Vytvorené: 18. 06. 2015 Tlačiť

Básnik, historik, folklorista.

Do školy chodil v Mošovciach, Kremnici, Banskej Bystrici, v rokoch 1812-1815 evanjelické lýceum v Bratislave, potom bol 2 roky vychovávateľom, v rokoch 1817-1819 študoval teológiu a filozofiu v Jene. V rokoch 1819-1849 evanjelický  kňaz v Pešti, od 1849 poradca vlády a profesor slovanskej archeológie vo Viedni. Bol vodcovskou postavou vtedajšieho kultúrneho a národného života Slovákov, ideológom všeslovanskej vzájomnosti. Mal veľký vplyv ako básnik, ktorého dielo sa stalo dôležitým medzníkom vo vývine českej i slovenskej poézie, ale predovšetkým ako tvorca a šíriteľ myšlienky slovanskej vzájomnosti, ktorá presadzovala požiadavku znášanlivosti medzi národmi. Zbieral a vydával ľudové piesne, pričom treba vyzdvihnúť jeho organizátorskú prácu na tomto úseku. Vybudoval sieť spolupracovníkov na celom Slovensku, a tým aktivizoval a uvedomoval ľudí. Pri vydávaní ľudových piesní spočiatku úzko spolupracoval s Pavlom Jozefom Šafárikom, podieľal sa aj na vydaní Písní svietských lidu slovenského v Uhžích (1823),kde uverejnil predhovor, v ktorom vysvetľuje svoju koncepciu chápania ľudovej poézie. Druhý zväzok tejto zbierky (1827) pripravil už Kollár sám. Mimoriadne významným počinom bolo vydanie jeho zbierky slovenských ľudových piesní pod názvom Narodnie spievanky I-II (1834, 1835). Patrila k najreprezentatívnejším prácam tohto druhu v Európe, oceneným v Poľsku i  Rusku už v čase vydania. Mala veľký význam pre štúrovcov, stala sa vzorom, ako pracovať s ľudovou slovesnosťou a ako ju využívať v zápase o zachovanie národa. Kollár pri hodnotení ľudovej slovesnosti a určovaní jej významu pre národný život vychádzal zo zásady, že ľudová pieseň je skutočným prejavom života ľudu, výrazom jeho citov, myšlienok a túžob: je teda predovšetkým bohatým zdrojom poučení o ľude a jeho živote. Jeho cieľom bolo predstaviť svetu vysoké umelecké hodnoty slovenskej ľudovej poézie. Oceňuje citovosť ľudovej piesne a stavia ju do protikladu s vyumelkovanosťou romantického básnictva. Kollárovou zásluhou sa vo folklóre čoraz viacej videli hodnoty schopné umelecky posilniť celonárodný charakter novej literatúry.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady