Vytvorené: 18. 06. 2015 Tlačiť

Básnik, historik, folklorista.

Do školy chodil v Mošovciach, Kremnici, Banskej Bystrici, v rokoch 1812-1815 evanjelické lýceum v Bratislave, potom bol 2 roky vychovávateľom, v rokoch 1817-1819 študoval teológiu a filozofiu v Jene. V rokoch 1819-1849 evanjelický  kňaz v Pešti, od 1849 poradca vlády a profesor slovanskej archeológie vo Viedni. Bol vodcovskou postavou vtedajšieho kultúrneho a národného života Slovákov, ideológom všeslovanskej vzájomnosti. Mal veľký vplyv ako básnik, ktorého dielo sa stalo dôležitým medzníkom vo vývine českej i slovenskej poézie, ale predovšetkým ako tvorca a šíriteľ myšlienky slovanskej vzájomnosti, ktorá presadzovala požiadavku znášanlivosti medzi národmi. Zbieral a vydával ľudové piesne, pričom treba vyzdvihnúť jeho organizátorskú prácu na tomto úseku. Vybudoval sieť spolupracovníkov na celom Slovensku, a tým aktivizoval a uvedomoval ľudí. Pri vydávaní ľudových piesní spočiatku úzko spolupracoval s Pavlom Jozefom Šafárikom, podieľal sa aj na vydaní Písní svietských lidu slovenského v Uhžích (1823),kde uverejnil predhovor, v ktorom vysvetľuje svoju koncepciu chápania ľudovej poézie. Druhý zväzok tejto zbierky (1827) pripravil už Kollár sám. Mimoriadne významným počinom bolo vydanie jeho zbierky slovenských ľudových piesní pod názvom Narodnie spievanky I-II (1834, 1835). Patrila k najreprezentatívnejším prácam tohto druhu v Európe, oceneným v Poľsku i  Rusku už v čase vydania. Mala veľký význam pre štúrovcov, stala sa vzorom, ako pracovať s ľudovou slovesnosťou a ako ju využívať v zápase o zachovanie národa. Kollár pri hodnotení ľudovej slovesnosti a určovaní jej významu pre národný život vychádzal zo zásady, že ľudová pieseň je skutočným prejavom života ľudu, výrazom jeho citov, myšlienok a túžob: je teda predovšetkým bohatým zdrojom poučení o ľude a jeho živote. Jeho cieľom bolo predstaviť svetu vysoké umelecké hodnoty slovenskej ľudovej poézie. Oceňuje citovosť ľudovej piesne a stavia ju do protikladu s vyumelkovanosťou romantického básnictva. Kollárovou zásluhou sa vo folklóre čoraz viacej videli hodnoty schopné umelecky posilniť celonárodný charakter novej literatúry.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady