácií Cigáni na Slovensku, Historisko-etnografický náčrt (1964), Rok vo zvykoch nášho ľudu (1986).Pripravila Návod na výskum rodinných zvykov (1982) a vysokoškolské učebné texty Úvod do etnografie a folkloristiky (1989).Významnou je Horvátovej vedecko-organizačná a verejno-prospešná činnosť. Od 1972 je členkou redakčnej rady medzinárodného syntetického diela Etnografia Slovanov, v rokoch 1975-1976 bola predsedníčkou SNS pri SAV. Horvátová patrí k najvýznamnejším osobnostiam národopisnej vedy na Slovensku. V rokoch 1968-1990 pracovala vo vládnej komisii pre riešenie otázky cigánskeho obyvateľstva. Od roku 1990 pracuje vo Vládnom výbore pre ženu a rodinu.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady